ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Читалищата въ България - Поява, същность и задачи

30,00 лв

24,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Н. Кондаревъ
Година: 1935
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 160

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 19-3

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговоръ...........................5
Възникване на читалищата въ България....................7
Икономически факторъ.......................7
Субективенъ факторъ........................13
Външни влияния...................24
Първото читалище въ България..................26
Ролята на читалищата въ епохата на възраждането.......................31
Културна дейность на читалищата отъ преди освобождението.......................32
Участието на читалищата въ борбата за черковна свобода............................47
Отношението на читалището къмъ националъ-революционното движение.............50
Читалището следъ освобождението..................59
Поява и развой на Върховния Чигалишенъ Съюзъ............62
Читалището и нацииналнитъ идеи на бълг. народъ...........83
Ролята на читалището въ село.................88
Читалищата и кооперацията....................94
Читалището и другите културно-просветни организации...............98
Читалищата и младежта.............104
Иаеалите на  младежьта...................110
Харакгеръ и същностъ на вътрешно читалищната демокрация....................112
Нуждите на бьлгаркото читалище...................124
Задачи на българското читалище.................134
Форми на читалищната работа..................144
Читалищни конференции и сбирки...................150
Читалището и жената............................153
Изиграло ли е своята роля българското читалище?.....................154
Заключение...........................157

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar