ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Везба от М. Духоньова

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: М. Духоньова
Година: 1990
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 280

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО Б-66-13

 

Материали за бродиране
Най-напред трябва да се знае каква техника на бродиране ще се прилага и според нея се избира материалът (панама, етамин и др.). Кръстчета се шият върху двунишкова или четиринишкова памучна или изкуствена панама. Върху четиринишкова панама се бродира с дебели конци или с вълна. За пълнеж и полегат бод се използва еднонишкова канава или не много гъсто ленено платно. Конците за бродиране се подби­рат според дебелината на тъ­канта — котон-перле, мулине или изкуствена коприна. Необходими са игла с тъп връх и удължено ухо и гергеф, върху който тъканта се опъва. Той се използва главно при шиене на пълнеж, бобчета и някои видове ажур.
Техники на бродиране
В тази книга   са разработени три основни техники   на броди­ране — кръстчета, пълнеж и боб­чета.
При бродирането на кръстчета и пълнеж се броят нишките на тъканта. От видоизменението на тези техники са получени различ­ни бодове. Освен кръстчета, чий­то начин на шиене е добре по­знат, се правят още полегат бод, застъпени кръстчета, зигзаг, ри­бена кост, контурен бод, синджир бод, фестон бод и допълнителни бодове: звездички, пачи крак, паричка, жабешко око, овнешки poi и други, които трябва да се ус­воят и различават. Като помощни техники се използват различни ажури.
Кръстчета
Първата техника — бродира­нето на кръстчета, е широко раз­пространена и добре позната в цяла Словакия. Горният бод на кръстчетата винаги се шие в една и съща посока. Ако това изиск­ване не се спази, по повърхността на бродерията се получават раз­лики в оттенъка, които много добре се забелязват. Тъканта и конците трябва да се избират внимателно, така че кръстчетата да не са редки и изцяло да по­криват тъканта. Редките кръстче­та не са красиви.
Пълнеж
Пълнежът се прави по броени нишки и по посока на основата на тъканта. Това е плътно везмо, при което бодовете се изработват успоредно, равномерно и гъсто един до друг. Разстоянието между тях е от една до две нишки на тъканта. Конците се избират според дебелината й, от което се определя и изборът на мотива, който ще се бродира.
Пълнежът се шие отляво на­дясно. Той може да се везе и с нишка от плата, когато изработен релефно. Но ако ще се шие мотив, при който е нужно леко да се стяга, се избира коприна за бродерия с цвета на тъканта. Копринените конци са по-подходящи, тъй като са по-тънки от нишките на плата и по-добре ги стягат. Този ефект може да се постигне само върху канава, тъй като всяка друга тъкан е по-гъста и нишките трудно се отделят от основната си сплитка.
Бобчета
Бобчетата са една от техниките на бродиране, разпространена в цяла Словакия, но в отделните етнически области начинът на изработването им се различава. Те образуват основния мотив на бродерията или са допълнение към него. Могат да се извезват върху всички достъпни тъкани с подходящи по вид и дебелина конци за бродерия.
При изработване на бобчета нишките на тъканта трябва да се изнищват само в едната от посоките. След като се разчете моделът и се означат нишките, които ще се изнищват, мястото, където те ще бъдат прерязани, се обшива гъсто с фестон бод или кръстчета. Обшиват се или ъглите, или краищата на мотива, ако той се бродира в права линия.
Още преди да се издърпат нишките, дългите краища на бобчетата се обшиват от двете страни с контурен бод, рибена кост или ажурен бод, така че нишките да се разделят на групички по две, три или повече. Когато се обшиват краищата на бобчетата, се внимава тъканта да не се свива и бодовете да захващат едни и същи нишки. Едва сега нишките се прерязват и издърпват.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar