ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Немско - Български речникъ - Изд. 1942 год., отъ Д-ръ Ст. Доневъ

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Д-ръ Ст. Доневъ
Година: 1942
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 480

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 46-45

 

ПРЕДГОВОРЪ
Речникътъ ми е предназначенъ да служи на българи, които изучаватъ немски езикъ, както и на чужденци, които изучаватъ български. Старахъ се да дамъ всички най-употрбителни думи и форми. Освенъ това, за по-големо улеснение, дадохъ следните прибавки: 1) промените въ силните и неправилни немски глаголи, 2) кратка немска граматика, 3) сборъ отъ технически изрази, 4) кратъкъ немско-български разговорникъ за обикновени случаи.
Haдевaмъ се, че съ това задоволявамъ една голема нужда, която, никой другъ немско-български речникъ не е задоволявалъ до сега.
Въ българските думи съмъ запазилъ официалния правописъ по големия речникъ на г. професоръ Ст. Романски. Понеже въ нашите книги (особено въ по-старите издания) и въ вестниците може да се срещне различие въ думите съ е, йе, ъ и а, препоръчвамъ да се дирятъ думите по на две места: ако не се намери една дума съ е, да се дири съ йе и обратно, а също така да се постъпва и съ думите съ ъ и а.
Д-ръ Ст. Доневъ

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar