ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Книга за числата - Том 1-2 Учителя Петър Дънов

36,00 лв

28,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2020
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 368, 368

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 006

 

СЪДЪРЖАНИЕ Том 1

I. Живите числа

0. Нулата................................................................. 11

– скритите сили в Нищото....................................... 11

– проявление на Простотата.................................... 13

– възможностите на нулата.................................... 15

– Другото Начало и Перпендикулярът на Живота................ 18

1. Числото Едно................................................... 24

– Истината има само едно измерение........................ 24

– единицата е Изявената Реалност........................... 28

– категории на числата........................................... 33

2. Числото Две...................................................... 42

– само Любовта съгражда....................................... 42

– чрез числото 2 ще познаете Бога............................ 49

– вторият ден от Битие.......................................... 54

– Първичната душа................................................. 58

• числото 11...................................................... 60

• числото 29...................................................... 63

3. Числото Три...................................................... 65

– магическият ключ................................................ 65

– развитието на човечеството................................. 71

• числата 12 и 21.............................................. 80

– два противоположни пътя..................................... 80

– основите на дома................................................. 85

• Вътрешната Школа..................................... 90

4. Числото Четири............................................... 95

– мощта на Божията Правда................................... 95

– квадратът и кръгът............................................ 101

– четвъртият ден, Новата Луна.............................. 109

• числото 40.................................................... 117

• числото 22.................................................... 120

• числото 13.................................................... 125

– изисква се преобразяване...................................... 125

– предохранителни мерки....................................... 130

– 13-та глава от 1 Коринтяни.................................. 137

5. Числото Пет................................................... 141

– събрани в Божието Име...................................... 141

– да имаш пет таланта.......................................... 143

– да възпиташ петте сетива.................................. 150

– път на освобождение.......................................... 154

– съграждане на вътрешния свят............................ 159

• затворената формула 12345................................. 164

• кабалистичната идея 167531............................ 167

• числото 23.................................................... 169

• числото 32.................................................... 172

• числото 14.................................................... 175

6. Числото Шест................................................ 177

– правото отношение.......................................... 177

– движение в Любовта........................................ 180

• числото 15.................................................... 187

• числото 24.................................................... 191

• числото 33.................................................... 195

7. Числото Седем.............................................. 199

– Божественото Съвършенство.............................. 199

– Тайнства на Сътворението.................................. 203

• числото 25.................................................... 213

• числото 16.................................................... 219

8. Числото Осем................................................ 225

– осмицата е закон на Духа..................................... 225

– след 8 дни пак се яви Христос............................... 230

• числото 17.................................................... 236

9. Числото Девет............................................... 237

– разумните последствия....................................... 237

– говорът на душата............................................. 243

– придобиване на силата......................................... 249

• числата 36, 45, 72........................................ 254

• съотношението между 3 и 9.................... 257

– Възвишеността................................................. 257

– Големият брат.................................................. 260

10. Числото Десет............................................. 265

– осмисляне на Десетте........................................ 265

– Хармония и Единство.......................................... 269

• числото 28.................................................... 273

• числото 19.................................................... 275

II. Тълкувания по числата

• притчата за сеяча....................................... 284

• болният от 38 години................................ 291

– изцелението на Исавар Бел-Аму............................. 291

– математическо отношение и геометрическо положение.........296

• жената с кръвотечението  и сгърбената............................... 301

• Христос имаше 82 ученици..................... 304

• думата Кротост.......................................... 309

• дълбокото правило 5×5............................ 313

• сродството на числата 2, 5 и 10.............. 317

• класовете и оценките в училището на живота...........323

– оценка нула е най-хубавото нещо........................... 323

– порядък на числата от 1 до 7................................ 330

• числата от 1 до 29 – среща на Веригата от 1910 г........... 334

• числата от 1 до 10....................................... 341

– чудото на яйцето............................................... 341

– самоопределението............................................. 343

– десетичната система......................................... 347

– метод за успокоение........................................... 351

• относно годините за женитба................. 353

• брой на хапките при хранене.................. 355

• брой на вдишките в минута.................... 358

 

СЪДЪРЖАНИЕ Том 2

I. Проявлението на числата

• числата 1, 2, 3 и 4.......................................... 11

– Отец, Син и Свети Дух......................................... 11

– цикълът на развитие............................................. 19

• символика на живите единици................ 28

• числата като динамични сили................. 37

• специфично разбиране на числата......... 48

• числа формули – 123, 456 и 789............... 58

• метафизични Принципи на Единството.................... 66

• метафизични изчисления на Пътя..................... 75

• числото 4 е родено преди числото 3................... 85

• съотношение между числата от 1 до 10................ 92

• пермутации на числата............................ 103

– естественият ред.............................................. 103

– числото 123 456 789............................................ 108

– смирението на числата....................................... 112

• малките дробни числа.............................. 117

– дробите изразяват преходни състояния.................. 117

– еднаквият знаменател е Божията Воля.................. 123

– закон за превръщане на числата............................. 132

II. Трансцеденталната математика

• духовната същност на ирационалните числа.............142

• Учителят е кубът на живота.............................. 148

• пространствени изрази на Реалността...................... 158

• алхимически закони на развитието...................... 167

• коренът на Истината е Бог................................... 177

• Божественият ден и Божествената нощ..................... 184

• Тайни от Висшата математика.............................. 189

– предстоят две изключения в Слънчевата система...... 189

– в шестото измерение Бог създаде Адама................ 192

– увеличение на числата в Новата аритметика.................. 198

– формула на Безграничните възможности................ 200

• изкуплението на човечеството.......................... 208

– изходът от палата на Соломон-Ра......................... 208

– краят на времето на злото................................... 213

– превръщането на числото 666 в 999........................ 216

– притча за уловените 153 риби............................... 221

– избраните 144 000 са вече 288 000.......................... 225

III. Приложната математика

• четирите аритметични действия.......... 231

– в Божествения свят има само събиране и умножение............231

– неразумното се събира, разумното се умножава.................... 236

– вътрешните процеси на плюс и минус..................... 241

– делението е женски принцип................................ 245

– числата 1, 2, 3, 4 и аритметичните закони.............. 249

• предсказване по числата ........................ 255

• лотарийните игри...................................... 267

• числата ни помагат и упътват................ 274

• законите на развитие и периодичност ................... 286

• геометрията е езикът на математиката ................... 294

– фигурите са преводи на Първични Идеи................... 294

– изчисляване квадратурата на кръга........................ 303

– хиперболичният път............................................ 314

• предопределението на числата........................... 323

– кармичната система от уравнения........................ 323

– разяснение на геометричните проекции.................. 328

– всяка година отваря една епоха............................. 337

• Абсолютните Величини и преобразяването на човека.........346

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar