ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Справочник на младия стругар

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: И. М. Мукин
Година: 1960
Формат: малък
Корица: твърда
Страници: 478

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 111-68

 

ПРЕДГОВОР
В учебните заведения на Държавните трудови резерви се под­готвят голям брой стругари, които след завършване на училища­та работят в различни отрасли на народното стопанство.
Професията стругар изисква високо майсторство и сериозни знания. Стругарят винаги трябва да има на разположение наръ­чник, който да му помага да решава различни въпроси, възниква­щи през време на работата. Младите работници трябва да се на­учат да ползуват такъв наръчник още през време на обучението им в училищата. В процеса на производственото обучение спра­вочникът ще помогне на учащите се да се научат да прилагат на практика званията по специалната технология на стругарските работи.
Настоящият справочник на стругаря се отличава от обикно­вените справочници по това, че в него материалите, таблиците и други справочни материали са дадени в съответствие с темите на програмата за универсалния стругар, който се подготвя в учебните заведения за трудови резерви.
Поместеният в справочника материал до известна степен до­пълва учебника „Стругарство", който се ползува в учебните за­ведения за трудови резерви. Главите, които се отнасят за нарязване на резби, са дадени малко по-подробно, отколкото остана­лите, понеже изпълнението на тези работи обикновено предиз­виква някои затруднения за младите рабртници.
Квалифицираният работник стругар трябва да умее не само да провери правилността на определена норма за извършване на една или друга работа, но и сам да изчислява нормата за несложна обработка на детайлите, като решава в този случай какви най-производителни начини за работа трябва да приложи. За да се помогне на младите стругари, в справочника са вклю­чени глави за рационалното използуване на струга, за техноло­гичния процес и за техническото нормиране на стругарските работи.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar