ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Шахмат - Практическо ръководство

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Георги Ю. Киров
Година: 1946
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 128

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 25-104

 

ПРЕДГОВОР
„Най-голямата стойност на настоящето ръ­ководство е, че в сбита и достъпна форма, без из­лишни подробности и умувания предава необходи­мите познания върху шахматната игра, което прави леко и неусетно заучаването й. Тази непринудена преценка на читателите - любители на шаха, които имаха възможноста да се снабдят с първата книга „Шахмат- практическо ръководство“, както и бър­зото й изчерпване ме насърдчиха да издам настоя­щето второ допълнено издание. Трябва да се от­бележи, че въпреки грамадния интерес към шах­матната игра, нашата шахматна литература е все още много бедна и изостанала.
В настоящето практическо ръководство са раз­гледани някои от най-хубавите шахматни партии на голями играчи, с необходимите към тях обяснения. Дадени са също така и задачи - изучаването на които допринася извънредно много за добрата подготовка на всеки играч.
Издаването на настоящето „ Шахмат - практи­ческо ръководство“ идва тъкмо на време да отго­вори на растящия интерес към играта шах, у нас, защото числото на българските шахматисти се уве­личава с всеки изминат ден. В това отношение, обаче, ние трябва да почерпим поука от съветския съюз, където най-добре и правилно е оценена пол­зата за умственото развитие на широките маси от играта шах и като резултат виждаме в последните световни шахматни състезания, първите места да се заемат от големи съветски майстори.
Радостен факт е, че държавата у нас, дава вече своята ценна подкрепа и закрила на шахматното дело, както и че в повечето клубове, съюзи, организации, читалища, училища, казарми и пр. и пр. шахмата заема своето подходящо място и струвами се, че не ще бъде далеч деня, когато шахматната игра ше бъде въведена в училищата като учебен предмет, както това е вече сторено в някои страни и че тъкмо настоящето „Шахмат- практическо ръ­ководство“ ще бъде най-пригодното за целта, по­ради неговата прегледност и лесноусвоима система.
Издавайки настоящето кратко практическо ръ­ководство, пожелавам на читателите си пълен успех и упорита работа, за да може шахмата да се из­дигне на оная висота, на която са стигнали оста­налите страни, висота - която ще му осигури едно от първите места в международния шахматен живот.
Не може да се каже, че настоящето ръковод­ство е пълно и всичко в него е дадено подробно. По-скоро бих го нарекал „Шахматен буквар", който ще даде възможност на всеки любител да се научи да чете шахматната игра, да се запознае с нея, да получи основните познания и да може да изпитва удоволствие от всяка изиграна партия. Нека се има пред вид, че за всяки гамбит, за всяко развитие, има писани цели томове.
Изучаването на партиите на големите майстори, ще допринесе за по-голямото и по-пълно обогатя­ване на шахматните позндния. Под печат е и в скоро време ще излезне и книгата: „Бисерни шах­матни партии на големите майстори“ от същия автор, в която са разгледани, с необходимите обя­снения към всяка партия, неповторимите игри на световните майстори: Ботвиник (С.С.С.P.), Флор (С.С.С.Р.) д-р Еве (Хол.), Щайнер (САЩ), Алехин, Ласкер, Капабланка, Шпилман, Чигорин, Рети, Яновски, Дурас, д-р Тараш, Пилсбъри, Кан и други.
При написване настоящето практическо ръко­водство върху шахматната игра съм се ползвал от най-разнообразна шахматна литература предимно съветска, английска и немска.
София, 1 декември 1946 г.
Г. Ю. Киров

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar