ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Месия - Комплект том 1-2 от Д. Мережковский

30,00 лв

24,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Д. Мережковский
Година: 1928, 1929
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 308

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 15-119

 

Д. Мережковский

МЕСИЯ


Преведе

Мария Т. Кунева


Ти, Отче, си въ моето

сърдце, и никой Те не

познава - познавамъ Те

само азъ, Твоя син.

Ехнатонъ царъ на Египетъ


Отъ Египетъ повикахъ

Азъ Моя Синъ.

Осия, 11. 1.


Откъси от книгата, глава 1:

I

Тутанкамонъ - Тутанкатонъ, пратеника на Египет­ския царь Дхенатонъ, му докара чуденъ даръ отъ острова Критъ, танцувачката Дио, бисера на царството на Мо­ретата.
Хвалеше се, че я спасилъ отъ смърть; но не той я спаси. Когато тя уби бога Бикъ въ Кноския хиподромъ заради другарката си Еойя, принесена въ жертва на Звяра, осъдиха я на изгаряне върху клада. Но Тамузададъ, Вавилонянина, който обичаше Дио, се пожертвува вместо нея, а Тутанкатонъ я само скри въ кораба си и я докара въ Египетъ.
Преди да представи Дио на царя въ новата сто­лица на Египетъ, Дхенатонъ - Градътъ на Слънцето, той я настани въ една къща до града Тиви, Нутъ - Дмонъ, у далечния си роднина Хнумхотепъ, бившъ главенъ надзиратель на житницитъ на Амоновия храмъ.
Удълженъ четириъгълникъ на високитъ, като крепость, тухлени стени, заобикаляше имотите на Хнумхо­тепъ - двороветъ за добитъкъ, гумната, харманитъ, сайванитъ, хамбарите и други потребности, а също и лозята и градините, раздълени на правилни четириъгълници - зеленчуковата, плодната, цвътната, листвената, хвойната, палмовата - съ три езера: едно голямо и две малки. Две високи къщи по на три етажа - зимната цяла отъ тухли и лятна съ тухлена долна часть и дървена горна, се издигаха една срещу друга на двата края на голямото езеро.
Тукъ, въ селската тишина, Дио прекара около два месеца, отдъхвайки си отъ всичко, което преживя въ Критъ, и изучавайки египетските танци.
Веднажъ, въ сръдата на зимата, въ единъ следобеденъ часъ, лежейки на килими и възглавница върху плоския покривъ на лятната къща,  подъ  леката пъстра сянка отъ редъ изрязани отъ кедъръ и красиво изрисувани и позлатени стълбчета, тя гледаше слънцето въ тъмно - тъмното, като чели черно - синьо, небе, толкова бездънно - ясно, че изглеждаше никога да не е имало и и не можеше да има облакъ. Слънцето на южната зима - на зимното лято, бляскаво, но не ослъпяващо, топло, но не изгарящо, беше като детска усмивка презъ сънь. Съ полузатворени очи, тя гледаше право въ него, и свътлината му се пръскаше, като сълза върху клепачитъ, въ видъ на елмазена дъга.
"Ра Слънце, Слънце Ра, - пo-хубава дума за слън­цето не може да се измисли, освенъ Ра: Ра разсича тъмнината съ мечъ!" мислъше Дио
Зимните ластовички съ своятъ полетъ, като съ мечъ разсичаха лъчезарната тъмнина на синевината; пееха на слънцето, викаха, пищяха отъ радость: „Ра!"
Радостно - благо бе всичко. Благость и радость бе въ въздуха, толкова сухъ и чистъ, както никадъ въ свъта, който даваше дълги години на живите и нетление на мъртвите, толкова блажено - лекъ, че този, който за пръвъ пътъ го диша, му се струва, че камъкътъ притискалъ гърдите му цялъ животъ, изведнажъ се смъква и чакъ сега разбира, колко е радостно да се диша.
Ето едно дърво - чудовище, цялото въ шипове и тръни, съ тъмно - куршумени, тлъсти, като съ отрова на­поени стави, съ исполински кърваво - червенъ цвятъ, като раззината уста на змия. Но и то е добро: въ благоуха­нието на цвета имаше сладость райска - радостьта на Ра.
Ето ей тамъ, задъ слюдената ивица на плиткия, зимния Нилъ, са планините Аменти - Въчния Западъ, които се мерджелееха въ слънчевата розова мъгла, жълти като лъвска кожа, издълбани отъ стотица гро­бове. Но и смъртьта тукъ е благостна: душитъ на умрелите, като пчели, събиратъ меда на смъртьта - въчния животъ.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar