ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Алкохолни и безалкохолни освежителни напитки

5,00 лв

4,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: София Смолницка
Година: 1992
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 144

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВЪВЕДЕНИЕ
Напитките са необходима съставка на всекидневното хранене и между храненията. Те се поднасят на всекидневната трапеза и при посрещане на гости по различни случаи и поводи. За да бъде едно тържествено меню добре съставено, изборът на напитки към него е нещо много важно и изисква познания в тази област. Напитките във всички случаи се поднасят по избор, макар че има правила за вида напитка, която обичайно се предлага със за­куските, с предястията, с главното ястие и с десерта, или на гости, дощли на „разговор“. Навиците към даден вид напитки се влияят от климатичните условия, от възпитанието (създадени навици от детинство), от. ус­ловията на живот, от здравословното състояние и не на последно място от модата.
В зависимост от състава им, начина на приготвянето и темпера­турата на поднасянето те биват: натурални, неподправени и подп­равени, газирани, безалкохолни и алкохолни, топли и студени. Питейната вода е главна съставка и най-голяма част от напит­ките и в това отношение заслужава особено внимание. Тя трябва да бъде бистра, без органични и с малко минерални примеси, не­утрална на вкус и без миризма. Ако съществува съмнение относно чистотата на водата или ако водата е с голямо съдържание на ва­ровик или друга подобна съставка (твърда вода), тя трябва да се кипне (15 — 20 минути), а след утаяването на примесите по въз­можност да се филтрира или поне да се прецеди през гъсто сито, кърпа или попивателна хартия. След филтрирането питейната во­да трябва да се „аерира“ , т. е. да се снабди отново с кислород от въздуха, като за целта се изсипва на тънка струя в чист съд от височина по-голяма от 50 см. След това добре е водата да се ох­лади до 12 — 15° С в хладилник. Когато се поднася преварена и филтрирана вода, за препоръч­ване е за подобряване на вкуса й да се прибавят няколко капки лимонен сок или леко вино. Напитките, приготвени от сокове от плодове и зеленчуци са ес­тествени течни хранителни продукти. Те се приемат и оползотво­ряват от организма по-лесно, отколкото плодовете и зеленчуците, от които са получени. Добиват се от здрави и зрели плодове и зеленчуци.
Плодовите сокове са богати на витамини, захари, соли, орга­нични киселини, аминокиселини, ензими, ароматни, багрилни и пектинови вещества и имат голямо и незаменимо значение за здравето на човека.
Голяма група от напитките са безалкохолни. Безалкохолните напитки не само утоляват жаждата, но имат и хранителна стойност поради съдържанието на натурални плодови и зеленчукови сокове, млечни продукти, захар, мед, яйца и дргиi. Яйцата, които са включени като съставка в някои напитки, без да са подложени на топлинна обработка, трябва да са кокоши от гарантирани стопанства, за да се избегне всякаква опасност от салмонелна зараза.
Съдържанието на органични киселини (лимонена, винена, млечна) и образувалия се естествено при ферментацията на някои напитки въглероден двуокис действуват освежаващо, а съдържа­щите се в тях захари — захароза, фруктоза, глюкоза — доставят голямо количество енергия в организма на човека.
Минералните вещества и витамините, които организмът полу­чава чрез плодовите напитки, имат огромно влияние за правилната обмяна на веществата в него.
Богати на витамини са напитките, приготвени от шипки, пор­токали, лимони, малини, ягоди и др., и зеленчуковите коктейли от сок от домати, пиперки и др.
Безалкохолните напитки са полезни за деца и възрастни. Те са особено полезни при професии, свързани с тежък физически труд и голямо изпотяване, при което организмът губи много соли и се изтощава бързо. По изтъкнатите причини безалкохолните напитки са твърде полезни и за спортистите.
Безалкохолните напитки се препоръчват и за водещите застоял живот хора, защото подобряват обмяната на веществата.
Голямото разнообразие и изобилие от плодове и зеленчуци в страната ни дава възможност да се произвежда богат асортимент от зеленчукови и плодови сокове и концентрати за безалкохолни напитки.
Газираните напитки, бозата, минералните води и почти всички алкохолни напитки (с малки изключения) се купуват в готов ам- балиран вид от пазара, а други, например сокове, сиропи и нек­тари, може да се приготвят в домакинството.
В книгата са дадени и рецепти ?а напитки, в които като със­тавка има алкохол. За тяхното приготвяне се използува разреден алкохол, т. е. алкохол, който не е така концентриран, както е в продаваните готови алкохолни напитки. Влиянието му е отслабе­но от съдържанието на основните съставки на напитките: газирана вода, плодови сокове, плодови и захарни сиропи, чай, кафе, мля­ко, яйца, сладолед, сметана и др., към които той се добавя.
Напитките, в които има алкохол, не бива да се предлагат на деца, юноши, младежи и водачи на автомобили.
В зависимост от температурата, при която се поднасят, напит­ките биват: горещи (около 75° С), топли (около 25° С), с темпе­ратура на околната среда (16 — 18° С), охладени (от 5 до 10" С) и ледени (с температура, близка до 0° С).

ПРИГОТВЯНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
Едни от най-главните условия за получаване на висококачест­вени зеленчукови и плодови сокове са: качеството на зеленчуците и плодовете (да са здрави и узрели), бързината на обработването им след беридбата (непосредствено след нея) и бързината на са­мата обработка, безупречната чистота на продуктите и съоръже­нията, с които се работи. Всички плодове и зеленчуци трябва да са колкото е възможно по-малко време в съприкосновение с метал и околния въздух. Ето защо всички зеленчукови и плодови състав­ки се обработват в емайлирани, порцеланови, стъклени, а напос­ледък и в пластмасови съдове. Съхраняването им в метални съдо­ве предизвиква, от една стана, добиване на метален привкус и от друга страна, загуба на ценни вещества, витамини и соли, като не се изключва и възможността за образуване на отровни съедине­ния, опасни за здравето на човека.
В зависимост от начина на извличането им соковете от плодо­вете и зеленчуците биват:
1. Сурови натурални зеленчукови и плодови сокове.
Получават се от всички видове сочни плодове и зеленчуци. За да се избегне загубата на хранителни вещества и витамини, пло­довете трябва да бъдат пресни, здрави и висококачествени, т. е. да са достигнали съответната беридбена зрялост. Измиването им трябва да става в течаща вода, без да се киснат. Мият се цели, ненарязани и без да са отделени дръжките им. Режат се непосред­ствено преди употребата им, защото допирът с кислорода от въз­духа разрушава толкова необходимите витамини С и А. Почисте­ните от обвивката, дръжките, костилките и семената плодове и зе­ленчуци се надробяват и се подлагат на изстискване с електричес­ка сокоизтисквачка, центрофуга, преса или кърпа. Когато няма центрофуги или преси, първото надробяване се прави на ренде или с месомелачка. Останалата след изстискването зеленчукова или плодова маса може да се употреби при приготвяне на ежедневната храна, като се прибави при топлинното обработване на другите съставки.
Полученият сок се предлага за консумация колкото е възмож­но по-скоро след изстискването му. В присъствието на въздуха бързо настъпва ферментационен процес и се губят ценни витами­ни, с което хранителната стойност на суровия сок намалява.
В зависимост от това, дали соковете се пият с лечебна или апетитно-стимулираща цел, те се поднасят със или без вкусови под­правки. Пак по същите причини те се пият или само от един вид плод или зеленчук или смесени с други сокове. В случая как и кога да се пият соковете решаващо е предписанието на съответния ле­кар. Общо прието е, че суровите сокове (плодови и зеленчукови) имат най-голяма стойност за организма, когато се пият 20 — 30 минути преди ядене, но най-добър ефект имат, когато соковете се приемат сутрин до към 11 ч. Пият се бавно и на малки глътки. Количеството сок, приеман наведнъж не трябва да надминава 1 — 11/2 чаени чаши. За 1 ден се изпива 1 л сок на 3 — 4 пъти.
2. Полуобработени зеленчукови и плодови сокове.
Почистените и надробени продукти се заливат с кипяща вода и се оставят да престоят (според твърдостта на плода) известно време на края на печката или на хладно, а след това се прецеждат. Полученият сок се поднася топъл или охладен, натурален или под­правен в зависимост от желанието, вкуса или лекарското предпи­сание.
3. Топлинно обработени зеленчукови и плодови сокове.
Почистените и нарязани продукти се поставят в малко вода и се задушават до омекване, след което сокът се прецежда, без да се претриват плодовете или зеленчуците (ако се претрият, ще се получи пюре). Прецеденият сок се консумира неподправен или подправен с вкусови подправки и допълнителни съставки, топъл или студен, газиран и пр.
4. Консерви и концентрати от плодове и зеленчуци.
Консервирането се постига чрез пастьоризация или стерилизира­не, чрез прибавяне на антисептични и други химични вещества, чрез залагане на продукта в саламура, марината или в наситени захарни разтвори, или чрез комбинация от изброените начини.
Концентратите се получават чрез изтегляне водното съдържа­ние на продуктите до минимум посредством изваряване и вакумиране.
При повечето консерви и концентрати, приготвени в домашна обстановка, голяма част от витамините се разрушават.
За всички домашно приготвяни напитки са дадени указания, които са достатъчни за изпълнението на рецептите и получаването на първокачествен продукт.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar