ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Закони за медитация - Съставител: Елеазар Хараш

12,00 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Съставител: Елеазар Хараш
Година: 2016
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 144

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 87

 

ПРЕДГОВОР
Човекът на истинската медитация ще ви каже нещо важно с Тишината си.
Цената на истинската медитация е ти да изчезнеш и да остане само безкраят.
Истината е Великият Майстор в нас - тя създава несъществуването, неограничението, свободата.
Защо има красота в медитацията? Защото тя отстранява човешкото.
Елеазар Хараш
26 април 2016 г. Варна

 

ПРЕДГОВОР към първото издание
Да медитираш според Учителя значи да ставаш все повече Дух, все повече светлина. Медитацията е връзка с истината, а истината поражда чисти и ясни лъчи и просветления. Ако човек търси Истината според Учителя, той ще я намери и в противоречията. Това означава, че светлината е навсякъде и ако Духът е с нас, ние ще я виждаме навсякъде.
Когато успеем да видим Истината в противоречията, тогава ние ще се освободим от тях. Да виждаш Истината в противоречията, това е Благословение.
Медитацията е сливане.
Медитацията е сливане с Духа, със светлината, но само чистият може да постигне сливане.
В съединението с Бога, в сливането с Бога ученикът ще намери смисъла на своя живот. Да медитираш значи да се слееш с Духа, а да се слееш с Духа това значи да се освободиш от всички проблеми и препятствия. За да се слееш с Духа, трябва да живееш по неговите принципи.
Да живееш по Неговите принципи и изисквания това значи да придобиеш Божия сила.
Казвам: медитацията е ключ за придобиване на Божия сила, защото колкото повече медитираш, толкова повече се пречистваш.
Да медитираш е едно, а да умуваш и фантазираш е друго.
Медитацията не е умствен процес, тя е чисто Духовен процес. Тя се ръководи от Духа, а това означава, че да медитираш това значи да работиш по Божествен начин.
Ще ви кажа един знак: знакът е, че колкото повече човек се интересува и търси всичко, което е свързано с медитацията, толкова повече Духът търси човека, за да му помогне да се освободи от омагьосания кръг на умствения живот.
Дълго трябва да се молиш, за да се отвори каналът, откъдето ще дойде Духът, и когато той дойде, тогава ти ще пиеш от Вечния еликсир на Живота.
Когато се научиш да метидираш, тогава ще придобиеш една особена гледна точка. Това е гледната точка на Духа, а тогава ти ще видиш, че дори и отчаянието е пълно със светлина.
Чрез медитация ученикът може да си изработи една могъща и защитна аура.
Чрез самата медитация ще дойдат методите, защото медитацията е общуване с Бога. Да медитираш и да се молиш това означава да дадеш път на Бога да те чисти отвътре.
Ученикът трябва да се моли, докато стане храм, тогава потокът от светлина ще дойде в неговия живот. Молитвата е подготовка за сливане с Бога, а сливането ще донесе изобилния живот.
Казвам: изобилният живот или пълнотата на живота това е синоним на Богопознанието... И колкото повече живот имаш, толкова повече разбираш Бога и затова Христос казва: Аз дойдох да им дам живот и да го имат преизобилно.
Христос не казва, че е дошъл да донесе една религия, а да донесе същественото, а то е животът.
Който няма живот, не познава Бога. И за да го познае, трябва да започне да вярва, защото след като е изгубил живота си, той е изгубил и вярата.
Сега вярата трябва да се възстанови и да стане врата към живота.
Вярата е могъща сила, която може да погълне злото.
Вярата се разраства чрез молитвата, а молитвата ще се разгърне като Вяра и сила и ще премахне всичко нечисто от живота на човека, което се е подслонило в душата му.
Помнете: Бог може да се роди във вас чрез постоянни молитви.
Молитвата е постоянство, това е, което ще преустрои вашия живот отвътре.
Всички висши сили се изработват с продължителни молитви.
Истинската молитва е Висша и вътрешна дейност... И затова Учителя казва, че човек постига една идея, когато живее интензивно в нея.
Молитвата е подготовка за медитация, тя постепенно отстранява ума и така се стига до медитацията, която осигурява поток от чисти Духовни сили.
Трябва да се знае, че онова, което Духът ражда при медитацията, е самия себе си.
Всичко, което желаете да постигнете, се нуждае от постоянство.
Ако сте постоянни в молитвата, ще дойдат и Духът, и медитацията, а това е съществена част в живота на ученика, защото медитацията е закон за преобразяване на човешкото съзнание – тук съзнанието става Божествено.
В постоянната медитация се придобиват всички оръжия на победата, а оръжията са търпение, смирение, любов...и т.н. Чрез медитацията от горд ставаш смирен, от мразещ ставаш любящ, от нервен и нетърпелив ставаш търпелив, защото медитацията е закон за преобразяване на човешкото съзнание.
Спасението на човека може да дойде само чрез медитацията, откъдето идват всички истински методи и истинското вътрешно познаване на нещата. Медитацията води до раждането на Духа - все повече и все повече, а в това и се състои красотата на живота, защото няма по-красиво нещо от това Духът да бъде ръководител на твоя живот.
Красивият живот започва, когато Духът е твоят ръководител. Без ръководство от Духа ще се прераждаш безспирно в низши животи.
Чрез постоянната медитация ти ще видиш великата справедливост, която се явява и в твоя живот.
В Третото око има нещо съществено, има една власт, която превъзхожда силите на света, но това око не може да се развие с умуване, а с пречистване и вглъбяване.
Учителя казва: Бог можеш да го срещнеш само по пътя на вглъбяването.
Нечистият не може да се вглъбява, защото неговата граница е умът, а умът работи на повърхността, той не може да прониква в тайните на живота, той не може да обхваща и да осмисля. Осмислянето е качество на Духа, на човешкия Дух - на него е дадено да обхваща и осмисля. Умът работи разкъсано и с непостоянство, а на непостоянството не може да се разчита.
Постоянството е знак, че Духът се почита.
Постоянството е знак на свещено отношение.
Щом се молиш и работиш с постоянство, един ден в твоя живот ще изгрее Духът.
Постоянството е една велика идея... Защо? - Защото постоянната молитва и работа върху себе си е желание на самия Бог, който е във вас - да ви достави себе си. Щом работиш с постоянство, Бог ще се роди в теб.
В постоянството се крие решението на много въпроси на живота.
Колкото повече постоянстваш, толкова повече тъмнината отпада. Постоянна медитация това значи от тъмнината към светлината, или от тялото към Духа.
Трябва да се знае, че работата със словото е истинско действие. Словото е Бог в действие.
От какво се нуждае най-много човек? - От преобразяване.
Без преобразяване човек не може да познае Божията воля.
От молитва към медитация - само така ще се премахне натрупаната Духовна кал.
Когато се вглъбяваш дълбоко, ти влизаш в себе си и едновременно с това излизаш от физическото си тяло.
Когато излизаш от своето тяло и когато се вглъбяваш, ти влизаш в Духовния свят. Всеки ден се вглъбявай по малко време в себе си. Докога? - Докато намериш своята същност, т.е. докато намериш себе си.
Чрез постоянната медитация човек се превръща в Бог.
Трябва да се знае, че: планове, обстоятелства, среда, условия - всичко се нагажда според централните мисли, които ръководят твоя живот.
Работи с постоянство и в твоя живот ще се изрази мощната истина на Бога.
За да се разберат идеята и символът на медитацията, трябва да се разбере едно много съществено нещо, а то е пречистването.
Запомнете: от пречистването започва развитието към Духовния свят... и оттук нататък започват постепенно да се разрешават вашите въпроси.
Постоянната молитва оковава във вериги злите духове.
Молитвата е една велика основа на живота и без нея човек няма основа, а без основа ти ще бъдеш разрушен.
Чрез молитвата ние се подготвяме за Новия живот, а чрез медитацията ще дойдат методите за този Божествен живот. Чрез медитацията Бог ще дойде да живее в нас и тогава той ще разрешава всички наши въпроси.
Медитацията е живот в Духа. Когато живееш в Духа, ти се развиваш правилно и тогава условията на живота се създават от Духа и ти зависиш от Духа, а това е най- хубавата зависимост.
Медитацията е сливане.
Духът е, който дава Мъдростта чрез сливането.
При сливането ти медитираш заедно с Бога и започваш да разбираш, че човек образува своя живот или своята смърт чрез словото си.
Всичко се образува чрез словото.
Словото е инструмент, с който можеш да си построиш Вечен живот.
Казвам: за да разбереш какво е истинска медитация, трябва да пречистиш словото си, а да имаш пречистено слово това значи да разполагаш с първичната сила.
Чрез чистото слово сливането с Духа е естествен процес. Ако ти не можеш да се слееш с Духа, ти не можеш да влезеш в истинско ниво на медитация.
Светлината на Висшия свят се изразява като Слово, а именно това Слово е образът на Духа.
При истинската медитация човек влиза дълбоко навътре в себе си, в своя Дух - откъдето получава мъдростта и после я изнася навън в своето съзнание и оттам - на хората, които са предразположени за тази мъдрост. Който е познал медитацията, той носи в себе си една истинска светлина, или по друг начин казано той носи нещо от лъчистата материя на Духа в себе си.
Колкото повече медитираш, толкова повече се одухотворяваш, а колкото повече се одухотворяваш и оживяваш, толкова повече премахваш ума. Когато се придобие чистата духовност, тогава умът ще бъде премахнат, а той трябва да бъде премахнат, защото умът не слуша Духа.
Духът се чува само с Духа. Неговото слово се чува извън ума, извън мисленето.
Голямата грешка на хората е, че те искат да медитират с ума, а това е невъзможно.
Истинската медитация не може да стане с ума, защото Духът не се слива с ума. Само Духът се слива с Духа.
Умът това е змията, това е старото Учение, това са старите мехове.
Умът това е омагьосаният кръг. Задачата на ученика е да пречисти ума си и да постигне седмия принцип, който всъщност е Духът. Тогава принципите се съединяват, Тогава се сливаш с Духа и в това ниво на висша медитация ще разбереш своя живот и ще знаеш как да го устроиш и на земята, и на небето и затова е казано: богатството на човека се намира вътре в неговия Дух. В Библията това е изразено с думите: „Царството Божие вътре във вас е.“
Самите хора, самите души са произлезли от един много дълбок вътрешен свят и са излезли във външен свят и сега те отново трябва да се погрижат за своя вътрешен живот - те трябВа да се върнат дълбоко в своята душа и в своя Дух и именно затова медитацията е решаваща. Днес душата на човека се е сляла с ума и затова е станала робиня... Сега тя трябва да се слее с Духа, за да се освободи от робството. Само чистотата определя освобождението и само чистотата определя дълбочината.
Медитацията трябва да навлезе в нашия живот като потребност, като нещо съществено, без което нашият живот няма свежест и смисъл.
Мъдростта идва от едно изключително духовно присъствие и вселяване, за което ученикът трябва да е станал условие, т.е. трябва да е подготвен.
Само на чистия се дава да навлиза в дълбоко ниво на медитация, т.е. в дълбоко Духовно сливане. И само в дълбокото духовно сливане с Бога ученикът може да се обновява.
Когато говоря за дълбочината, аз говоря за Мъдростта.
Моята цел не е да напиша една обширна книга за медитацията и затова аз приключвам, като изнасям в тази книга много закони от Учителя - за медитация, за размишление, за освобождаване.Елеазар Хараш
26 юни 1994 г. Варна

 

ЗАКОНИ ЗА МЕДИТАЦИЯ

Като не познава себе си, човек не познава и законите на живота.

Преустрои ли човек себе си, ще се преустрои и външният свят.

Хората остаряват по единствената причина, че не познават себе си. Да познаеш себе си това значи да любиш Бог в себе си. Познаването е резултат на Любовта.

Който е фактор на нещо, той не пита защо това нещо става или защо съществува. Изворът пита ли защо трябва да тече.

Добре е човек да се вглъби в себе си, че да види има ли въпрос, който да му е напълно ясен.

Причината за неуспеха на някои хора се дължи на факта, че те очакват повече на чужда, външна помощ, отколкото на себе си.

Помнете: последният и главен фактор в живота на човека е самият той. Той не е единственият фактор в своя живот, но рещаващият.

Човек всъщност е по-силен от всичко в света.

Докато човек е господар на условията, той е здрав, богат, учен, силен. Не е ли господар на условията, той всичко изгубва.

Станете ли господари на себе си, тогава ще започнат да растат и да се развиват във вас красиви и възвишени неща.

Възлюбете Господа в себе си, да оживее и възкръсне Той.

Задачата на човека е да стане господар на сърцето, на ума и на тялото си.

Който не почита другите хора, той не може да почита и себе си. И обратното е Вярно: който не почита себе си, той не може да почита и другите.

Докато човек не се кали, не стане устойчив и по-силен от външната среда, той не може да влезе в Царството Божие.

Работете върху себе си да станете по-силни от външните условия.

Като изправяш себе си, ще се изправят и окръжаващите.

Цар е онзи, който държи в ръката си ключа за постигане на своите стремежи и желания. Цар е онзи, който се е справил с мъчнотиите и противоречията на своя ум, със слабостите на своето сърце.

Ако искате да работите над себе си, вие трябва да имате положителни знания.

Красиво е човек да се самоизучава, защото в себе си той ще вижда отражението на Космоса.

От вътрешните промени, които стават в него, той ще изучава и промените на външния свят. В това седи красотата на вътрешната наука.

Да царуваш това значи да оставиш Бог да царува в тебе.

Един от методите за себепознаването се крие в яденето. Наблюдавайте се как ядете. Много неща зависят от яденето.

Кога едно тяло се намира в безпространствен свят? - Когато е в абсолютен покой. Кога тялото е в абсолютен покой? - Когато е господар на положението, в което се намира.

Благоприятните условия не са нищо друго освен Божественият живот у нас.

Хората не успяват в живота си, защото нямат ясна представа за себе си.

Работете съзнателно върху себе си да се подготвите за новото знание.

Всеки трябва да си отговори господар ли е на своите желания или техен слуга.

Природата е определила за всеки човек специална работа, която той трябва да свърши.

Съвременният човек не е дошъл още до познаване на себе си. Човек има в себе си един от най-усъвършенстваните телескопи, микроскопи, радиоапарати.

Човек може да разреши задачите си още на земята.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar