ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Въведение въ Философията

20,00 лв

16,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Фридрихъ Паулсенъ
Година: 1921
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 318

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 10-9

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВСТЪПЛЕНИЕ. СЪЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ HА ФИЛОСОФИЯТА.
1. Отношение на философията къмъ религията и митологията
2. Отношение на философията къмъ науките
3. Раздъление и основните проблеми на философията
ОТДЪЛЪ ПЪРВИ
ПР0БЛЕМИТЕ НА МЕТАФИЗИКАТА.
ГЛАВА ПЪРВА. ОНТОЛОГИЧНАТА ПРОБЛЕМА
1. За исторично ориентироване
2. Материялизъма и неговитъ твърдения
3. Върху практическите заключения на материаллзъма
4. Критика на материализъма. Паралелистична теория за отношението между психичното и физичното
5. Метафизични  заключения на паралелистичната теория. Всичко одушевено
6. Интелектуалистично и волунтаристично схващане на душевния животъ. Безсъзнателното
7. Същностьта на душата. Актуално и субстанциално схващане. Нейното сьдалище въ тьлото
ГЛАВА ВТОРА. КОСМОЛОГО-ТЕОЛОГИЧНАТА ПРОБЛЕМА
1. Факти и хипотези
2. Атомистичното и телеологично обяснение на природата
3. Критика на телеологичното доказателство
4. Теория на развитието
5. Развитие въ областьта на духовно историчния животъ
6. Недостатъчность на атомистичната метафизика. Понятие за взаимодействие
7. Причинность и цълесъобразность
8. Пантеизъмъ и светска душа
9. Отношението на пантеистичното  понятие за божеството къмъ религията
10. Историчното развитие на пръдставата за Бога и света
11. Отношението между знанието и вярата
ОТДЪЛЪ ВТОРИ. ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА НА ПОЗНАНИЕТО (ГНОСЕОЛОГИЯ)
Встъпление
ГЛАВА ПЪРВА
ПРОБЛЕМАТА ЗА СЪЩНОСТЬТА ИЛИ ОТНОШЕНИЕТО НА ПОЗНАНИЕТО КЪМЪ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТЬТА
1. Идеалистично възрение
2. Възстановление на реалистичното схващане на външния святъ
3. Познание на външния свътъ
ГЛАВА ВТОРА. ПРОБЛЕМАТА ЗЯ ПРОИЗХОДЪТЪ НА ПОЗНАНИЕТО
1. Рационализъмъ
2. Емпиризъмъ
3. Кантовия формалистиченъ рационализъмъ
4. Критични бележки върху Кантовата теория на познанието
ПРИТУРКА. Проблемите на етиката

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева

 

Във връзка с настъпили промени в законовите разпоредби на Република България, считано от 15 май 2019 г., Еконт Експрес ще начисляват ДДС 20%, върху всички всички пощенски пратки, (до Офис), които до момента са били освободени от ДДС. Във връзка с това, Книжарница Логос, променя цената на доставката до Офис на Еконт - 4 лв. Цената на доставката до Адрес на клиента, се запазва - 6 лв. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при поръчки над 50 лв.


® 2011 Atar