ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Железопътно дело. Том 3 - Гари

37,50 лв

30,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: В. Т. Влайков
Година: 1953
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 372

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 19-1

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЗНАНИЯ
Отдел I.
Предварителни сведения за гарите
Глава   1. Роля и значение на гарите в железопътния транспорт
A. Исторически бележки.................. 5
Б. Видове превоз .................... 8
B. Предназначение и подразделение на гарите.......... 9
Г. Разпределение на гарите по жп. мрежа............ 12
Глава  2. Кратки указания за работата на гарите
A. Организиране движението на влаковете и маневрите в гарите ... 14 Б. Технологически процеси за работата на гарите........ 16
B. Производствена мощност на гарите............. 23
Отдел II.
Технически елементи на гарите
Глава   3. Стрелки и стрелкови съединения
А. Общи указания за стрелките...............27
Б. Стрелкови съединения..................32
Глава  4. Коловози и коловозни групи
A. Предназначение и подразделение на коловозите ........ 40
Б. Дължина и междуосие на коловозите............ 41
B. Коловозно развитие и коловозни групи............ 44
Глава   5. План и профил на гарите
А. Устройство на гарите в план...............47
Б. Устройство на гарите в профил..............49
Глава   6. Устройства за пътническата служба
A. Общи указания.................... 51
Б. Приемно здание.................... 52
B. Перони....................... 62
Г. Технически (ночиствателпи) станции............. 66
Глава   7. Устройства за сточната служба
A. Общи указания.................... 72
Б. Магазин....................... 73
B. Рампи....................... 79
Г. Свободни разтоварища.................. 82
Д. Почиствателни и дезинфекционни станции (Дезопромивачнн станции). 87
Глава  8. Локомотивно стопанство
А. Общи указания.................... 89
Б. Локомотивни здания (депа)................ 93
В. Коловозно развитие в депата............... 99
Г. Други устройства на локомотивното стопанство........ 105
Глава  9. Вагонно стопанство
A. Общи указания....................113
Б. Устройство на вагонното стопанство............114
Отдел III.
Съставяне и оформяване на гаровите проекти
Глава 10. Основни условия на проектирането
Л. Общи указания.................. 117
Б. Етани на проектирането................. 119
B. Сравнение на вариантите................ 123
Г. Последователност на работата при съставяне на проекта..... 128
Глава II. Технически условия на проектирането
A. Изчисление броя на коловозите.............. 131
Б. Устройство на гърловиннте в големите гари.......... 137
B. Техническо оформяване на проекта............. 143
ЧАСТ ВТОРА
ОБЩО УСТРОЙСТВО НА ГАРИТЕ
Отдел IV.
Устройство ня междинните, участъковите, възелните и пристанищните гари
Глава 12. Малки междинни гари
A. Общи указания..................... 147
Б. Смесени междинни гари по едноколейни линии......... 148
B. Смесени междинни гари но двойни линии.......... 153
Глава 13. Участъкови междинни гари
A. Общи указания.................... 160
Б. Основни устройства на участъкови гари........... 162
B. Основни сг.еми на участ, гари по едноколейни линии...... 167
Г. Основни схеми на участ, гари по двойни линии........ 170
Л- Устройства за пътническото и пригралекото движение...... 174
Е. Устройство на сточните гари............... 177
Глава 14. Възелни гари
A. Общи указания................. 181
Б. Възелни гари по едноколейни линии............ 182
B. Възелни гари по двойни линии.............. 188
Глава 15. Пристанищни гари
А. Общи указания.................... 197
Б. Железопътни устройства в пристанищните гари........ 200
Отдел V.
Разпределителни (сортировъчни) гари
Глава 16. Общи познания за разпределителните гари
А. Предназначение и местоположение на разпр, гари....... 203
Б. Общо устройство на разпределителните гари......... 206
Глава 17. Устройство на главните коловозни групи
A. Устройство на приемателната коловозна група...... 211
Б. Общо устройство на гърбицата..............214
B. Разпределителна група................. 218
Г. Гарова група (за подреждане)............... 221
Д. Отправна група.................... 223
Е. Важни връзки и единични коловози............. 225
Ж. Едностранна гара ек съкратени греди........... 230
Глава 18. Допълнителни устройства и архитектурни постройки
A. Общи указания.................... 233
Б. Локомотивно и вагонно стопанство............. 234
B. Други допълнителни устройства............237
Г. Архитектурни постройки................. 240
Глава 19. Изчисления на гърбицата и спирачните средства
A. Съпротивления на сточните ватни............. 241
B. Определяне височината и профила на гърбицата........ 247
В. Спирачни стедства................... 255
Глава 20. Последователно изграждане, обзавеждане и преустройство на разпре­делителните гари.............. 261
Приложение I: Таблици 9 и 10 за главните размери и за изчисление
кривите при стрелките................ 264
Приложение II: Таблица 11 за изчисление на тангентите, хордите и дъл­жините на дъгите................... 265
Използувана литература.................. 268

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar