ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Раджа Йога - Елеазар Хараш, Свами Вивекананда

12,00 лв

9,60 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Елеазар Хараш, Свами Вивекананда
Година: 2017
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 160

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Двамата автори, представят учението Раджа Йога, от два различни ъгъла, от две езотерични школи. Първия, Елеазар Хараш е представител на Българската езотерична школа, втория, индиецът Свами Вивекананда, е представител на Източната езотерична школа.

Авенир ХаланиРАДЖА ЙОГА
Понятието РАДЖА е едно от имената на Бога Раджа - Цар, т.е. състои се от чисто слово от чиста основа, а това определя царски произход, т.е. изхожда от началото на нещата - от  същността. Когато човек постигне духа, постига Раджа - царското състояние, изобилието. Учителят казва: Цар е само този, който е господар на своите мисли, чувства и постъпки.  Контролът на словото изпреварва всички науки и религии. От този контрол се раждат висшите творчески сили на духа - ето защо контролът на Словото е висша мъдрост. Царството,  това е словото, а словото обхваща всички цели на съществата. Словото прави събитията и обстоятелствата слуги. Познаването на словото е познаване на Бога.

Елеазар Хараш

ПЪТЯТ КЪМ ЦАРСТВОТО
Правият път - това е чистотата. Да постигнеш чистото слово, това е същността. Щом словото е нечисто, животът е падение - това значи да излезеш извън царството Божие. Всички,  които се стремят към пречистване, имат огнено ръководство - те имат мощно подсъзнателно влияние от висшият свят. Словото има божествена природа - ето защо то превръща  човека в Божество. Главното победно оръжие за всички неща е вътре в теб, това е духът - цар. Когато духът е с вас, никакво лошо внушение не може да проникне във вашето  подсъзнание. Планове, обстоятелства, среда - всичко се нагажда на словото - цар - словото Бог. Словото задвижва легиони могъщества и сили за своята цел. Казвам: словото е  същност - словото е власт Божия, словото е живият огън. Пътят на разумните същества е пътят към словото. Осъзнай чистото слово като могъщата и покоряваща сила на Бога.  Словото е основата на всички успехи и постижения. Словото работи мощно по всички направления на живота. Да се съмняваш в словото значи да се съмняваш в Бога. Казвам:  съмнението е нечистота, съмняват се само нечистите - това е отклонение от пътя към Царството. За чистото слово - препятствия не съществуват, защото чистото слово и Бог са една  същност, т.е. едно и също нещо. Чистото слово се предава могъщо на всички разстояния. Словото е, което спасява, но ние трябва да го пречистим, за да възвърнем неговата  божественост и сила. Чрез чистотата ние постигаме телепатична връзка с висшия свят. Чрез чистота и преданост Учителят се настанява в нашето подсъзнание и свръхсъзнание и  работи там. В чистото слово работи висшият свят. Всички сили във вселената са слуги на словото. Зад словото стои Бог и работи универсално. Да вървиш в правия път значи да  изградиш мощна аура - ето пътят към царството. Ясното осъзнаване на словото е великият секрет на живота. Ако словото не може да те изпълни с живот, тогава никой друг не може.  Словото носи живота, а това славно и победно оръжие е вътре в тебе. Чистото слово побеждава всички видове влияния. Застани здраво на чистата основа. Вярвай в словото, за да се  прояви неговата същност, която е Бог. Пътят на предания в пътят към царството. В предания влиза словото и чертае неговите планове. Словото е Бог - ето защо отговорността е  голяма и се изисква абсолютен контрол. Контролът е пътя към царството.

Елеазар Хараш


Изучаването на Раджа Йога не се нуждае от никаква вяра, от никакво вярване. “Не вярвайте нищо, което сами не сте пробвали”, ето какво ни казва то. Истината не се нуждае от настойник и ръководител, за да я подкрепят. Наистина ли мислите, че ни са необходими сънища, за да ни докажат реалността на фактите, наблюдавани в будно състояние? Не!.. Изучаването на Раджа Йога изисква дълго и постоянно практикуване. Това практикуване е отчасти физическо, но то е главно умствено. Колкото повече напредваме в изучаването, толкова повече ще констатираме съществуването на тясна връзка между ума и тялото. Щом вярваме , че умът не е, освен една изтънчена част на тялото и че той действа и влияе върху последното, също трябва да вярваме, че и тялото действа върху ума. При болно тяло - повреден разум. При здраво тяло - силна и здрава интелигентност. Гневът смущава ума и духа ни и тялото чувства това. Тялото у повечето хора господства над разума; у тях умът е твърде малко развит. Простете ме, ако твърдя, че широката маса хора не се издига много над равнището на животните. Ние слабо господстваме над мисълта си. Та и за това известни физически подкрепители са необходими, за да ни улеснят във владеенето на тялото и на мисълта ни; само когато от достатъчна висина владеем тялото си, можем да я обуздаем, да я съсредоточим според желанието си.
Според Раджа Йога, външният свят не е, освен груба проява на вътрешния свят, който е много по-нежен и изтънчен. По-изтънченото е винаги причината и по-грубото е действието. И тъй външният свят е действието, а вътрешният - причината. Също и външните сили са винаги най-грубите части на едно цяло, на което вътрешните сили са по-изтънчени. Онзи, който е съумял да открие начина на управляването вътрешните сили, става господар на цялата природа. Йогът си задава за цел да стане господар на цялата природа. Той иска да достигне до оная точка, гдето онова, което наричат “природни закони” не ще може вече да упражнява вече влияние върху него и отгдето той ще може да прекрачи техните граници. Тогава той ще бъде господар на цялата природа - и вътрешна и външна. Цивилизацията и човешкият прогрес се състоят просто във владеенето на природата.

Свами Вивекананда

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar