ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Когато човекът не беше. Песента на гората

6,00 лв

4,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Димитър Ангелов
Година: 1984
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 576

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Димитър Ангелов неведнъж е отбелязвал, че „Когато човекът не беше" представлява илюстрация на материалистичебката еволюционна теория за произхода на човека. Но като третира примерно въпросите за произхода и ролята на труда члн за мястото на случайността в закономерния ход на прогреса, романът далеч не се превръща в учебник нлн приложно пособие по исторически материализъм. „Когато човекът не беше" е произведение на художествената словесност и поради това, независимо от присъствието на научно-хипотетични елементи, неговото въздействие се опира повече на смоциопално-естетнческото, отколкото на рацнонално-познавателното начало. Чрез художествени обобщения Димитър Ангелов преодолява изкушенията на илюстратив-носгта и се домогва до истинско белетристично повествование. То се проявява в случковата наситеност на разказа, в подбора на персонажите, в градирането на конфликтите, ала особено мащабно проличава при своеобразното фабулно „резюмиране" на историческото време. Обгръщаното на крупни темпорални цялости, надхвърлящи протежението на един човешки живот, винаги е било труден проблем за повествователя. Дваж по-труден става той при случай като нашия, когато в повествованието трябва ла се вместят не векове и епохи, а цели ери от историческото развитие. За добра чест на писателя можем да потвърдим, че неговата находчивост му е позволила да реши основните познавателни и живописни задачи на своя роман в най-оптнмалння им композиционен вариант. Димитър Ангелов така е съумял да „сгъсти" и сюжетно да редуцира историческото време, че невероятно сложният и продължителен процес на човешкото цивилизоване в книгата му се усеща като едно увличащо, колкото приказно-фантазно, толкова и реално осезаемо приключение — със свой собствен пролог, драматична кулминация и многозначителна развръзка... Ускореният ритъм на еволюцията допринася в значителна степен, за да бъде проследено по художествен път превръщането на маймуната в съзнателно същество. Конкретизирал и персонифицирал гигантското движение на живата материя към нейното разумно себеосмнслянс, Димитър Ангелов постига едновременно два важни резултата. От една страна, той развива във вярна посока представата за историзъм, за диалектическо единство на причинно-следствените връзки и, от друга — чрез въвеждането на герои с лична съдба и биография, както и чрез тоталното „заместване" па научната информация с пулсиращи късчета живот писателят извършва понятнен „превод" на еволюционната теория от езика на академичните абстракции на езика на естетическото преживяване.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar