ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Народността на старите македонци - Сказка, държана на 4 ноемврий 1938 г. в София от Д-ръ Ганчо Ценов

4,00 лв

2,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Д-р Ганчо Ценов
Година: 2008
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 32

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

След многогодишни проучвания на оригинални исторически извори за българската история в секретния архив на Ватикана и други европейски хранилища на древни документи и след преосмислен прочит в  оригинал на съчиненията на древните автори, д-р Ганчо Ценов като никой от съвременните българските историци, владеейки староеврейски, старогръцки, латински и няколко западни езика, установи:
Българите са траки - стари поселници на Балканския полуостров.
Българите са създали една от най-древните цивилизации.
Българите са първите християни в Европа. Покръстени са от апостолите Павел и Андрей, и през 864 год. Всъщност няма покръстване, а отказване от българското еретичество. Късни поселници по нашите земи са  славяните, дошли от север минавайки Дунава при българите.
След втория си труд "Праотечеството и праезикът на българите" от 1907 год., д-р Ганчо Ценов издаде през 1910 год. капиталния си труд „Произходът на българите и начало на българската държава и българската  църква". С нея той преобрази българската история, разби невярната теория на Иречек и дядо му Шафарак, че българите са туранци и късни поселници на Балканския полуостров, която проф. Златарски и  учениците му превърнаха в догма.
Трудът на д-р Ганчо Ценов вместо с одобрение, бе посрещнат с остро невъздържано отрицание. Критиците му колеги вместо да спорят с него научно, го „оборваха" чрез обиди, обявявайки труда му за  „ненаучен"!? И както той си спомня с горчивина: "Критикуваха ме не по съдържание, не защото посочените от мен данни са неверни, а защото съм бил патриот."

Здравко ДаскаловПРЕДГОВОР

Едно общество отъ любители на българската история ме покани да държа сказка върху народностьта на старите македонци. Същото това общество откри родолюбивия бьлгаринъ и столиченъ печатарь,  господннъ Петъръ Глушковъ, който бе тъй любезенъ и щедъръ да издаде даромъ тая книжка, за което казаното общество и азъ му благодарнмъ най-сърдечно.
Питането за народностьта на старите македонци не се изчерпва съ тая книжка. Въ нея, обаче, е казано най-същественото, отъ което се вижда, че старите македонци продължаватъ да живеять въ днешните  македонци и че те са принадлежали къмъ оня народъ, който ние наричаме сега български народъ.

София, декемврнн 1938 г.
Д-ръ Ганчо Цсновъ

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar