ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Божествено Учение за Потънкостите на нещата - Том 1-2 Комплект - Учителя Петър Дънов

24,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2019
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 200,208

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 151,152

 

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 1

ДЪЛБОЧИНАТА НА НЕЩАТА....................................... 9

Великият Незнаен.......................................................... 9

Тайни на Божието Действие......................................... 14

Кому се открива Бог?................................................... 16

Мистерията на Любовта.............................................. 17

Най-хубавото и най-страшното нещо.......................... 22

Любовта не се пипа...................................................... 24

Любовта може да се издържи за малко време............. 25

Магията на Любовта.................................................... 26

Загадката на живота..................................................... 27

Неизвестното и незнайното.......................................... 31

Неразбраното и неразрешеното.................................... 32

Непостижимото и невъзможното................................. 36

Неопределеното и неизказаното................................... 42

РЕАЛНОСТ И ИСТИНА................................................. 47

Реалността не може да се определи.............................. 47

Сенките не представят Реалността.............................. 51

Истината не може да се понесе..................................... 52

Истината не може да се обясни.................................... 53

Що е Истина?............................................................... 54

Истина на лъжата и Абсолютна Истина...................... 57

Вярно е, но не е истинно............................................... 59

Това, което се доказва, е лъжа..................................... 60

Отричането е потвърждение........................................ 62

ПОТЪНКОСТИ НА УЧЕНИЕТО.................................... 65

Потънкости на нещата................................................. 65

Потънкости на мисълта............................................... 76

Потънкости на знанието............................................... 78

Потънкости на кротостта............................................. 80

Потънкости на съвършенството.................................. 81

Потънкости на средния път......................................... 83

Потънкости на действието........................................... 84

Потънкости на поведението......................................... 86

ПРОБЛЯСНОВЕНИЯ ОТ ВЪТРЕШНОСТТА................ 91

Не се примирявай с живота, но го разбери.................. 91

Правият път не подразбира права линия.................... 93

Тесен е пътят към живота............................................ 96

Пътят на страха е пътят на Боговете........................... 97

Лесните работи са мъчни, а мъчните – лесни.............. 99

От голямото очаквайте малко,
а от малките неща – много......................................... 101

Най-голямо внимание към
най-малките неща...................................................... 103

Най-малкото изменя съдбата ви................................ 104

Улавяне на най-важния момент................................ 105

Свободата всякога носи ограничение......................... 107

Не трябва да бъдеш нито мъж, нито жена................. 110

Минало, настояще и бъдеще няма............................. 111

СКРИТОМЪДЪР ПОРЯДЪК........................................ 113

Животът на хората не е случаен................................ 113

Разумен е сегашният порядък.................................... 114

Законът на контрастите е неизбежен.......................... 116

Смяната на състоянията е необходимост................... 121

Дисонансите трябва да съществуват.......................... 124

Така е мъдро поставено в живота.............................. 125

Ако избегнеш едно нещастие,
ще дойде по-голямо.................................................... 129

Предпазване на човека от голямото зло.................... 130

ДРУГИЯТ ПОГЛЕД...................................................... 135

Други ъгли на виждане............................................... 135

Илюзията привлича внимание към
Реалността.................................................................. 137

Безпорядъкът за глупеца е порядък за
Мъдреца...................................................................... 139

Разбирането превръща нещата.................................. 140

Прикритата страна на нещата................................... 141

Има съществена разлика между тия неща................. 144

Едно и също нещо с два различни резултата............. 146

Добри сили с лошо приложение................................. 149

Злините са неизползвани Добродетели....................... 150

Човек търси правото, но не го разбира...................... 152

Нашата логика не е логика на Небето........................ 153

Човек не знае какво иска........................................... 155

Случва се това, което човек не е очаквал.................. 157

СТРОГАТА ИСТИНА................................................... 159

Това е велико заблуждение......................................... 159

Човекът тъне в неразбиране....................................... 161

За неподготвения всичко е опасно.............................. 166

Тези Истини не са за всеки......................................... 170

Това е предупреждение............................................... 172

Пази се от своята воля............................................... 176

Така не се говори Истината........................................ 178

Не съдете, защото изпадате в грешка......................... 179

Това не е живот по Бога............................................. 182

Тази философия не е меродавна................................. 184

Почитание към Абсолютните неща............................ 185

Неща, за които човек не трябва да знае.................... 187

Невъзможности в живота........................................... 188

 

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 2

ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА........................................... 9

Всички живеем за Бога и чрез Бога............................... 9

Бог е Благ и в радостите, и в скърбите........................ 15

Ако Го познаваш, Той ще създаде Рая в теб................ 17

Може да се самоотрече само Разумният...................... 18

Един има Господа в Душата си,
друг Го има отвън........................................................ 21

Прекъсни молитвата си и отвори вратата.................. 23

Кое е от Бога и кое е от нас?......................................... 25

Най-великата наука – живот в Любовта..................... 27

Не давай съвети на Любовта!...................................... 33

Не е лесно да направиш добро..................................... 34

Любовта към ближния е цяла наука........................... 38

Търси началото, а не края на нещата.......................... 41

Човекът създава условията, а не те него..................... 43

Не ти да търсиш щастието и парите,
а те да те гонят............................................................. 44

Ти не знаеш това, но от тебе зависи............................. 46

Днес се преродете, а не в бъдеще.................................. 48

Живот извън време и пространство............................ 49

НЕОБИКНОВЕНО РАЗБИРАНЕ.................................... 51

Кое е по-хубаво сега?.................................................... 51

Грехът е богатство........................................................ 53

Отрицателните качества са ценност............................ 55

Погрешките са процес на растене................................ 58

Погрешките учат човека на много работи................... 62

В живота на змията е животът на човека.................... 65

Без злото и без доброто няма прогрес.......................... 66

Оставете ги да растат и доброто, и злото..................... 73

Злото е стихия, не можеш да го победиш..................... 78

Ако приемеш малкото зло, голямото не иде................ 80

И лошите, и добрите хора са на мястото си................. 81

Богатството и сиромашията са условия
за проява...................................................................... 85

Неподозираното благо на сиромашията...................... 88

Богатството ще смачка слабия човек.......................... 90

Планът на Бога и на Невидимия свят......................... 91

Дяволът има специална роля в живота....................... 93

Адът е толкова важен, колкото и Раят........................ 95

Дъното на мъчението е основа на живота.................... 96

Смъртта е служителка на живота................................ 98

КРАСОТАТА НА МЪЧНОТИИТЕ................................ 101

Целият свят е Окултна школа................................... 101

Всички условия се дават за развитие......................... 104

Препятствията, несгодите и несполуките
са нужни...................................................................... 108

Нещастието е щастие.................................................. 113

Противоречията са възможности............................... 115

Мъчнотиите са благо.................................................. 120

Болестите са възпитателно средство.......................... 126

Скръбта е указател на Пътя....................................... 128

Скърбите и радостите са музиката на живота........... 130

Сълзите са изворите на живота.................................. 137

Страданията са особена привилегия.......................... 138

Страданията са Велика Божествена наука................. 146

Страданието облагородява човека............................. 147

В страданието са вложени скъпи съкровища............. 148

Страданието е забулената Изида................................ 150

Отворена Врата за познаване на Бога........................ 152

Ръката, Която повдига............................................... 155

ПОДХОДЪТ НА РАЗУМНИЯ....................................... 159

Първото отношение в света е към Бога..................... 159

Направи това, което не искаш................................... 163

Заеми последното място............................................. 165

Гениалният никога не воюва..................................... 167

Обикни страданието................................................... 169

Имай приятелство с трудностите............................... 173

Вместо нещо лошо кажи нещо добро.......................... 175

Побеждавай неприятелите с Любов........................... 178

Бъди Мъдрец в живота............................................... 180

Тънкият Подход всякога печели................................ 183

Животът обича смелите хора..................................... 186

Такава е Дълбоката Правилност............................... 187

Погледът определя Правия Път................................. 191

Силата е в самия живот............................................. 193

Ти се издигаш над нещата.......................................... 195

Това надхвърля този свят.......................................... 196

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar