ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

4 в 1: Пловото възпитание на децата. Чудесата на химията. Отговоръ на дядо-Симеоновата брошура. При нозете на Иисуса

50,00 лв

40,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Д. Мартинъ, М. Лишневска, П. Абаджиев, Саду Сундаръ-Сингъ
Година: 1928,1910,1930,1927
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 40,44,43,24

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 17-82

 

4 в 1 - Пловото възпитание на децата. Чудесата на химията. Отговоръ на дядо-Симеоновата брошура. При нозете на Иисуса:


1. От поредицата "Чудесата на химията, Книга трета - Въздухъ /40 стр./ от д-ръ Джефри Мартинъ, професоръ при Лондонския университет

Преведе Маринъ Милчевъ

Издателство "Хемусъ", 1928 година

Книгата е посветена на процеса на разгадаването на тайните на въздуха от древни времена до времето, в което е написана. В нея са изложени и мненията на именити за онова време учени като Арениус и Лоуел, с техните наблюдения и заключения за планетите от Слънчевата система.

Арениус например твърди, че Венера представлява планета с аналогична на земната атмосфера, с гъсти дъждовни облаци, които пречат на учените да видят "нейните реки, континенти и океани, които несъмнено се разпростират дълбоко и широко под облаците". Арениус идва до заключението, че средната температура на Венера е 40 градуса по Целзий, и че тя е "добре приспособена за такъв живот, както на нашата Земя. Възможно е, тя да е преизпълнена с живи форми, с големи градове и разумни същества, но докато повърхността й е забулена с голяма облачна завеса, нито едно човешко око няма да види никакъв признак, който да показва съществуването на живи твари там..."

"...През втората половина на месец Октомври, 1894 година, обширна област на Марс, много по-голяма от Европа, била покрита с дъждовни облаци. Когато небето е чисто, там слънцето силно свети и проявява своя ореол и изпъкналост на короната, като част от своя лъчезарен блясък. Вода, несъмнено съществува в атмосферата на Марс: нейното присъствие е открито с помощта на спектроскопа, а с телескопа ние ясно виждаме неговите снежни полюси, моретата и големите инженерски работи, които изглеждат да са канали и които, според мнението на Лоуел, са дело на разумни същества. Растителност също вирее на тази малка планета, защото цветът на равнините и каналите се мени според годишните времена. Напоследък се установи, че в неговата атмосфера се намира кислород..."

2. Половото възпитание на децата /44стр./ - Мария Лишневска

Превелъ от руски Юст. Петровъ

Издание на Ив. Лисичковъ - Шуменъ, 1910 година

Още в далечната 1910 година авторката на книгата Мария Лишневска поставя въпросът за половото възпитание на децата, като превантивна мярка срещу разврата и преждевременното започване на полов живот. "... Според единодушните заявления на учителите и лекарите на Интернационалния конгрес по школна хигиена в Нюренберг, 90% от всички учащи се в средните учебни заведения се предават на полови извращения. Че школниците имат сношения с проститутките и посещават публичните домове - това е общоизвестен факт. В низшите народни слоеве работата стои не по-добре. Девиците грози всякога опастността от страна на момчета и възрастни; фабричните и големите градове са запознати с "майките", раждащи още на школната скамейка. Момчетата се занимават с онанизъм още в най-долните класове и се опитват в скришни места да изнасилват младите момичета..."

3. Отговоръ на Дядо-Симеоновата брошура /43 стр./

1. Вредно ли е Мл. Хр. Д-во ИМКА за Църквата и Държавата?

2. Предатели ли са: Митрополит Стефанъ, г-да професорите отъ бог. ф-тъ и други клирици?

3. Игнорирал ли е Митрополитъ Стефанъ Св. Синодъ на Българската Църква?

Петъръ Абаджиевъ

Печатница С. М. Стайковъ - София, 1930 година

В книгата авторът отговаря на няколко въпроса, повдигнати от изтъкнатия и уважаван Митрополит Симеон, който обвинява друг изтъкнат български Митрополит Стефан в предателство. Той излага своите разсъждения дали в думите от брошурата на Митрополит Симеон няма лична неприязън и омраза към широкоскроения във възгледите си Митрополит Стефан, дали става въпрос за предателство на Църквата и за умишлено игнориране на Светия синод на Българската Църква.

4. При нозете на Иисуса /24стр./

Саду Сундаръ-Сингъ

С предговор от Митрополит Стефан

Печатница "Белъ кръстъ" - Курилски монастиръ, 1927 година

Книгата съдържа четири речи на индийския апостол Саду Сундар Синг, произнесени през 1922 година в Лозана, Швейцария, записани от О.П. Андропов

Саду Сундар Синг е бивш гонител на Христовата Църква в родината си, който след това поема ролята на истински апостол и навред свидетелства Разпънатия Христос, навред изповядва Иисус, Синът Божий - Спасителят на света и проповядва Неговото учение така, както са го проповядвали, разпространявали и изпълнявали апостолите и всички велики отци и учители на Църквата.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar