ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Ръководство за автомобилния и тракторния монтьор

6,00 лв

4,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Х.Макавеев, Н.Куцаров, Х.Ценов
Година: 1966
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 480

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 16-15

Книгата е предназначена да служи като помагало на монтьори, ангажирани в експлоатацията, под­държането и ремонта на автомобили и трактори.
Тя дава в сбита и лека за възприемане форма и онези общотеоретични познания, които би трябвало да лежат в основата на всяка техни­ческа подготовка на автомобилния и тракторния монтьор.
Разгледани са както текущите сервизни работи, така и операциите по ремонта на срещаните по-често у нас автомобили и трактори.
Дадени са и сведения за необходимите за експлоа­тацията и поддържането материали — горива, смазочни материали и пр.


СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Дял I
ОБЩА ЧАСТ
Г л авa I
Общотехнически познания
1. Основни понятия от механиката
2. Основни понятия от топлотехниката
3. Кратки сведения по машинно чертане
4. Гладкост при обработките
5. Взаимозаменяемост. Допуски, сглобки и системи на нагаждане
6. Измерване и измервателни инструменти
7. Елементарни сведения по металознание и термообработка на металите
Глава II
Шлосерство
1. Разчертаване
2. Рязане
3. Изсичане
4. Изравняване (изправяне)
5. Огъване
6. Пилене
7. Шаброване и притриване
8. Пробиване
9. Зенкероване
10. Райбероване
11. Нарязване на резби
Г л а в a III
Общо за устройството и работата на автомобилните и тракторните двигатели
1. Видове бутални двигатели с вътрешно горене
2. Кратко описание на буталния двигател с вътрешно горене. Основни понятия
3. Работни процеси на двигателите с вътрешно горене
4. Работа на многоцилиндровите двигатели
5. Основни показатели и характеристика на двигателите
Глава IV
Автомобили и трактори. Кратко описание
1. Определение и класификация
2. Основни части на автомобилите и тракторите
Дял II
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Глава I
Изменение на техническото състояние
Глава II
Техническо обслужване на автомобилите
1. Ежедневно техническо обслужване (ЕО)
2. Техническо обслужване № 1 (Т01)
3.Техническо обслужване № 2 (Т02))
4. Сезонно техническо обслужване (СО)
5. Грижи за външния вид на автомобила
6. Мазане на автомобила
7. Притягане на цилиндровата глава
8. Обслужване на газоразпределителния мехаш Регулиране на хлабината между клапаните
9. Обслужване на охладителната уредба
10. Обслужване на хранителната уредба на бен: Проверка на горивоснабдителната помпа . Обслужване на карбуратора
11.Обслужване на хранителната уредба на дизе
12.Обслужване на електрическото обзавеждане
Запалителна уредба
Акумулаторна батерия
Генератор (динамо)
Регулиране на релето за обратен ток; Регулиране на ограничителя на тока; Регулиране на регулатора на напрежението; Фарове
13.Техническо обслужване на трансмисията
Съединител
Скоростна (преводна) кутия
Карданно предаване
Главно предаване
14. Техническо обслужване на ходовата част; Проверка и регулиране на страничния наклон на колелата;  Проверка и регулиране на събраността на предните колела
15. Техническо обслужване на кормилната уред
16. Техническо обслужване на спирачната уред
Хидравлична спирачна уредба
Пневматична спирачна уредба
Глава III
Техническо обслужване на тракторите
1. Видове и обем на обслужването; Ежедневно или ежесменно обслужване; Техническо обслужване № 1 (Т01); Техническо обслужване № 2 (Т02)
2. Мазане на тракторите
3. Обслужване на хранителната система на тракторните двигатели
4. Обслужване на газоразпределителния механизъм
5. Обслужване на охладителната уредба на тракторните двигатели
6. Обслужване на магнета на пусковия двигател
7. Регулиране на съединителите на пусковите двигатели
8. Регулиране на механизма за изключване на пусковия двигател
9. Обслужване на силовото предаване (трансмисията) на трактора
10. Ходова част на верижните и колесните трактори
11. Управление на верижните и колесните трактори
12. Разработване на трактори, излезли от основен ремонт
Глава IV
Обслужване на автомобилите и тракторите при зимни условия
Глава V
Експлоатационни материали и помощни материали при ремонта
1. Горива за автомобилните и тракторните двигатели
2. Масла за автомобилите и тракторите
Масла за карбураторни двигатели
Масла за дизелови двигатели
Трансмисионни масла
Авиационни масла
Замяна на масла и сравнение на съветските масла с маслото по SAE
3. Консистентни смазки (грес)
4. Течности за хидравличните спирачки
5. Течности за хидравличните амортисьори
6.  Течности за самосвалните уредби и хидромеханичните предавки в автомобилите и тракторите
7. Охлаждащи течности
8. Електролит
9. Каучукови материали
10. Изолационни и уплътнителни материали
11. Пластмаси
12. Лепила
Дял III
РЕМОНТИ
Глава I
Общо за ремонтите и организацията им
1. Ремонти, системи и видове
2. Условия, които трябва да се съблюдават при ремонтите
3. Технологични схеми на ремонтите
Глава II
Ремонт на двигателите
1. Разглобяване
2. Цилиндрови блокове и цилиндри
3. Бутала
4. Мотовилки
5. Колянови валове
6. Лагери
7. Газоразпределителен механизъм
8. Хранителна уредба
Резервоар за гориво
Горивопроводи; Горивоснабдителни помпи; Филтри за горивото
Карбуратор; Горивовпръсквателна помпа
9. Мазителна уредба
10. Охладителна уредба
Глава III
Ремонт на силовото предаване (трансмисията) на автомобила
1. Съединител
2. Скоростна кутия
3. Карданен вал
4. Заден мост
Глава IV
Ремонт на предния мост, кормилната и спирачната уредба
1. Преден мост
2. Кормилна уредба
3. Спирачна уредба
Гл а в a V
Ремонт на рамата, окачването и каросерията
1. Рама и окачване
2. Каросерия
Глава VI
Ремонт на силовото предаване (трансмисията) на верижните трактори
1. Заден мост и странични предавки (бордови редуктори) на тракторите С-80 и С-100
2. Заден мост и странични предавки на трактора ДТ-54
3. Заден мост и странични предавки на тракторите КД-35 и КПД-35
Глава VII
Ремонт на ходовата част, рамата и окачването на трактори
1. Ходова част на трактора С-80
2. Главна рама и странични рами на трактора С-80; Ресори и теглично устройство на трактора С-80
3. Вериги на трактора С-80
4. Особености в ходовата част на трактора С-100
5. Ходова част и окачване на трактора ДТ-54
6. Рама и теглично устройство на трактора ДТ-54
7.  Вериги на трактора ДТ-54
8. Ходова част на тракторите КДП-35 и КД-3
9. Главна рама и странични рами на тракторите КДП-35 и КД-35; Ресори на тракторите КДП-35 и КД-35
10. Вериги на тракторите КДП-35 и КД-35
Глава VIII
Ремонт на управлението на верижните трактори
1. Органи за управление и спирачки на тракторите С-80 и С-100
2. Органи на управление и спирачки на трактора ДТ-54
3. Органи за управление и спирачки на тракторите КДП-35 и КД-35
Глава IX
Общ монтаж и разработване на верижните трактори
1. Центровка на двигателя със скоростната кутия на тракторите С-80 и С-100
2. Центровка на двигателя със скоростната кутия на тракторите ДТ-54 и ДТ-54А 459
3. Центровка на двигателя със скоростната кутия на трактора КД-35
4. Разработване на трактора при заводски условия
Глава X
Охрана на труда при обслужване и ремонт на автомобилите и тракторите

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar