ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Майка и дете - Комплект популярно акушерско, медицинско списание, 1905, 1906, 1907 год.

150,00 лв

120,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: -
Година: 1905, 1906, 1907
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 802

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 45-32

 

Томът е съставен от осем броя на популярното акушерско медицинско списание

"Майка и дете":


Увод


"Майка и дете" - книжка I - януарий 1905 год.

Съдържание:

1. Стаята на кърмачето - отъ д-ръ С. Ватевъ, 2. Вредни суеверни обреди - отъ д-ръ Ив. Драгомировъ, 3. Няколко думи за българката - отъ Медикъ, 4. Мляко и млечни продукти - отъ М. Волкова, 5. Вакцинацията - отъ проф. Хоксингеръ, 6. Алкохолизмътъ - отъ д-ръ В. И. Рамъ, 7. Домашно възпитание - отъ Н. Хр. Петлешковъ, 8. Отзиви за полезно четиво - отъ Н. Бозевъ, 9. Разни.


"Майка и дете" - книжка II - февруарий 1905 год.

Съдържание:

1. Гърчовете на децата - отъ д-ръ С. Данаджиевъ, 2. Стаята на кърмачето - отъ д-ръ С. Ватевъ, 3. Инфлуенцията - отъ д-ръ Ил. Матакиевъ, 4. Неправилни менструации - отъ д-ръ М. Нон, 6. Преходна възрасть (девойката) - отъ г-жа Нилсенъ, 7. Мляко и млечни продукти - отъ лекарката М. Волкова, 8. Пързалката - отъ д-ръ Ландсбергъ, 9. Майчини домове - отъ Л. Б., народна учителка, 10. Алкохолизмътъ - отъ д-ръ В. И. Рамъ, 11. Домашно възпитание - отъ Хр. Киселовъ, 12. Отзиви за полезно четиво - отъ Н. Бозевъ и 13. Разни.


"Майка и дете" - книжка VIII - октомврий 1905 год.

Съдържание:

1. Позивъ къмъ майката - отъ професоръ Бруарделъ и Ру, 2. Лехусата - отъ В. Д. Куртева, 3. Писмо отъ село - отъ Зл. Д. Райкова, 4. Късогледството на децата - отъ д-ръ Перлиа, 5. Значението на долните плетени ризи - отъ д-ръ Ландсбергъ, 6. Проходване на детето - отъ д-ръ Хуфеландъ, 7. Предпазителни мерки противъ шарката - отъ проф. Хогсингеръ, 8. Заразителностьта на детските болести - отъ Ст. Кутинчевъ, 9. Отзиви за полезно четиво - отъ Б. Н. Балкански, 10. Разни.


"Майка и дете" - книжка I - януарий 1906 год.

Съдържание:

1. Английска болесть (рахитизъмъ - Rashites) - отъ д-ръ Ив. Драгомировъ, 2. Ражданията въ селата - отъ д-ръ Казасова, 3. Упътване за изучаване българската майка - отъ д-ръ С. Ватева, 5. Хигиена за момичета - отъ П. Фрешъ, 7. Какъ да предпазимъ децата отъ простуда и зараза - отъ професоръ К. Хоксингеръ, 8. Домашно възпитание на децата - отъ Маринъ Т. Влайковъ, 9. Отзиви за полезно четиво - отъ Л. Велчева, 13, Разни.


"Майка и дете" - книжка VII - септемврий 1906 год.

Съдържание:

1. Правила за отгледване на децата презъ първата имъ годишна възрасть - отъ д-ръ Хараланъ Ивановъ, 2. Детеродните органи на жената - отъ д-ръ Казасова, 3. Сърбежътъ по женските полови органи - отъ Венда Кирова, 4. Беседи за здравето - отъ д-ръ Поленски, 5. Материали за изучаване на българската майка - редактира д-ръ С. Ватева, 6. Писма къмъ майките - отъ Ц. Сахалинова, 7. Отзиви за полезно четиво - отъ А. Трифоновъ, 8. Разни.


"Майка и дете" книжка X - декемврий 1906 год.

Съдържание:

1. Изследването на бременната жена - отъ В. Д. Куртева, 2. Жълтеницата на новородените деца - отъ д-ръ Иксменъ, 3. Детеродните органи на жената - влагалището - отъ д-ръ Казасова, 4. Наставления какъ да си пазятъ здравето учениците - отъ д-ръ С. Ватевъ, 5. Гърлени болести - отъ М. Волкова, 6. Правила за гледане на болното от заразителна болесть дете - отъ Я. Т. Кочевъ, 7. Беседи за здравето - отъ д-ръ Поленски, 8. Келътъ по децата - отъ д-ръ С. В., 9. Домашното възпитание на децата - писмо къмъ майките - отъ Ц. Сахалинова, 10. Разни.


"Майка и дете" - книжка V - май 1907 год.

Съдържание:

1. Вредите отъ носене корсетъ - отъ д-ръ Величко Георгиевъ, 2. Разпространението на охтиката - отъ д-ръ Игнатиевъ, 3. Санитарниятъ надзоръ върху продажбата на млякото - отъ К. Бояджиевъ, 4. Борбата съ алкохолизма чрезъ училището - отъ д-ръ Б-ски, 5. Храненето на детето презъ училищната възрасть - отъ д-ръ Трнхартъ, 6. Обществената борба противъ рахитизма - отъ Ил. В., 7. Родители, подкрепете народниятъ учитель за направата на учителски санаториумъ, 8. Предаване на имунитета по наследство - прев. Н. Б-въ, 9. Родилната треска - отъ проф. Т. Кюлверъ, 10. Беседи за здравето - отъ Ц. Сахалиева, 12. Отзиви и Разни.


"Майка и дете" - книжка VII - септемврий 1907 год.

Съдържание:

1. Треба ли да употребяватъ майките алкоолъ? - отъ д-ръ М. Балевски, 2. Грижи за детската костна система - отъ Емилъ Графъ, 3. Какво требе да прави жената презъ време на менструация - отъ лекарката Адамсъ, 4. Киселото млеко като средство за борба съ старостьта - отъ академика И. Тархановъ, 5. Нуждата отъ акушерки въ селата - отъ г. Бакаловъ, 6. Гледане на косата и болестьта косопасица - отъ Л. Докузановъ, 7. Чистотата - отъ К. Абрашевичъ, 8. Беседи за здравето - страхътъ отъ простуда - отъ Поленски, 9. Домашно възпитание - отъ Н. Хр. Петлешковъ и др., 10 Отзиви и 11. Разни.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar