ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

2 книги в 1 - Културниятъ човекъ и неговите обноски. Целта и значенито на домакинското обучение.

40,00 лв

32,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Преводач: Д-ръ Ив. Златаровъ
Година: 1904
Формат: голям
Страници: 158
Грамаж: 207

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 5-30

 

Културниятъ човекъ и неговите обноски - Преводач: Д-ръ Ив. Златаровъ

СЪДЪРЖАНИЕ
Отделъ първи.
Светските обноски у дома.
Глава първа.
Обноски къмъ съмепството
Обноски къмъ бащата
Обноски къмъ майката
Обноски къмъ най-близките роднини
Обноски къмъ братъ, сестра, братовчедъ и братовчедка
Обноски къмъ дъцата
Обноски между мъжътъ и жената
Обноски къмъ приятелите
Обноски къмъ слугите
Обноски къмъ учителите
Обноски къмъ работниците
Светуване въ семейството (Savoir-vivre)
Глава втора.
Обноски въ къщи — Приемане и покани
Покана
Интимно посрещане въ гостната стая (салона)
Въ гостната стая —Голямъ приемъ, вечеринки, балове и обеди
Новата година и разните праздници
Отдълъ втори.
Свътските обноски къмъ външните хора
Глава първа.
Обноски вънъ отъ къщи
Вървежъ (ходене)
Поздравявания (поздравъ съ снимане на шапка)
Глава втора.
Визитите изобщо — За обществените сношения изобщо
Визити
Официялни визити
Приятелски визити
Визити по работа, благотворителность и др
Визитни картички
Подаръци, букети
Тоалета и къщното украшение
Глава трета.
Динета, балове, концерти, интимни и официялни приемания
Малки събрания на чай и вечеринки
Балове
Разни фамилиярни игри и забави
Отдель трети.
Светските обноски навънъ.
Глава първа.
Свътуване, като козмополитъ, при пътешествия, на ловъ, съ една дума вънъ отъ дома ни и страната, въ която живеемъ
Пътуване
Навънъ града, на полето
На ловъ
На морски или минерални бани
Въ църква
Въ съдебни места
Въ народното събрание (камарата)
Глава втора.
Кореспонденция — Разговоръ
Глава трета.
Моминство и ергенуване
Встъпване въ домакинство
Тълесни упражнения и искусни  игри
За дуела (двубоя)
Глава четвърта.
Мания. Слабости. Смешни постъпки. Неприятни навици
Отделъ четвърти.
Обряди при свадби, женидба и трауръ.
Свадби
При раждане
Трауръ
Отделъ пети.
Нъколко важни правила оть етиката

 

Целта и значеито на домакинското обучение - Ст. Писарева

СЪДЪРЖАНИЕ
Целта и значенито на домакинското обучение
Необходимо количество хранителни
Готварство - Неделно меню
Супи - Зарзаватна супа - 5 порции
Предъ Ядената - 5 порции
Консервиране
Обяд - Ол. Стоянова
а. Най-проста обедна трапеза
б. Сервиране в семейството
Градинарство - Зарзаватната градина
Разно

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar