ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Скритият имам

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Анри Корбен
Година: 2017
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 272

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

„Скритият Имам“ е условно заглавие, което обединява различни текстове на известния френски ориенталист Анри Корбен (1903-1978 г.), посветени на ислямската духовност, както и ценни биографични етюди, в които той разказва за търсенията си и за интелектуалната атмосфера в началото и средата на миналия век. Ключовата дума тук е „преход“, този път не в политическия, а в духовния и метафизичен смисъл на думата - преход от Запад към Изток, от Хайдегер към Сухраварди, от сетивната реалност към тази на въображението и обратно, а подир това и към света на нетленните субстанции.
„Сред ориенталистите има ислямолози, иранисти и пр. Но как се преминава от германистиката към иранистиката? Ако онези, които поставят такъв въпрос, имаха поне малка представа за това какво собствено представлява един философ, какво е Търсачеството на философа; ако можеха да разберат, че за философа езиковите злополуки са само временни произшествия по пътя, които сигнализират единствено топографични варианти с второстепенно значение, те навярно биха се учудвали по-малко... убеден съм, че би ми било неимоверно по-трудно да преведа лексиката на Сухраварди, Ибн Араби или Молла Садра Ширази, ако не бях се упражнявал предварително като акробат, за да преведа безпрецедентната немска лексика, която откриваме при Хайдегер.“
Анри Корбен


СЪДЪРЖАНИЕ
Анри Корбен - скритият Имам на западната философия.........5
Транскрипция на някои проблематични арабски букви на кирилица...15
ШИИТСКАТА ПРОФЕТОЛОГИЯ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ ИМАМА
Verus Propheta и шиитската профетология...............................17
Фундаменталната идея на шиитската профетология................21
Профетология и имамология......................................................31
Параклетичният хоризонт на шиитската профетология..........33
ИСМАИЛИТСКАТА ПРОФЕТОЛОГИЯ
Дванадесетен и исмаилитски шиизъм.......................................45
Апофатическа и профетическа теология „в небесата .............51
„Драмата в Небето" и профетологията на земята....................55
Имамология и сотериология......................................................65
Параклетичният хоризонт на исмаилитската профетология.... 69
РУЗБЕХАН БАКЛИ ОТ ШИРАЗ
Встъпление..................................................................................75
Рузбехан от Шираз.....................................................................81
Свят, който Бог не поглежда......................................................97
„Търси ме в мистичната обител на любовта ..........................105
Маджнун, „огледалото на Бога ..............................................111
Манихейство и религия на красотата......................................121
ЗА МУЗИКАЛНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПЕРСИЙСКАТА МИСТИКА........129
Мистика и хумор......................................................................135
ОТ ХАЙДЕГЕР КЪМ СУХРАВЛРДИ
Интервю с Филип Немо............................................................159
БИОГРАФИЧЕН POST-SCRIPTUM НА ЕДИН ФИЛОСОФСКИ РАЗГОВОР.........191
Мистика и хумор......................................................................135
ТЕОЛОГИЯ НА БРЕГА НА ЕЗЕРОТО..................................237
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНО И ЕКЗИСТЕНТНО........................239
ВРЕМЕТО НА ЕРАНОС..........................................................249
ОТ ИРАН ДО ЕРАНОС............................................................261
НА ОЛГА ФРЬОБЕ-КЕПТАЙН..............................................265
Индекс.......................................................................................267

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar