ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Марксистко-Ленинското учение за обществено-икономическите формации

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Жак Натан
Година: 1949
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 752

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 47-12

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ
ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ
УЧЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФОРМАЦИИ
ПЪРВОБИТНОТО ОБЩЕСТВО
Епохи и степени в развоя ма първобитно-общинния строй
Дивачество
Варварство
Собствеността в първобитното общество
Родовият строй у славяните
Общо за родовия строй
Родовия строй у славяните и неговите особености
РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ
Поява и източници на роби
Общо за появата на робството
Източници на робите
Поява на античното робство.
Характер и същност на робовладелската експлоатация
Предимства на робовладелския начин на производство
Развитие на занаятите, селското стопанство, търговията и лихварството при робовладелското общество
Източното робство
Разложение и гибел на робовладелския строй
ФЕОДАЛЕН СТРОЙ
Характеристика на феодализма
Основни стадии в развитието на феодализма
Трите форми на рентата при феодализма
Средновековният град
Търговията през епохата на феодализма
Кръстоносните походи и тяхното значение за развоя на търговията и занаятите
Противоположност между града и селото при феодализма и борбата на градовете за освобождение им
Разложението на феодализма и зараждането на буржоазията
Великите географски открития и тяхното значение
Класи и класова борба в епохата на феодализма
Икономическата мисъл и идеологията през епохата на феодализма
Феодализмът в България
Феодализмът у нас до епохата на турското робство
Феодализмът у нас през епохата на турското робство
Разложение на турския феодализъм.
Занаяти и търговия у нас до Освобождението
Първоначално натрупване (първоначална акумулация) на капитала
Първоначалното натрупване на капитала в България
КАПИТАЛИЗЪМ
Обща характеристика на капитализма
Три стадии в развитието на производителността на труда при капитализма
Проста кооперация
Разделение на труда и манифактура
Машини и едра индустрия
Стоково стопанство
Що е стока
Потребителна стойност
Разменна стойност
Двойственият характер на труда
Стойност
Обществено-необходимо работно време
Прост и квалифициран труд
Форми на стойността.......
Ролята на стойността в стоковото стопанство
Фетишизмът на стоките
Учение за принадената стойност
Поява на капитала
Работната сила като стока
Процесът на труда и процесът на увеличение на стойността
Капиталът като обществено-историческа категория
Постоянен и променлив капитал
Две форми на добиване принадена стойност
Кой труд е производителен
Норма на принадената стойност
До какво доведе капиталът
Натрупване на капитала
Учение за кризите
Империализъм
Монополи
Новата роля на банките
Ролята на колониите при империализма
Неравномерното развитие на капитализма при империализма
Икономиката на капитализма през време на войната
Общата криза на капитализма
Икономиката и политиката на капитализма след Втората световна война
Капитализмът в България
Полемиката на Димитър Благоев с народниците и с представителите на буржоазната и дребнобуржоазна икономическа мисъл у нас по въпроса за възможността да се развие в България капитализъм
Капиталистическото развитие на България в периода до Балканската война
Влиянието на войните върху капиталистическото развитие на България
Капиталистическото развитие на България в периода между двете световни войни
СОЦИАЛИЗЪМ-КОМУНИЗЪМ
Някои проблеми на социалистическата революция и на преходния период
Някои проблеми на преходния период в страните на народната демокрация
Характер и закони на социалистическата стопанска система
Категории на политическата икономия при социализма
Категорията стока при социализма 
Законът за стойността при социализма
Парите при социализма
Ролята на труда при социализма
Разширеното възпроизводство при социализма
Социалистическата самоиздръжка
Печалбата при социализма
Земната рента при социализма
Предимства на социалистическата стопанска система над капиталистическата
Социализъм и комунизма

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar