ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Детето на затворника - Съдържа 18 илюстрации на художника Асен Попов

22,50 лв

18,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Калина Малина
Година: 1947
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 172

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 25-108

 

Калина Малина

ДЕТЕТО НА ЗАТВОРНИКА

Книгата съдържа 18 илюстрации на художника Асен Попов

 

Откъс от книгата:

Tайнственият разговор
В една от крайните улици на квартала Коньовица, гдето нощем не се виждаха низките къщурки, през чиито прозорчета едва мъждукаха светлинки, гдето хората се движеха като сенки и сами потъваха в мрака, в една кръчмица седяха двама души и тихо се разговаряха. Кръчмарчето, сгушено на стола под опушената лампа до тезгяха, водеше упорита борба с съня. Най-после, победено, то отпусна тежко глава на гърди, устата му се отвориха, и едно тънко детско хъркане започна да реже сгъстения от винените пери и тютюнев дим въздух.
В къщиците наоколо всичко спеше. Нощьта бе черна като смола. Нито една звездица не се виждаше на небето, нито една лампа не светеше в уличката.
- Ти си луд, ей богу, ти си луд! - извика изведнъж дебелият мъж и удари с юмрук масич­ката, от което двете тънкошиести шишенца се залюляха на две страни и пак се закрепиха също като онези целулоидни човечета, които никога не падат, защото крачката им са пълни с олово.
Кръчмарчето се стресна на сън, отвори уплашено очи и като се увери, че нищо лошо не се бе случило, заспа наново.
- Какво да сторя! - оправдаваше се по-слабият събеседник, като мяташе отчаяни погледи в пространството. - Късно е вече. Свикнахме с него, обикнахме го. На, пет пръста на ръката са, който и да отрежеш все ще ме боли...
- Бабини деветини приказваш... Аз пък ти повтарям, че това е лудост от твоя страна. Да беше богат поне, разбирам. Едно добро, да речем, за ду­шата си ще направиш, - каза ехидно дебелият и се засмя тъй, както се смеят ситите и доволни хора.
- Девет години, братко, не е една, не са две... Такава радост ни донесе това дете, как да се раз­деля с него! Чувал съм от стари хора, че на без­детните се задържала рожба, ако си вземат хране­ниче. И с нас се случи същото...
- Празни приказки, празни приказки! Дрън­каш си на вятъра, а забравяш, че жена ти е болна. Ако стане, не дай боже, нещо с нея, питам те аз тебе, какво ще правиш с три дечурлига на главата си? Да не мислиш, че жена ти от добро се е раз­боляла!
- Тя настина при наводнението. Беше са­мичка, трябваше да спасява едно друго. А беше един студен ден миналата есен... Слава богу, че поне децата ни останаха здрави, а то, както бе тръгнало нея есен...
Дебелият слушаше разсеяно. Живите му черни очи гледаха заспалото момче, което продължаваше да хърка равномерно. Четиридесетгодишен, низък, с набито тяло, облечен добре, с колосана яка, тъмна връзка и бомбе, той се въртеше на стола си, сякаш се стесняваше от сиромашката обстановка на кръчмицата, дето бе попаднал.
Още от пръв поглед можеше да се познае, че неговият събеседник е работник. Лицето му, полуосветено от лампата, бе сухо и бледо. Големи ки­чури черна възкъдрава коса закриваха част от високото му чело. Макар и доста измъчен на вид, той изгллеждаше още твърде млад. Никой не би му дал повече от тридесет години.
- Една мътна вода бе заляла улицата, - продължи работникът след кратко мълчание, - едва се довлякох до вкъщи. Мъже бяха се накачили по огради и покриви, деца пищяха, страшна олелия беше тогава ... Няма да забравя никога тоя ден...
Но другият не слушаше. Една постоянна мисъл сякаш дълбаеше неговия мозък, и той не се стърпя, а прекъсна събеседника си.
- Когато те заболи глава, Йонко, все при мен тичаш. Това, бай Добри, онова, бай Добри, и не си ми казал до сега, че в дома ти се намира цяло съкровище, с свещ да го търсиш.
- Та аз на никого не съм го казал. Девет години гледам момчето, то си е вече като мое. Почти не ми идва на ум, че е чуждо.
- Хайде де! И таз добра!
- Сериозно ти казвам. Понякога, като си седя в фабриката и наближава да си тръгна, не ми толкова жал за малките, колкото за него. Нали съм неук човек, а Сашко е паметлив, като почне да ми чете от книжките си, сякаш небето се раз­тваря пред очите ми.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar