ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Къмъ светилището на мисъльта - Философски четива за младежьта

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Б. Радушевъ
Година: 1934
Формат: малък
Корица: мека
Страници: 80

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 26-35

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Къмъ светилището на мисъльта - Стихотворение отъ Владимиръ Соловьевъ
Предговоръ - Б. Радушевъ
Сказка I. За философското познание
1. Образуване на понятието философия
Теоритичностъ на философията
Етомологично значение
2. Определение на философията - Н. О. Лосский
Дефиренцияция на науките
Що е мирогледъ и какъ се разработва той научно
Други определения на философията
3. Основни въпроси на философията - Б. Радушевъ
Що трябва да върша
Що мога да зная
На що мога да се надявамъ
4. Отношение на философията къмъ специалните науки - Н. О. Лосский
Метафизика и позитивизъмъ
Догматичностъ на позитивизма
Теория на знанието
Науките и частните философски дисциплини
5. Отношение на философията къмъ изкуството и религията
Връзка по нормативностъ и служба на истината
Философия, изкуство и религия
Връзка по призвание въ служба на безусловното
Общностъ по предмета имъ - висшето Добро
Тождество между вяра и знание въ мирогледа
Общностъ по мирогледостроящата имъ задача
Кому да се уподобимъ
Кого да изберемъ за свой възпитатель
Връзка по ролята на творческата личность
Възвишениятъ човекъ е вярващъ
Безъ духовна култура - националенъ упадъкъ
Необходимость на духовната култура
Личната култура изгражда и националната
Връзка по идейностьта на съдържанията имъ
Връзка по изискването за чистъ животъ
Философътъ трябва да живее нравствено
Съвременият човекъ е духовно сляпъ
Духовната култура като националенъ идеалъ

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar