ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Хинди-Български 2 част - Учебник, речник, разговорник, граматика, звуци, притчи

375,00 лв

300,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сборник
Година: 1976
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 328

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 93-41

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1 ЧАСТ

Предговор
Съкращения
Накратко за писмеността деванагари
Азбука и числа на хинди
Звуците в хинди в сравнение с българските
Начин на писане на буквите в хинди
Гласните в хинди и техните обозначения
Букви, изписвани по два начина
Изписване на съчетания от съгласни и хратки, и дълги гласни
Правила за писане на съчетания от две съгласни
По-особен начин на изписване на съчетания от две съгласни
Изписване на съчетания от носови и неносови съгласни
J в съчетание с други съгласни
Изписване на съчетания на съгласни с кратко Е
Числата в хинди
Препинателни знаци в хинди
Урок 1. Запознанство. Книжарница. Магазин за облекла. Магазин за зеленчуци. Mагазин за плодове
Урох 2. Ресторант
Урок 3. Моята дневна програма
Урок 4. Болница. Извинете, как мога да отида до църквата Свети Тома?
Урок 5.  Железопътна гара. Предупредителни надписи. Поздравления
Урок 6. Поща. Писмо на дъщеря до майка. Обръщения, поздрави и завършване писмата на хинди. Покана за сватба
Урок 7. Моето семейство. Роднински връзки. Съпружески връзки. Индийска храна
Урок 8. Телефон
Урок 9. Бръснарница. Обушарница. Перачница
Урок 10. Зоологическа градина


2 ЧАСТ

Урок 11. Притчи - Умният Бирбал
Урок 12. Притчи - Резултат от лъжата
Урок 13. Притчи - Кой е щастлив
Урок 14. Притчи - Мечтата на брахмана
Урок 15. Притчи - Братската любов на Бхарат
Урок 16. Притчи - Гълъбите и ловецът
Урок 17. Притчи - Сиддхарта
Урок 18. Притчи - Брахманът и козата
Урок 19. Притчи - Говорещата пещера
Урок 20. Притчи - Глупавите умници
Урок 21. Притчи - Индия
Урок 22. Притчи - Махатма Ганди
Урок 23. Реклами: за хранителни стоки, за средства, за лекарства и други
Урок 24. Мангал Панде
Урок 25. Етимология на думата хинди
Урок 26. Проблемът е... /хумор/. Обиск. Хубави новини
Урок 27. Някои извадки от вестници
Урок 28. Двустишия от Кабир
Урок 29. Мадхушала
Най-характерни разговорни изрази в хинди
Речник:
1. По-употребявани думи: за хранителни стоки, плодове, ядкови плодове, сушени плодове, зеленчуци , алкохол, подправки, плодови сокове и разни
Числа: редни числителни, дробни числа, сума от числа
Животни, птици и насекоми
Дом, покъщнина и градина
Дрехи и козметика
2. Хинди-български речник по части на речта: съществителни имена, местоимения, глаголи, прилагателни имена, наречия и др.
3. Българско-хинди речник по части на речта: съществителни имена, местоимения, глаголи, прилагателни имена, наречия и др.
НЯКОЙ ПО ВАЖНИ ВЪПРОСИ ОТ ГРАМАТИКАТА НА ЕЗИКА ХИНДИ
Гласните в хинди в схемата на основните гласни
Падежи. Следлози
Каузативни /причинни/ глаголи
Приложениa
1. Словоредът в хинди
2. Съгласуване
3. Сложни глаголи
4. Глаголът в хинди
6. Съкращения на думите
7. Граматични термина
ТАБЛИЦИ
1. Класификация на гласните в хинди
2. Класификация на съгласните в хинди
3. Изписване на съчетания от съгласни и гласни
4. Изписване на съчетания от две или повече съгласни
5. Числата в хинди
6. Образуване на сегашно време
7. Сегашно време на глаголите
8. Пряк и непряк падеж
9. Личните местоимения със следлози
10. Съществително име /в пряк и непряк падеж/
11. Лични, показателни и въпросителни местоимения в пряк и непряк падеж /без следлози/
12. Прилагателно име
13. Съществително име /единствено число/
14. Съществително име /множествено число/
15. Показателни местоимения
16. Относителни и въпросителни местоимения
17. Желателно наклонение в бъдеще време на глагола
18. Каузативни /причинни/ глаголи
19. Анализ на изречението в хинди
20. Сложни глаголи
21. Глаголни форми в хинди /времена, наклонение и модални глаголи/

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar