ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Пътуване към Сърцето на Бога - Комплект том 1-2. Книга 1: Съкровеният Зов. Книга 2: Послание към възлюбените на Бога

25,00 лв

12,50 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2020
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 272,192

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Пътуване към Сърцето на Бога - Книга 1: Съкровеният Зов

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор........................................... 7

1. Призоваване на душите................ 13

Празникът на душата...................................... 13

Думите на Небесния Баща............................ 15

Съкровеният Зов на Бога.............................. 24

Денят на Божията Благодат.......................... 28

Живата струя на Божието Слово................. 29

Могъщата Божия Закрила............................. 35

Въздаване всекиму според делата.............. 38

Възвестие от Учителя към душите............. 41

Всички живеем за Бога................................. 53

Бог е Богатството на живота........................ 57

Той е най-близкият до нас............................. 59

2. Общение на душите с Бога..................... 66

Присъствието на Бога в нас.......................... 66

Свещеният Говор на Бога в нас................... 70

Дълбоко вслушване в Божия Глас.............. 72

Пълна вяра в Божия Глас.............................. 78

Ясно различаване на Божия Глас................. 82

Пазене на Словото Му като Светило
в Пътя............................................................... 84

Прослава на Бога с радост неизказана........ 87

Освещаване на Божието Име....................... 93

3. Зовът на душата към Бога.................... 99

В Светая Светих на Учителя........................ 99

Думи от сърцето на Учителя...................... 106

Молението на Учителя................................ 109

Застъпничеството на Учителя
за душите....................................................... 113

Вярата на Сина и Дъщерята в своя Баща.. 116

Интимно обръщение на душата
към Бога........................................................ 118

Тайномълвие на душата............................... 122

Благи молитви на душата към Бога........... 125

4. Идване на Христос в душите............... 129

Въздигане на Христос от Самия Отец...... 129

Новото идване на Христа............................ 134

Христос – Водителят отвътре................... 136

Словото Христово, предадено
чрез Учителя................................................ 143

Словото Христово към душите.......................... 146

Словото Христово към Учителя............................ 170

5. Учителя – Избраник Божий да ни ръководи...173

Слизане на Божия Дух върху Учителя................ 173

Изпитът на Учителя..................................... 181

Небесно възвание към Учителя................ 189

Призив на Учителя към българския
народ.............................................................. 198

Разкрития от живота на Учителя............... 205

Насърчение на учениците........................... 209

Учителя говори: „Аз съм с вас!“............... 212

6. Божествени Поучения....................... 219

Наставленията на Духа................................ 219

Неповторимостта на момента.................... 225

Взисканието Божие...................................... 227

Съвети и напътствия от Учителя............... 232

Учението на Живота.................................... 238

Единственият смисъл.................................. 244

Най-големият Дар........................................ 248

Сила Непобедима......................................... 250

Целта на Безпределната Вечност.............. 252

Двигателят на съдбините............................ 257

Седемте Ключа на развоя.......................... 260

Пътят на непостижимото............................ 262

Библиография................................. 265

 

 

Пътуване към Сърцето на Бога - Книга 2: Послание към възлюбените на Бога

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор........................................... 7

1. Величието на Божията Любов..... 11

Бог е Верен и Неизменен.............................. 11

Бог ни люби неизразимо............................... 14

Бог ни ръководи и учи................................... 18

Бог ни пази и закриля..................................... 22

Бог се грижи ежедневно за нас.................... 24

Бог ни помага на всяка крачка...................... 26

Бог е Силният в нас........................................ 28

Бог урежда всичко за нас.............................. 34

Бог промисля дълбоко за нас....................... 36

Не преставайте в благодарност.................... 39

Принасяне благодарение пред Бога............ 42

2. Послание към Възлюбените на Бога...........45

Обърнете се към Този, Който ви люби....... 45

Общувайте постоянно със своя Бог........... 48

Молете се усърдно и ще имате отговор.... 52

Имайте тихо Упование в Него..................... 57

Бъдете безусловно предани......................... 61

Стойте верни докрай...................................... 64

Прославете Го с живота си........................... 68

Служете Му с пълнотата на сърцето си...... 70

Всякога изпълнявайте Благата Му Воля..... 74

Станете съработници с Бога......................... 76

Той ще ви призове за Велико Дело............. 78

3. Благовестие за Новото време................ 84

Той иде от горе............................................... 84

Блажени са, които Го чакат.......................... 89

Благословени са, които Го любят............... 93

Любещите и Възлюбените са Избраните... 95

Сключване на Завет Вечен с Бога............... 98

Изпълнение на Божиите обещания............ 100

Получаване на знамения............................. 105

Победата, която ще реши всичко............. 108

4. Пред вратата на Новата епоха...............111

Тъмен е Денят Господен............................ 111

Възстановяване на Божията Правда.......... 114

Очистване под Божието сито..................... 117

Велики събития в историята на Земята..... 119

Чудни промени във всяко отношение...... 121

Славното бъдеще пред нас......................... 124

Идване на Царството Божие на Земята.... 127

Зараждане на Нов Живот, на Нов Ред...... 129

Встъпване на Земята сред Висшите
светове.......................................................... 131

5. Неизследимите пътища Божии............. 133

Върховният Повелител на световете........ 133

Непостижимата Божия Мъдрост............... 138

Не нашата воля, но Неговата!.................... 142

Разумение на Божия план............................ 145

Свобода от грижите на тоя свят................ 156

Виждане в трудностите Ръката на
Любовта........................................................ 159

Смело посрещане на изпитанията.............. 166

Благосмисълът на мъчнотиите.................. 175

Библиография................................. 183

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar