ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Резитба на овощните дървета и храсти (съ 124 рисунки)

40,00 лв

32,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Димитъръ Бойковъ
Година: 1941
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 162

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 35-27

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А. Общо за разитбата на овощнитe дървета и храсти
I. История на рeзитбата
II. Цель на рeзитбата
1. Оформяване на овощното дърво
а) Необходимость отъ оформяването
б) Форми на короната
Корона съ продължитель на стъблото
Корона безъ продължитель на стъблото
в) Видове корони
Естествена корона
Изкуствена корона
Естествено-съразмерна корона
г) Стопанско преимущество на различните видове корони
2. Поддържане производителната способность на плододаващите овощни дървета и храсти
III. Влияние на резитбата върху овощните дървета и храсти.
1. Влияние на разитбата върху големината на овощните дървета и храсти.
2. Влияние на разитбата върху образуване на плододаваще дървесина и цветни пъпки
3. Влияние на разитбата върху големината на плодовия завръзъ и на плодовете
4. Влияние на разитбата върху плододаването
а) При млади овощни дървета
б) При възрастни овощни дървета
5. Влияние на разитбата върху продължителностьта на животъ на овощното дърво
6. Влияние на разитбата върху студочувствителностьта на дърветата
7. Влияние на разитбата на корените на овощните дървета
IV. Начини на резитбата
V. Степень (количество) на резитбата
VI. Време на резитбата
Б. Техника на резитбата.
I. Похватитъ на резитбата
1. Прищъпване на зелени леторасти (пинзиране)
2. Резитба на млада дървесина
3. Надлъжни нарези
4. Напречни нарези
5. Колцоване
6. Резитба на стара дървесина
II. Сечива и оръдия за резитбата
III. Рани при овощните дървета и храсти
1. Видове рани
2. Лекуване на раните
IV. Резитба за оформяване на овощните дървета и храсти
1. Резитба на корените
2. Резитба на стъблото
3. Разитба за оформяване на короната
а) Рвзигба за оформяване короната въ разсадника
б) Рвзитба за оформяване короната въ овощната градина
Рвзитба при оформяване на естествено съразмерната корона
Рвзитба на короните съ продължитель на стъблото
Рвзитба на короната безъ продължитель на стъблото
Рвзитба при оформяване на естествената корона
V. Резитба на оформените овощни дървета и храсти
1. Поддържане короната въ съответното най-добро състояние
Просветляване на короната
Пичове (гладници, вълци)
2. Преоблагородяаане на овощните дървета
3. Подмладяване на овощните дървета
В. Резитба на дърветата и храстите отъ отдвлните овощни видове
I.  Резитба на семновите овощни видове
1. Резитба на ябълката
Плододаващи органи
Формиране на ябълковото дърво
Резитба на формираното  ябълково дърво
Резитба на нвкои ябълкови сортове
а) Зимна златна париена
б) Жьлтъ Белфльоръ
в) Коксова оранжева ренета
г) Шарламовски
д) Каселско ренета
е) Хубава Боскоопска ренета
ж) Бленхаймска златна ренета
з) Холандска зимна
и) Бауманова ренета
н) Ландсбергска ренета
л) Айвания
м) Кюстендилско бяло кандиле
2. Резитба на крушата
Плододаващи органи
Формиране на крушовото дърво
Реезитба на оформеното крушево дърво
Резитба на някои крушови сортове
а) Клаповъ любимецъ
б) Вилиамова масловка
в) Добра Луиза Авраншка
г) Дилова масловка
д) Попска круша
е) Харденпонтова масловка
3. Резитба на дюлата и мушмулата
Плододаващи органи
Формиране на дюлевото и мушмуловото дървета
Резитба на оформените дюлево и мушмулово дървета
Резитба на костилковитеовощни видове
1. Резитба на прасковата
Плододаващи органи
Оформяване на прасковото дърво
Резитба на оформеното прасково дърво
Прореждане на прасковите плодове
2. Резитба на кайсията
Плододаващи органи
Формиране на кайсиевото дърво
Резитба на оформеното кайсиево дърво
3. Резитба на сливата
Плододаващи органи
Формиране на сливовото дърво
Резитба на оформеното сливово дърво
4. Резитба на черешата
Плододаващи органи
Оформяване на черешовото дърво
Резитба на оформеното черешово дърво
5. Резитба на вишнята
Плододаващи органи
Оформяване на вишневото дърво
Резитба на оформеното вишнево дърво
6. Резитба на бадема
III. Резитба на черупчестите овощни видове
1. Резитба на ореха
Плододаващи органи
Формиране на ореховото дърво
2. Резитба на лещника
Плододаващи органи
Формиране на лешниковото дърво
IV Резитба на дребноплодните овощни видове
1. Рвзитба на малината и къпината
Плододаващи органи
Резитба за оформяване и поддържане плододаването на малиновия и къпиновия храсти
2. Резитба на френското и немското грозда
3. Резитба на ягодата
Литература

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar