ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Психология - Учебник за средните училища 1950 год.

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Б. М. Теплов
Година: 1950
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 202

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 8-42

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава I. Предмет, задачи и методи на психологията
1. Понятие за психика
2. Класификация на психичните процеси
3. Психика и дейност
4. Методи за изучаване не психичния живот у човека
5. Значение на психологията
Въпроси за повторение
Глава II. Развитие на психиката
6. Понятие за възникването и развитието на психиката
7. Развой на психиката у животните
8. Нервна система и психика
9. Учението на И. П. Павлов за висшата нервна дейност у животните
10. Начин на живот и психика
11. Човешкото съзнание и отклика му от психиката на животните
12. Кората на големия мозък на човека
13. Историческо развитие на съзнанието
Въпроси за повторение
Задачи
Глава III. Усещания
14. Понятие за усещанията
16. Видове усещания
16. Усетливост и прагове
17 Адаптация
18. Взаимодействие на усещанията
19. Изменяне на усетливостта под влияние на изискванията на живота и дейността
Въпроси за повторение
Задачи
Гтава IV. Възприятия
20. Понятие за възприятие
21. Физиологични основи на възприятието
22. Отлеляне на обекта във възприятието
23. Ролята на представите при възприемането
24. Адаптация
25. Илюзии
26. Наблюдение
27. Индивидуални разлики във възприемането и наблюдението
Въпроси за повторение
Задачи
Глава V. Чувства
28. Понятие за чувства
29. Чувства и познавателни процеси
30. Чувства и дейност
81, Изразяване на чувствата
32. Физиологични основи на чувствата
33. Основни качества на чувствата
34. Афекти
35. Настроения
36. Индивидуални разлики в областта на чувствата
Въпроси за повторение
Задачи
Глава VI. Внимание
37. Обшо понятие за внимание
38. Физиологични основи и външен израз на вниманието
39. Неволно и волево внимание
40. Борба с отвличането на вниманието
41. Основни свойства на вниманието
42. Разсеяност
43. Възпитание на вниманието
Въпроси за повторение
Задачи
Глава VII. Памет
44. Понятие за памет
45. Представи и техните характерни особености
46. Асоциации и смислови връзки.
47. Физиологични основи на паметта
48. Механична смислова памет
49. Запомняне
50. Борба със забравянето
51. Възпроизвеждане
52. Видове и типове памет
53. Качества на паметта
54. Възпитание на паметта
Въпроси за повторение
Задачи
Глава VIII. Въображение
55. Понятие за въображението
56. Неволна и волева дейност на въображението
57. Пресъздаващо въображение
58. Творческо въображение
59. Мечтаене
60. Въображение и чувство
61. Преобразуване на представите във въображението
Въпроси за повторение
Задачи
Глава IX. Мислене и говор
62. Попятие зa мислене
63. Говор и отношението му към мисленето
64. Понятие и дума
65. Обобщение и абстракция
66. Съждение и умозаключение
67. Анализ и синтез.................
68. Процесите на мисленето при решаването на задачи
69. Качества на ума
70. Мислене и чувство
71. Езикова култура
Въпроси за повторение
Задачи
Глава X. Воля
72. Мотиви и цели
73. Неволи и волеви движения
74. Видове действия
75. Понятие за воля
76. Анализ на волевото действие
77. Чувство за дълг
78. Волевите качества на човека
79. Възпитание на волята
Въпроси за повторение
Задачи
Глава XI. Психологичен анализ на дейността
80. Задачи и мотиви на дейността
81. Съзнание и дейност
82. Сръчности
83. Навици
84. Творческа дейност
Въпроси за повторение
Задачи
Глава XII. Психологическа характеристика на личността
85. Психически свойства на личността
86. Интереси
87. Способности и дарби
88. Темперамент
89. Характер
90. Характерни черти на светския човек
Въпроси за повторение
Задачи

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar