ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Английско-български речник БАН - Том 1-2 Комплект

37,50 лв

30,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Т. Атанасова, Е. Машалова, М. Ранкова, Р. Русев, Г. Чакалов
Година: 1993
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 884/920

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ПРЕДГОВОР
(Откъс)

Предложеният речник съдържа, може да се каже, целия  словар на съвременния английски книжовен език според определението на българския тълковен речник на БАН. Освен това той съдържа най-голямата част от книжовния език от XVIII в. насам, но не съдържа например целия речник на Шекспир или Милтън. Той съдържа и най-основните и най-употребими думи от различните специални области на науката и техниката, без да претендира дори и за някаква приблизителна изчерпателност в това отношение. Включени са и някои провинциализми и диалектизми, които може да се срещнат в белетристиката, било за предаване на локален колорит, било в пряка реч; но, разбира се, и тук пълнотата е твърде относителна. По същите съображения са включени и доста много думи и изрази от говоримия език и сланга или  градския  жаргон, който в Янглия и Америка се употребява много по-широко, отколкото у нас. Такива думи представят обаче твърде голям.проблем за съставителя на речник поради техния, общо взето, ефимерен характер. В повечето случаи такива думи, докато да стигнат да бъдат отбелязани в речниците, са излезли вече от употреба. Въпреки това, понеже и те намират отражение в съвременната белетристика, необходимо е да бъдат отбелязани, за да могат да се четат например романите на Дикенз, наУелзили Голзуърди.и то по възможност с български съответствия от подобна стилистична сфера. Същият аргумент важи естествено и за авторите от по-ново време, наши съвременници. Но издирването на най-модерния жаргон е задача, която надхвърля възможностите на един обикновен речников колектив; и при това изборът на авторите, чиито творения заслужават да намерят отражение в речник от мащаба на сегашния, и установяването на думите или съчетанията, които се срещат достатъчно често, за да заслужават да бъдат отбелязани, представляват също така непосилна задача. Следователно трябва да се има пред вид, че думите, отбелязани със знака si като жаргонни, са може би в повечето случаи и поостарели.
Словникът на настоящия речник съставлява около една трета от тоя на т. нар. „Кратък оксфордски речник" от 1959 г., който от своя страна представя само част от съкровището на големия „Оксфордски речник" (25000 стр. с близо половин милион заглавия); а и двата тези речника, са крайно незадоволителни по отношение на най-новите думи в езика-В общи линии авторите са се ръководили при избора на думите от английскоа руския речник на Мюлер, но с немалко добавки както по отношение на словника, така и- по отношение на фразеологията и илюстративния мате риал. Същият този речник е служил и като образец за подреждането и излагането на материала.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar