ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Божествено учение за тъмната страна, която трябва да осветлим

16,00 лв

12,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Учителя Петър Дънов / Беинса Дуно
Година: 2015
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 478

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ДВЕТЕ ПРОТИВОПОСТАВЕНОСТИ
1. Дявол – Бог
Дяволът е добър служител на Бога 17
Дяволът играе важна роля в света 19
Другото лице на дявола 22
Дяволът е князът на света 25
Дяволът е враг на човека 27
Бъдете много внимателни 29
Не влизайте в съдружие с дявола 31
Дяволът е много хитър 34
Старото учение на дявола 38
Влиянието на дявола 38
Внушенията на дявола 41
Методите на дявола 47
Дяволът лъже, но не обича да го лъжат 53
Добрата страна на дявола 55
Не се плашете от дявола 57
Вие сте по-силни от дявола 59
Трябва да надвиете дявола 60
Как да се справите с дявола? 63
Учителя: Никой дявол не може да ме излъже 69
Бъдете с Господа, а не с дявола! 70
Различавайте онова, което иде от Бога и от дявола! 73
Разкази за дявола 74
Дяволът ще бъде преобразен 82
Бог е Вечното Начало в живота 83
Бог е Великата Реалност 85
Бог е Всесилен 86
Бог е Всемъдър 89
Бог е Вселюбящ 92
Бог е Велико Всеосветляващо Съзнание 95
Където е Бог, няма дявол, няма зло 97
Бог няма да изостави никого 97
Върху Абсолютната Вяра се крепи животът на човека 101
Човек е онзи, който люби Бога 103
Бог живее във всеки човек 107
Щастието се дължи на Послушанието към Бога 109
Човек е силен чрез Бога 111
Освобождението е в изпълнение Волята Божия 113
2. Антихрист – Христос
Различаване на антихриста 116
Познаване на Христа 117
3. Тъмните духове – Светлите духове
Духовният свят е разделен на два лагера 120
Два вида същества влияят върху човека 121
Човек сам привлича и тъмните, и Светлите духове 125
Влиянието на тъмните духове 126
Противодействието срещу молитвата 130
Възпитавайте лошите духове 131
Различавайте и се противопоставяйте на лошите влияния 133
Придобийте власт над тъмните духове 135
Светлите духове повдигат всички хора 138
4. Черното Братство – Бялото Братство
Две Школи има в света 141
Въздействието на Черната ложа 153
Правила и закони на Бялото Братство 155
Методи на Всемирното Бяло Братство 158
5. Злото – Доброто
Изучаване и различаване на Доброто и злото 160
От какво произтича злото в света? 162
Злото е непроявено Добро, непроявена Любов 169
Отрицателната страна на злото 170
Разликата между злото и Доброто 172
Резултатите на злото и на Доброто 175
В света на Доброто ти ще бъдеш закон на себе си 177
Качване в причинния свят, дето няма зло 179
Злото и Доброто са космически сили 180
Един Бог, една Сила съществува в света 182
Не отделяйте злото от Доброто 183
Постъпвайте мъдро със злото и Доброто 186
Злото в света е потребно 190
Не бутайте злото 194
Не говорете за злото 195
Не търсете обяснение за злото 196
Не се борете със злото 197
На човека е определено да върви в пътя на Доброто 202
Човек не трябва да се поддава на злото 204
Как да се справи човек със злото? 205
Как да се освободи човек от злото? 205
Станете господари на злото! 208
Само Любовта може да победи злото 209
Минава вече времето на злото 210
Доброто е по-силно от злото 211
Само Доброто е реално 213
Доброто е основа в живота 215
6. Адът – Раят
Какво представляват адът и Раят? 222
Адът е място на изостанали души 227
Кога сме в Рая и кога – в ада? 228
Човек ту се качва в Рая, ту слиза в ада 230
Днес хората са в дъното на ада 232
Пъкълът какво означава? 233
Изкуство е човек да превърне ада в Рай 234
Небето – това е Разумният живот 235
7. Лошите хора – Добрите хора
Лошите и Добрите хора в света 237
Лошите хора си имат свое предназначение 239
Човек по естество е Добър 241
Добрите, Любещите хора носят благословението в света 242
8. Нисшето естество – Висшето естество
Лошото и Доброто естество в човека 244
Злото седи в личността 247
Излизане от състоянието на звяр 248
Овладяване на животинското естество 251
Освобождаване от личността 252
Даване превес на Божественото в себе си 253
Дълбоко познаване на себе си 256
Същината на човека 259
При Новораждането човек става господар на своя живот 263
9. Тъмнината – Светлината
Велик е животът със Светлина и тъмнина 264
Тъмнината е почивка за човека 267
Опасната страна на тъмнината 269
На какво се дължи тъмнината? 273
Ден и нощ в човека 275
Кое внася Светлина и тъмнина в човека? 276
По какво се отличават Светлината и тъмнината? 277
Потъмняване на човешкото съзнание 278
Преминаване през тъмната зона 281
Скръбта се ражда при отсъствие на Светлина 283
Мракът на живота 285
Черната светлина 286
Нишките на тъмнината и Виделината 289
Ходете в тъмнината със Светлина 291
Източникът на Светлината 292
Що е Светлина? 294
Оценяване на Светлината 296
Силата на Светлината 297
Придобиване на Светлината 299
Живот в Светлината 303
Светлината трябва да бъде непреривна 305
Дето има Разумност, има и Светлина 306
Светлината разкрива нещата 307
Всеки трябва да носи запалена свещ 308
Новият човек излъчва Светлина 311
Външното и вътрешното Слънце 312
Възприемане на вътрешната Светлина 313
Проникване на Божествената Светлина в човека 315
Светлината е крайната цел на Битието 317
II. ДВАТА ПЪТЯ
1. Грехопадането – Изходният път
На какво се дължи грехопадането? 318
Адам и Ева ядоха от забраненото Дърво 319
Същинската грешка на Адам и Ева 323
Вие всеки ден повтаряте грешката на първите човеци 326
Човек греши, защото е свободен 327
Който се отдалечи от Бога, пада 329
Падането на човека 330
Падането на ангелите и на боговете 332
Грехът в човешкия свят 333
Престъплението 338
Изкушението и съблазънта 343
Порокът 347
Погрешките 347
Там, дето Любовта е изгубена 353
Вярвай в своето Първично естество 355
Мисли, преди да си сгрешил 356
Изчистване от греха 358
Освобождение от престъплението 360
Изхвърляне на порока навън 361
Превъзмогване на изкушението 362
Изправяйте своите погрешки! 365
Не се занимавайте с чуждите погрешки! 370
Любовта изключва всеки грях и всяко зло 372
Приближаването към Бога е нашата мярка 374
Слизане и възлизане 376
Възходящият път 377
2. Лошият живот – Добрият живот
Негативната страна на живота 380
Отрицателният говор 384
Лошите мисли, чувства и желания 386
Гневът 388
Омразата 390
Лъжата 391
Съмнението 397
Недопускане на нищо отрицателно 398
Освобождение от всичко отрицателно 399
Разумно използване на отрицателните сили 402
Превръщане на отрицателните сили в положителни 406
Говорене на Истината 409
Важността на Будността 411
Формулите са мощно оръжие 415
Човекът – господар на себе си 416
Светли мисли, чувства и постъпки 419
Забогатяване с Добродетели 422
Пребъдване на Любовта, Мъдростта и
Истината в човека 425
Духовна Красота 433
Подем към Възвишеното 437
Истинският човек 438
III. ДЪЛБОКА ОКУЛТНА ФИЛОСОФИЯ
1. Възможности за човека 441
2. Заблуждения и Истини 445
3. Правилният метод в живота 449
4. Привличане на положителното 451
5. Познаване на дълбоките работи 458
6. Тайната на човека 472

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar