ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Затлъстяване

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Асен Цанев, Тодор Малинов
Година: 1976
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 208

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 135-13

 

През последните години непрекъснато се увеличават данните относно ролята за затлъстяването, като ри­сков фактор, водещ до тежки дегенеративни и об­менни заболявания, които намаляват значително про­дължителността на живота. В настоящата монография авторите разглеждат съвременните схващания върху физиологията на маст­ната тъкан и динамичните процеси на изграждане и разграждане, които се извършват непрекъснато в нея, както и влиянието на хормоналните фактори върху тези процеси.
Затлъстяването е съпроводено с отклонения във функционалното състояние на редица ендокринни жлези, поради което преставлява актуален проблем за ендо­кринологията. В монографията е особено подчертано влиянието на онези ендогенни фактори, като централно-регулаторните, обменните и хормоналните, които създават предпоставки при отделните индивиди за уве­личаване на депата от резервни мазнини при почти равни условия на външната среда.
Анализирани са както нарушенията в различните видове обмени, така и отклоненията в енергетичния и водно-електролитния метаболизъм.
Излизайки от богат собствен клиничен материал, авторите излагат подробно схващанията си за дие­тичното, медикаментозното и физикалното лечение на затлъстяването.
Монографията е много навременна, защото раз­глежда един от най-актуалните медицински проблеми в момента и се явява продължение на първата монография, издадена у нас върху затлъстяването през: 1968 г. Свидетели сме на непрекъснато нарастване на интереса към затлъстяването. В световен мащаб то стои наред с най-актуални­те медицински проблеми.
Основните причини за този голям интерес са голямото разпро­странение на затлъстяването, както и достоверната зависимост между продължителността на живота и степента на наднорменото тегло. Затлъстяването е болест преди всичко на цивилизованото чо­вечество и неговото разпространение е много по-голямо в напред­налите страни.
Повишаването на жизнения стандарт, голямото разнообразие на висококалорични хранителни продукти и преди всичко на концен­трирани въглехидрати, както и тяхната лесна достъпност създа­ват предпоставка за прогресивната тенденция към повишаване на теглото. За това допринася и все по-голямото навлизане на тех­никата в производството и в бита, което се съпровожда от намален разход на енергия. В повечето случаи със затлъстяване повишаването на теглото се оказва резултат от нарушаването на енергетичния баланс на организма. С напредването на възрастта разходът па енергия про­гресивно намалява и нуждата от енергетични запаси под формата на мастни дена става все по-малка, но те все повече нецелесъобразно се увеличават. Това нарастване на абсолютното и релативното съдържание на мастната тъкан в организма няма никакви физиологични предпо­ставки. За разлика от натрупването на мазнините под форма на резервни депа в животинското царство у хората нарастването на мастните депа е независим процес от енергетичните нужди на организма. И при наличие на големи запаси от енергия под фор­мата на резервни мазнини пълните хора не могат да извършат и най-малката физическа работа без редовно и доволно хранене, като компенсират незабавно изразходваната енергия.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar