ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Кратка история на философията от древността до най-ново време от Сава Ц. Гановски

17,50 лв

14,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сава Ц. Геновски
Година: 1945
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 564

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 34-21

 

Извадки от предговора:

" Философската мисъл у нас се развива сравнително бързо и нашироко. Интересът към философията, към философското знание у нас е оживен и повишен; тоя интерес не е нито нов, нито случаен. Българската философска мисъл има хилядолетна история (която чака своето систематическо изучаване), но особено след нашето освобождение, в нашето шестдесет годишно самостоятелно съществуване, философската мисъл взема голям дял в нашия обществен, научен и културен живот; тя е органически свързана с нашите духовни прояви и необходимо средство в нашите научни и обществени стремежи и творчество..."

" Изучаването на историята на философията е необходимо още повече и заради това, че философията изразява в най-концентриран вид идеологията, мирогледа на хората през дадена историческа епоха, състоянието на науките, особено на естествознанието, общестено-груповите отношения в това време и пр. Историята на философията в обобщена форма отразява историята на развитието на човешката мисъл, знания, култура. Правилно подчертават някои, че изучаването историята на философията е прекрасна школа за изработването на теоретическо мислене..."

" Задачата на дадената книга е да даде кратко, по възможност популярно изложение на историята на древната, средновековната и нова философия."

Някои от представените велики философи и техните философски школи:

Платон, ученикът на Сократ е най-крупният представител и систематизатор на древно-гръцкия идеализъм и враг на материалистическия мироглед. Неговата филососия е указала голямо вличние и върху създаването на християнската религия.

Аристотел, при когото древногръцката философия достига най-високо развитие. Той е обобщил научните постижения на своите предшественици, взел е от тях всичко, което му се е струвало за положително и безпощадно е разкритикувал онова, което е считал за погрешно.

Епикур, най-плодовития учен на своето време, който е написал около 300 научни трудове и чиито главен труд е "За природата" /съдържаща 37 книги/. На него приписват максимата: "Преживей незабелязано".

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar