ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Феликсъ Ф. Каницъ - Животъ, пътувания и научно дело

50,00 лв

40,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Геза Фехеръ
Година: 1936
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 168

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 22-2

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Феликсъ Каницъ отъ Геза Фехеръ. Вмъсто предговоръ, отъ Ст. Романски
Предговоръ къмъ българското издание, отъ автора
Първа часть
Образование
Пътувания въ Сърбия
Пътувания въ България
1. Българскиятъ черковенъ въпросъ и ролята на Каницъ въ него
2. Татарите и черкезитъ въ България. Българската емиграция и русофобското настроение
3. Ролята на Каницъ въ българския въпросъ. Трудностите презъ неговите пътувания
4. Съчинението „Дунавска България и Стара планина". Дейностьта на Каница въ полза на българите.
5. Каницъ и освобождението на България
6. Признателностьта на българитъ къмъ Каница. Каницъ и руско-българскиятъ въпросъ
Голъмитъ трудове на Каница за Сърбия (1883-1904 г.)
Завършекъ
Втора часть
Научната дейность на Каница
Каницъ като географъ
Каницъ като археологъ
Каницъ като етнографъ
Трудовете на Ф. Каницъ
Притурка
Писма отъ 1876-1881 год.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar