ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Възпитание на характера

20,00 лв

16,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Фр. Кейра
Година: 1930
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 116

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 8-22

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговоръ отъ автора.
Уводъ.
Глава I. ЕЛЕМЕНТИ И ФОРМИ НА ХАРАКТЕРА.
Характеръ.
Различното значение, което се придава отъ психолозите и моралистите на този терминъ.
Какъ го разбираме ние.
Основните му елементи: нравъ и навикъ.
Определяне на характера.
Различните му форми у разните индивиди.
Класификация на формите на характера.
Глава II. ЧИСТИ ТИПОВЕ.
Значението на всяка отъ формите на характера.
Впечатлителни хора.
Съществените черти на техния характер.
Деятелни хора.
Цезаръ.
Разсъдителни хора.
Балзакъ.
Лейбницъ.
Кантъ.
Борда де Муленъ.
Карлъ Марксъ.
Глава III. СМЕСЕНИ ТИПОВЕ.
Характери, въ които преобладаватъ две способности.
Страстни натури.
Бунвенуто Челини.
Съзерцателно-енергични натури.
Фридрих II.
Сантиментални натури.
Вергилий и Титъ Ливий.
Разни примери.
Глава IV. УРАВНОВЕСЕНИ ТИПОВЕ.
Характери съ различно равновесие на трите способности.
Уравновесени типове.
Декартъ.
Гьоте.
Аморфни типове.
Апатиченъ типъ.
Фонтенелъ.
Глава V. НЕПРАВИЛНИ ТИПОВЕ.
Неустойчиви характери.
Отличителните им черти.
Вильонъ.
Казанова.
Други примери.
Нерешителни натури.
Разнообразието на този тип.
Примери.
Глава VI. ПАТОЛОГИЧЕСКИ ТИПОВЕ.
Патологически форми на характера.
Ипохондрия.
Жанъ Жакъ Русо.
Други примери.
Меланхолия.
Съ какво се тя отличава от ипохондрията?
Нейни жертви.
Геренъ.
Истерия.
Г-жа Бовари.
Глава VII. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РАЗНИТЕ ХАРАКТЕРИ.
Достойнства и недостатъци на емоционалния, разсъдителния и съзерцателно-деятелния типове.
Превъзходство на уравновесения типъ.
Идеалниятъ характеръ.
Глава VIII. ВЪЗПИТАНИЕ НА ХАРАКТЕРА.
Ролята на възпитанието: Хелвеций и Спиноза.
Примеръ на Боргундския херцогъ.
Самовъзпитание.
Борба противъ апатията.
Възпитание на волята.
Внимание и привичка.
Средства за увеличаване на енергията.
Доверие къмъ себе си.
Физическо възпитание.
Внушението като средство за нравствено възпитание.
Заключение.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar