ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Основни въпроси на Теорията на познанието - Теория на отражението

17,50 лв

14,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Тодоръ Павловъ
Година: 1938
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 404

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 41-48ТОДОРЪ ПАВЛОВЪ
Основни въпроси на Теорията на познанието - Теория на отражението


СЪДЪРЖАНИЕ
Предговоръ.
Глава Първа. Единство на материята и съзнанието.
1. Отражението като свойство на всяка материя, родствено по същество, но не тъждествено съ усещането.
2. Усещането и мисленето като съзнателно отражение, свойствено на високо организованата материя, а въ най-високите си форми — на човека.
Глава Втора. Единство на предмета и образа.
1. Идеята като субективенъ образъ на обективните неща.
2. За така наречените първични и вторични качества на нещата.
3. Критика на "критиката“ на диалектико-материалистическото учение за единството на предмета и образа.
Глава Трета. Единство на теорията и практиката.
1. Практиката като основа, критерий и цель на теорията. Специфика, относителна самостойность и действеность на теорията.
2. Единство на логическия и историческия методи (или форми) на изложение и изследване.
Глава Четвърта. Единство на философията и частнитъ науки.
1. Философията като тъждество на логиката, гносеологията и диалектиката .
2. Философия и физика.
3. Философия и психология.
4. Философия и обществознание.
5. Философия и идеология.
6. Общъ изводъ за единството на философията и частнитe науки .
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ГЛАВА. Що е истина?
1. Обективность и субективность иа истината.
2. Конкретность и абстрактность на истината.
3. Абсолютность и релативность на истината. Истината като резултатъ и методъ.
4. Обществено-историческиятъ и действениятъ характеръ на истината.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar