ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Микроорганизмите в помощ на животновъдството

20,00 лв

16,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Николай Киров
Година: 1973
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 212

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 053-61

 

Книгата третира въпроси, свързани с микробиологичния синтез и използуването на биологично активни вещества при хранене на селскостопанските животни. Разглеждат се въпроси относно промишленото получаване на микробни белтъчини, незаменими аминокиселини, витамини, ензими, антибиотици и тяхното приложение в животновъдството с оглед на повишаване на продуктивността и намаляване себестойността на продукцията от животновъдстпото. Отделено е място и на рационалното оползотворяване на някои отпадъчен продукти от фуражната, хранителната и микробиологичната промишленост, които са богати с биологично активни вещества и са добра храна за селскостопанските животни.
Разглеждат се особеностите на микроорганизмите, които населяват предстомашията на преживните животни и оказват съществено в.тияние върху оползотворяването на хранителните вещества и върху синтезирането на вещества, необходими за преживните животни. Третират се въпроси, свързани с микробиологичните процеси, които протичат при силажиране на фуражите. Дава се технологията на някои нови методи на силажиране и консервирани на груби и концентрирани фуражи, конто гарантират получавашто на доброкачествен фураж при сравнително малки загуби на  хранителни вещества.
Микроорганизмите са първите обитатели на земята. В своето историческо развитие те са изминали дълъг път на приспособление към непрекъснато изменящите се условия па външната среда. В резултат на това са се формирали разнообразни микроорганизми. Сега са известни над 100 000 вида, които съществено се различават по своите морфологични и биохимични особености.
Представата за микроорганизмите у много хора е свързана с нещо опасно за живота. Това е неправилно. То е толкова вярно, колкото е вярно, че растенията и животните са опасни за човека. Както между тях има вредни или опасни видове, така и между микроорганизмите има патогенни видове, конто причиняват тежки заболявания у хората, животните и растенията. Техният брой обаче е много малък. В огромното си мнозинство микроорганизмите са полезни. Те са незаменими помощници на човека в неговата многостранна дейност. Без наличността па микроорганизми е немислим кръговратът па веществата в природата, а без това е невъзможен животът на земята. На дейността на микроорганизмите се основават различни клонове на промишлеността. Много видове се използуват за промишлено производство на белтъчини, аминокиселини, витамини, ензими, полизахаридн, алкохоли, органични киселини и др. Тези продукти намират широко приложение в промишлеността, селското стопанство, медицината и т. н. На дейността на микроорганизмите се дължи получаването и на най-ефикаеннте средства за борба срещу инфекциозните заболявания - антибиотиците.
Книгата е предназначена за зоотехници, но може да ползува и други специалисти, които работят в областта на животновъдството и микробиологичната  промишленост.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar