ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Нумизматика, година 15, книжка 1,2,3,4, комплект 1981 година

20,00 лв

16,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Сборен колектив
Година: 1981
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 48.48.48.48

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 037-10

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Нумизматика, година 15, книжка 1, 1981г.
МАРГАРИТА ТАЧЕВА-ХИТОВА - За монетите на градовете от Долна Мизия i Тракия с изображения на египетските божества (историческа интерпретация)
АДОЛФ РОГАЛСКИ - Неиздадени  подражания  на  тасоскiте и маронейските тетрадрахмн от т. нар. II период
ДИМИТЪР ДРАГАНОВ - Принос към датирането на династа Адей (по нумизматични данни от Кабiле)
ИЛЯ ПРОКОПОВ - Монетно съкровище от с. Тишаново, Кюстендилски окръг
СТАВРИ ТОПАЛОВ - Монограмът >Е върху монетите на ранноелинистическите македонски владетели
ХРИСТО ДЕРМЕНДЖИЕВ - Символи и гербове в българското монетосечене и бонистика (XIII—ХХв.)

Нумизматика, година 15, книжка 2, 1981г.
ЙОРДАНКА ЮРУКОВА - Моливдовули на княз Борис I (852—889)
КОНСТАНТИН ДОЧЕВ, ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ - Колективна находка на билонови скифати от Велико Търново
СТОЯН АВДЕВ - Монетните находки от България, намерени в периода 1823—1930 г. (по архивни и литературни данни)
РУСИ РУСЕВ - Сякъл ли е римският квестор Езилас тетрадрахми от тасоски тип
НИКОЛА ГАЙДАРОВ - „Законъ соудний людьмъ" и проблемът за монетите на Първата българска държава
СТ. ПЕТРОВА - Книгопис

Нумизматика, година 15, книжка 3, 1981г.
КОНСТАНТИН   ДОЧЕВ - Нов тип медни монети на цар Константин Асен (1257—1277)
ВАСИЛКА ГЕРАСИМОВА-ТОМОВА - Графити върху монети от Горнославското съкровище
СТОЯН ВИТЛЯНОВ - Желязна теглилка (кантар) от Плиска
ЛЮДМИЛА ДОНЧЕВА-ПЕТКОВА - Оловни тежести от Плиска
ЖИВКО АЛАДЖОВ - Нов медалион със знаци
ВЕНКО БЪЧВАРОВ- Софийската монетарница и монетосеченето в нея през периода на османското владичество
ЯНЧО ЯНЕВ - Денарий-хибрид на Плавтила
* * * - „Монетен двор" или „колибка за монети"

Нумизматика, година 15, книжка 4, 1981г.
АНАСТАСИЯ СТЕФАНОВА - Нови наблюдения за представянето на sтатуята на Аполон от Каламио върху монетите на Аполония Понтика
ХРИСТО ТЕРЗИЕВ - Хронология на монетосеченето на Кабиле
ИЛЯ ПРОКОПОВ - Находка от бронзови монети на Маронея II—I в.
ИВАН ЙОРДАНОВ - Монетосеченето на Мичо Асен (1256—1263) във Велики Преслав
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Б. БОЖКОВА - Sirmium. VIII. Etudes de numismatique danubienne. Rome — Belgrade. 1978.
C. ПЕТРОВА- Книгопис

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar