ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Играта на децата от предучилищна възраст

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Надежда Витанова, Милка Якова
Година: 1991
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 176

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 102-29

 

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД
Сюжетно-ролева игра
Същност и структура на сюжетно-ролевата игра
Игрови умения у децата от различните възрастови групи
Игрови умения, свързани със замисляне, планиране и изпълнение на ролята
Игрови умения, свързани с обогатяване на игровото съдържание
Игрови умения, свързани с избор и реализация на игров сюжет
Игрови умения за съблюдаваме на игровите правила
Игрови умения за създаване на въображаема ситуация в играта
Игрови умения за предварително замисляне, планиране и оценка на игровите действия
Протоколи от наблюдения на сюжетно-ролеви три
Развитие на детето в сюжетно-ролевата игра
Игровото общуване и нравственото поведение на детето
Социализация на детската личност чрез общуването в сюжетно-ролевата игра
Могивираност на детското поведение в сюжетно-ролевата игра
Волева регулация на поведението и действията на детето в сюжетно-ролевата игра
Интелектуална изява на детето в сюжетно-ролевата игра
Диагностика на социално-нравственото развитие на детето в играта
Наблюдението като метод за диагностика
Методи за допитване
Игровата дейност като метод за диагностициране познавателната и умствената активност на детето
Социометричен метод
Творческа изява на децата в сюжетно-ролевата гара
ДИДАКТИЧНА ИГРА
Структура на дидактична игра
Игрова дидактична ситуация
Форми на активност в дидактичната игра
Познавателна дейност в игрова ситуация
Диагностика на развитието на познавателната дейност в дидактичната игра
Речевата дейност в игрова дидактична ситуация
Емоционално-волева дейност в игрова дидактична ситуация
Дидактичната игра в процеса на обучение
Дидактичната игра като метод на обучение
Дидактичната игра като форма на обучение
Дидактичната игра като самостоятелна игрова практика
ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ
Социална характеристика на играта-драматизация
Етапи в развитието на играта-драматизация и педагогическото ръководство
Видове игри-драматизации
Играта-драматизация в цялостния възпитателен процес
Творческо развитие на децата в играта-драматизация
КОНСТРУКТИВНА ИГРА
Особености на конструктивната игра
Структура на конструктивната игра и игрова ситуация
Възможности за усвояване на конструктивни игрови умения и опит
ЛИТЕРАТУРА

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar