ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Жените Суфи от д-р Джавад Нурхбаш

15,00 лв

7,50 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: д-р Джавад Нурхбаш
Година: 2018
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 272

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.................................................................... 9

Посвещение................................................................ 13

Кратка история на суфизма.......................................... 15

Поява на суфизма........................................................ 15

Промени в суфизма след VII век....................................20

Въведение.................................................................. 26

РАБИЯ АЛ-АДАВИЯ...................................................... 30

Ранните години на Рабия и младостта.......................... 31

Рабия и бракът........................................................... 34

Отдаденият живот на Рабия........................................ 35

Старините на Рабия.................................................... 37

Смъртта на Рабия....................................................... 38

Истории за Рабия........................................................ 40

Екстазни слова на Рабия..............................................93

Стихове на Рабия....................................................... 93

Молитви на Рабия....................................................... 95

РАБИЯ ОТ СИРИЯ........................................................ 97

Истории за Рабия от Сирия.......................................... 99

Смъртта на Рабия от Сирия........................................ 105

УММ ХАЙАН САЛМИЯ................................................. 105

УММ АХМАД, ДОМАКИНЯТА........................................ 105

АЛУФ МАВСАЛИ......................................................... 106

УММ ИБРАХИМ........................................................... 106

АМИНА РАМЛИЯ......................................................... 107

АЧИ БАЙГИ................................................................ 108

АЧИ, КОЯТО НОСЕЛА ШАЛ......................................... 109

УММ ХИСАН............................................................... 109

УММ АЙМАН, СЪПРУГА НА АБУ АЛИ РУДХБАРИ............ 110

АМАТ АЛ-ДЖАЛИЛ, ДЪЩЕРЯ НА АМР АДАВИЯ.............. 111

УММ АЛИ.................................................................... 112

УММ ТАЛК.................................................................. 115

УММ АДАБ.................................................................. 116

УММ МОХАМЕД............................................................ 117

УММ МОХАМЕД, МАЙКА НА ШЕЙХ АБУ АБДУЛА ИБН КХАФИФ.....117

УММ ХАРУН................................................................ 118

БИБИЯК ОТ МАРВ....................................................... 120

БИБИЧИ КХАЛВАТИ..................................................... 121

БАРДА-Й САРИМИЯ..................................................... 121

БАХРИЯ АБИДА........................................................... 122

БАЙДА, ДЪЩЕРЯ НА МУФАДАЛ.................................... 123

БАРАКА АБИДА........................................................... 124

ТУХВА........................................................................ 125

ТАХИЯ НУБИЯ............................................................ 140

ТХАВБИЯ, ДЪЩЕРЯ НА БУХЛУЛ................................... 141

ХАФСА........................................................................ 141

ХАБИБА АДАВИЯ......................................................... 143

ХАЛИМА ОТ ДАМАСК................................................... 144

ХАКИМА...................................................................... 145

ХАСАНА АБИДА........................................................... 146

ХАЙУНА....................................................................... 147

КХАНСА, ДЪЩЕРЯ НА КХАДДАМ.................................... 149

РАБИЯ.......................................................................... 150

РАХМАТ АБИДА............................................................. 151

РУКАЯ.......................................................................... 151

РУКАЯ, ДЪЩЕРЯ НА ДАУД САМАДИ................................ 152

РАЙХАНА, ЗАПАЛЕНАТА ОТ БОГА (ВАЛИХ)...................... 153

ПРИНЦЕСА ЗУБАЙДА...................................................... 154

ЗУДЖЛА АБИДА............................................................. 156

ЗАХРА, ОПИЯНЕНАТА ОТ БОГА (ВАЛИХА)........................ 157

ЗАЙТУНА....................................................................... 159

ЗАЙНАБ......................................................................... 160

ЛЕЙДИ САКИНА ШИРАЗИ................................................ 160

ЛЕЙДИ МУЛУК............................................................... 161

САИДА СУФИЯ.............................................................. 162

САЛМУНА..................................................................... 162

ШАВАНА....................................................................... 163

ШАМС, МАЙКА НА БЕДНИТЕ........................................... 168

АЙША, ДЪЩЕРЯ НА ИМАМ ДЖАФАР АЛ-САДИК................ 169

АЙША ОТ МЕКА.............................................................. 170

АЙША ОТ НИШАПУР........................................................ 171

АЙША ОТ ДАМАСК.......................................................... 172

АТИКА ХАНУЯ................................................................. 172

АБДА, СЕСТРА НА ШЕЙХ ДАРАНИ..................................... 173

УБАЙДА, ДЪЩЕРЯ НА АБУ КИЛАБ.................................... 174

АДЖРАДА АМИЯ.............................................................. 176

АМРА.............................................................................. 177

УФАЙРА АБИДА............................................................... 178

ФАТИМА БАРДАЙЯ........................................................... 180

ФАТИМА.......................................................................... 180

ФАКХР АЛ-НИСА.............................................................. 181

ФАТИМА БИНТ АЛ-МУТХАННА........................................... 182

ФАТИМА ОТ ЕГИПЕТ......................................................... 185

ФАТИМА.......................................................................... 186

ФАТИМА ОТ БАГДАД........................................................ 186

ФАТИМА ОТ НИШАПУР..................................................... 187

ФИДДА........................................................................... 189

ФАХРИЯ......................................................................... 191

КЮРДИЯ ХАФСА............................................................. 191

ЛУБАБА МУТАБИДА........................................................ 192

МАМА ИСМАТ................................................................. 193

МАРИАМ ОТ БАСРА........................................................ 199

МИСКИНА ТИФЛАВИЯ..................................................... 200

МУАДХА АДАВИЯ........................................................... 200

МАЙМУНА СИЙАХ.......................................................... 204

МАЛИКА, ДЪЩЕРЯ НА МУНКАДИР................................... 206

МАНФУСА, ДЪЩЕРЯ НА ЗАИБ ИБН АБИЛ-ФАВАРИС......... 208

МУМИНА, ДЪЩЕРЯ НА БУХЛУЛ....................................... 208

МАЙМУНА, СЕСТРА НА ИБРАХИМ ИБН АХМАД КХАВАС..... 208

ЛЕЙДИ НАНА.................................................................. 209

НАКИШ, ДЪЩЕРЯ НА САЛИМ........................................... 210

НАФИСА........................................................................ 211

СЪПРУГАТА НА РАБАХ КАЙСИ........................................ 216

СЕСТРАТА НА БИШР АЛ-ХАФИ........................................ 217

СЪПРУГАТА НА ХАТИМ АСАМ......................................... 217

РОБИНЯТА НА УБАЙДУЛА АНБАРИ................................. 218

СЕСТРАТА НА АЛ-ХАЛЛАДЖ.......................................... 219

ДЪЩЕРЯТА НА АБУЛ-ХАСАН МАККИ.............................. 219

ДЪЩЕРЯТА НА УММ ХИСАН АСАДИЯ.............................. 222

УММ МОХАМЕД, УЧЕНИЧКА НА САРИ САКАТИ................ 223

ЖЕНАТА ДО РЕКА НИЛ.................................................. 225

ЖЕНАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ЕГИПЕТ..................................... 225

МОМИЧЕТО НА БРЕГА НА РЕКАТА.................................. 226

ЖЕНАТА ОТ ПЛАНИНАТА МУКАТТАМ.............................. 227

ЖЕНАТА В КААБА......................................................... 228

ЖЕНАТА ОТ РАЗРУШЕНИЯ МАНАСТИР............................ 230

ЖЕНАТА ОТ ПУСТИНЯТА............................................... 232

ЖЕНАТА В ПЛАНИНАТА АНТАКИЯ.................................. 233

ЧЕРНОКОЖОТО МОМИЧЕ.............................................. 234

ПЪТУВАЩАТА ЖЕНА..................................................... 235

ЖЕНАТА НА БРЕГА НА МОРЕТО...................................... 236

СРЕЩА НА ДУЛ-НУН С ЕДНА НЕПОЗНАТА ЖЕНА............. 237

ЕДНА ДЕВОЙКА НА БРЕГА НА РЕКА НИЛ......................... 238

ДЕВОЙКАТА ОТ РАВНИНАТА БАНИ ИЗРАЕЛ..................... 239

ДРУГА ЖЕНА ОТ ДОЛИНАТА БАНИ ИЗРАЕЛ...................... 241

ЖЕНАТА, УЧИТЕЛ НА БАЯЗИД БАСТАМИ......................... 242

АБИСИНСКОТО МОМИЧЕ............................................... 243

ЖЕНАТА ОТ ГУЛПАЯГАН................................................ 245

ЖЕНАТА ОТ СБИРКАТА ПРИ ШИБЛИ.............................. 246

ЖЕНИТЕ В КААБА......................................................... 247

ЖЕНАТА ОТ ПУСТИНЯТА............................................... 249

ЖЕНАТА, КОЯТО ОБИКАЛЯЛА КААБА............................ 250

ЕДНА ЖЕНА В МЕКА..................................................... 252

ЖЕНАТА ОТ ЙЕРУСАЛИМ.............................................. 253

МОМИЧЕТО ОТ ЙЕРУСАЛИМ.......................................... 256

ЕДНА ЖЕНА ОТ МЕКА ИЛИ МЕДИНА............................... 257

ОЩЕ ЕДНА ЖЕНА ОТ МЕКА........................................... 257

ЕДНА ЖЕНА ОТ БАСРА................................................. 258

ДРУГА ЖЕНА ОТ БАСРА................................................ 258

ЕДНА ЖЕНА ОТ АРДЖАН............................................... 259

ЕДНА ЖЕНА ОТ БАЛКХ................................................. 259

МОМИЧЕТО ОТ СИРИЯ.................................................. 261

ЖЕНАТА, КОЯТО ОБИКАЛЯЛА КААБА........................... 261

ОЩЕ ЕДНА ЖЕНА........................................................ 263

ЖЕНАТА, КОЯТО УПОВАВАЛА НА БОГА........................ 264

ЖЕНАТА ОТ ПУСТИНЯТА............................................. 265

ЖЕНАТА ОТ ХАНА В ИРАК........................................... 266

БИБИ ХАЯТИ, ПОЕТЕСА И МИСТИЧКА ОТ КЕРМАН........ 269

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar