ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Човекът

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Илия Карагеоргиев
Година: 1949
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 376

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 46-4

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор................. 5
МИНАЛО
1. Светът без хора............... 11
2. Родственици на човека между живите организми ...........12
3. Как животното стана човек.......... 18
а) Ролята на естествения подбор ....... 18
б) Ролята на труда............ 20
4. Прадеди.................. 31
5. Доказателства................ 36
6. „Неприятна" наука.............. 40
Съвършенства и дисхармонии на човешката природа............ 42
НАСТОЯЩЕ
По какво хората си приличат
1. Човекът — жив организъм........... 53
а) Химически състав............ 53
б) Строеж на живата материя........ 58
в) Разположение на строителните материали........... 61
г) Действие  на човешкия организъм..... 62
2. Двигатели.................. 65
а Пасивни двигателни органи........ 65
б) Активни двигателни органи........ 69
в) Умора................. 76
г) Труд и леност.............. 78
3. Храносмилане................ 79
а) Храна................. 79
б) Преработка на храните.......... 81
в) Гладуване............... 90
г) Дажби................ 90
4. Отделяне................94
5. Дишане.................97
а) Бели дробове..............97
б) Механизъм на дишането..........100
в) Жизнена вместимост...........102
6. Глас и говор................104
Биологично значение на гласа
Произход и същност  на говора.......104
7. Газова обмяна................106
а) Белодробна обмяна............106
б) Обмяна в тъканите............107
8. Телесна топлина...............108
Произход
Биологична стойност
Регулация..............108
9. Кръв и кръвообращение............113
а) Състав и служба на кръвта ........ 114
б) Механизъм на кръвообращението......119
в) Лимфатична система............132
10. Психика и нервна система...........135
а) „Душата" на човека ............135
б) Материалната основа на психичните процеси...... 135
в) Произход на човешкото съзнание.............137
г) Механизми на нервната система............140
д) Гръбначен мозък............146
е) Черепен мозък.............149
ж) Памет и забрава............159
з) Сън, бодрост, чудеса...........160
и) Съзнание............165
к) Инстинкти и навици...........167
л) Чувства................170
м) Сигнални апарати ........... 176
н) Психика на българина.........186
11. Химическа регулация.............195
Хормони и  жлези.............195
12. Кожа.....................201
Направа и служба...............201
13. Полов апарат....................204
Размножаване. Любов............204
14. Наследственост ............... 210
а) Предопределение и развитие ..............210
б) Материални носители на наследствеността......... 213
в) Човешкият организъм и творческото въздействие на обществената среда.......220
По какво хората се различават
1. Раса....................228
а) Класификация..............230
б) Раса и народ..............238
в) Раса и култура.............239
г) Расизъм................240
2. Телесен строеж................243
а) Типове телесен строеж..........243
б) Лица.................244
3. Мъже и жени...............     247
а) Полов диморфизъм............248
б) Телесни различия   ............ 250
в) Психични раз ичия............256
г) Пол и творчество............267
д) Мъж — жена — човек...........268
4. Млади и стари хора............270
а) Бодрата човешка смяна..........270
б) Фактори и ритъм на човешкото развитие......... 278
в) Психично развитие на човека........280
5. Темперамент и характер............287
а) Що е темперамент...........287
б) Видове темпераменти...........291
в) Биологични свойства на темперамента ............ 304
г) Характер....................306
д) Добри и лоши хора и темпераменти.....312
6. Способности.................319
а) Способности — психологична проблема ........... 319
б) Същина................320
в) Обша и частна  надареност...........322
г) Наследяване на способностите...........326
д) Обикновен човек, талант и гений...........328
е) Пречки и дарования................333
ж) Квалификация и образование........335
БЪДЕЩЕ
1. Дълговечие в растителния и животинския свят .......... 341
а) Колко години живеят растенията..............342
б) Колко години живеят животните............342
в) Колко години би трябвало да живее човекът......... 344
2. Старост и подмладяване............346
а) Има ли потенциално безсмъртие в природата.............346
б) Стареене на протоплазмата........347
в) Подмладяване у живите организми............350
г) Подмладяване у човека..............354
д) Продължение на индивидуалния човешки живот......... 355
3. Бъдещето на човешкия организъм........361
а) Бъдеще на човешкото тяло........361
б) Бъдеще на човешката психика.......363
в) Свободният човек на бъдещето.......371

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar