ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Мистичните двери на Чистотата - Есенциална Мъдрост из Словото на Учителя Петър Дънов и други Извори

16,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2018
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 368

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗВОР
(Молитва - от съставителя)........................................13
УКАЗАНИЯ ЗА ПОАЗВАНЕ НА БИБАИОГРАФСКИТЕ ПРЕПРАТКИ.....14
ПРЕДГОВОР................................................................15
I. ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕАЯ ПЕТЪР ДЪНОВ......................................................17
ВЕЛИКИЯТ ЗАВЕТ
Висшата мярка за Чистота. Жалони по Пътя..............................................19
Свещени думи на Учителя. Привет към ученика......................................19
ВЪЗВРЪЩАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИЗНАЧАЛНАТА ЧИСТОТА...................25
Божественият Огън, който изгаря утайките на миналото. Да очистим и осветим своя Храм...............25
Огън, който носи Живот в себе си..................25
Страданията, които пречистват......................31
Утайките на кармата..............................................32
Души с Първоначална Чистота........................33
Сам ще го изправи....................................................34
„Не знаете ли, че сте Храм Божий и Дул: Божий живее във вас?"..............................36
Нов Човек.........................................................................37
Как чисти Живата Природа...............................41
Естественото чистене..............................................41
Водата.............................................................................43
Луната и среброто в кръвта....................................44
Да се възцарят в нас Божествените Принципи, съхраняващи Чистотата........46
Бог.......................................................................................46
Пазете Името Му Свещено......................................47
Връзката с Бога претворява калта........................49
Образът на Бога..................... .......................................51
„Сине Мой, дай Ми сърцето си!".............................52
Божествените Принципи и Закони..............56
Небесните жилища..................................................64
Чистият свят на Любовта.....................................65
Прилагане на Чистотата в нашия живот........................................................70
Чист Живот...................................................................70
Чисто съзнание...........................................................76
Трите състояния на съзнанието: S, R и Т....................83
Законът на внушението............................................84
Злото, грехът. Дяволът, будността на съзнанието и Божията Любов................86
Деви...................................................................................93
Да разбираме Чистотата не по буква, а по Дух...........................................97
Чисти мисли, чувства и действия..................100
Различаването — страж на Чистотата.............116
Чисто и Истинно Слово......................................117
Хигиена на физически план.............................120
Организиране на материята..................................122
Чиста кръв....................................................................127
Чиста храна.................................................................132
Работа и почивка в Чистота..............................137
Чистота в отношенията......................................142
Чистотата — Мистично Преддверие към Любовта.........................147
ПРИМЕРИ ЗА ЧИСТОТА И ЧИСТ ПОДХОД............................................149
Разумното Дете........................................................149
Когато Божественото е събудено в човека............................................149
Тесният Път...............................................................150
Чист и Свободен..........................................................150
Естествената проява на Чистотата..............151
Камъните на пътя...................................................152
Приложете своята светла и чиста мисъл.......................152
Водата, въздухът и светлината........................152
Чистото езеро на Божествената Любов.... 153
Кокичето......................................................................154
Белият кон...................................................................154
Пчелите.........................................................................154
БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ, ПОСВЕТЕНИ НА ЧИСТОТАТА (Избрани мисли в резюме)........................................155
За Чистотата...............................................................155
Чистотата......................................................................155
Чист и Светъл!............................................................156
Оскърбени...................................................................157
Чистосърдечните.....................................................160
Както е Он Чист........................................................165
Абсолютна Чистота................................................166
Не само Абсолютна Чистота, но и Абсолютно Доверие................................170
Чистота на сърцето................................................170
Мистичната чаша. Хигиена на душата...........................174
Хигиена на живота.................................................174
Хигиена на сетивата..............................................174
Основни правила на хигиената.....................175
Четири хигиенни правила.................................176
Хигиенични правила............................................177
Добрата страна на страданията. Чистотата....................................................178
Методи за чистене..................................................179
Чистене на съзнанието........................................180
Чистене на съзнанието — II..............................181
Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки.................................................183
Огън на пречистване............................................183
Красна като Луната и Чиста като Слънцето.....................................184
Търпение, Чистота и Приложение..............186
Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината...............186
Идете при Чистите Извори...............................188
Умити в Любовта.....................................................188
МОЛИТВИ, ФОРМУЛИ, УПРАЖНЕНИЯ И ОПИТИ С ЧИСТОТАТА........................189
Молитвата и Чистотата.......................................189
Молитви........................................................................191
формули.......................................................................194
Упражнения и опити...........................................196
II. ИЗ ДРУГИ ИЗВОРИ
НА МИСТИЧНОТО СЛОВО....................211
Върви Душата... (От съставителя)...............212
Абай..........................................................................213
Аел Хазатора.......................................................213
Алтотас...................................................................214
Хюсеин ибн Мансур Ал-Халладж..................214
Баал Шем Тов.....................................................215
Бава Батра.............................................................215
Боян Магът...........................................................216
Иакинф (Никита Бичурин)......................216
Золайра...................................................................216
Кабир.......................................................................217
Томас Карлайл..................................................217
Александър Кръстников.............................217
Лао Дзъ...................................................................218
Майстер Екхарт................................................219
Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми.............................................220
Мохамед................................................................225
Мия мото Мусаши............................................226
Омраам Микаел Айванов (Михаил Иванов)..........................................226
Морис Метерлинк.............................................247
Ошо...................................................................................247
Николай Райнов...............................................248
Рави Шимон бен Йохай...............................248
Сатя Сай Баба.....................................................248
Свети Бернар......................................................249
ТикНятХан........................................................249
Елеазар Хараш....................................................250
Пробният камък..................................................250
Книга на въпросите............................................250
Преч истван ето......................................................267
Чистото Слово........................................................267
Истината...................................................................272
Единството...............................................................273
Чистото Око............................................................274
Правилата на Живата Духовност.............................274
Любовта.....................................................................277
Благодарността......................................................279
Чистият Свещен Подход.................................280
Хаосът, Злото, Сатана, Дяволът, Змията, Гневът Божий...................................281
Вярата — чиста динамика...............................285
Молитви и чисти действия............................286
Формулите — Свещени ключове...............287
Формули за Чистотата......................................289
Символът на Пещерата...................................292
Идейното мълчание — метод за пречистване на ума....................292
Медитация и съзерцание................................293
Илюзията и Чистата Светлина, умът и интуицията..........................................293
Чистото сияещо мислене и знанието.............................295
Ум, сърце, воля, Душа и Дух.........................297
Съдба и Дух..............................................................302
Мъжът и Жената..................................................302
Детето и Мъдрецът.............................................303
Удоволствията и Блаженството..................304
Пътят на истинското ученичество..........305
Най-чистата храна в Битието......................307
Валени неща.............................................................308
Числата и Чистотата...........................................311
Диамантът................................................................312
Белият кон................................................................312
Пчелите, медът и осите....................................312
Мистичната Роза и другите цветя.............313
Чистият смях..........................................................313
Чистият въпрос.....................................................313
Приказното.............................................................314
Атлантида.................................................................314
Древните Толтеки..................................................314
Туранците.................................................................318
Светата Дева в Атлантида................................319
Египет..........................................................................319
Древният Toт...........................................................320
Фениксът...................................................................322
Заратустра................................................................322
Орфей..........................................................................323
Кабала.........................................................................324
Дървото на Живота...............................................324
Айн Соф и еволюцията на желанията........................325
Брахман.....................................................................326
Будизмът....................................................................326
Дзен..............................................................................328
Чан — Учение за Чистотата на сърцето..............................329
Дао.................................................................................329
Чистото действие — Недеянието.....................334
Бойните изкуства.................................................336
Тай Ци.........................................................................337
Чистият Подход се слива с Покоя.....................338
Фен Шуй....................................................................339
Индианската Мъдрост......................................339
Богомилите — Чистите...................................340
Легендата зa Свещената Река.............................343
Сияещият Ислям.................................................343
Суфи.............................................................................344
Догоните....................................................................348
Мъдростта на Старците...................................349
Нищото......................................................................349
Чуан Дзъ.................................................................351
Яджнавалкя.........................................................351
Други мисли и афоризми...........................351
БИБЛИОГРАФИЯ...............................................356

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar