ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Основи на електрозадвижването

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Диньо Минчев
Година: 1973
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 416

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ПРЕДГОВОР

В третото издание на книгата са направени съкращения на материала по някои остарели средства и схеми за управление на електрозадвижванията и са направени някои допълнения и преработки, съответствуващи на съвременното състояние на теорията и практиката на електрозадвижванията. В книгата са допълнени разделите за тиристорното електроза-движване на постоянен и променлив ток. Разгледани са съвременни схеми за импулсно и честотно регулиране на скоростта, а също така на системи с магнитни усилватели и каскадни схеми. Особено внимание е отделено на съвременните затворени системи за автоматично управление на електрозадвижванията. Дадени са методи за изчисляване на механичните характеристики на задвижванията с магнитни и тири-сторни усилватели. Разглеждат се и преходните процеси в синхронните двигатели. Въведена е международната система единици СИ (SI) и са направени някои други по-малки преработки и размествания на материала. В този си обем и съдържание учебникът «Основи на електрозадвижването» напълно съответствува на програмата на лекциите за специалността «Минна електромеханика» във Висшия минно-геоложки институт. Той служи за основа при изучаване на курсовете «Управление и автоматизация на производствените механизми» и «Електрификация на минните предприятия».
Авторът с благодарност ще приеме всички критични бележки и пожелания.
Авторът


СЪДЪРЖАНИЕ
(Кратко)

1.Динамика на електрозадвижването

2. Електромеханични свойства на двигателя за постоянен ток

3. Регулиране на скоростта на електрозадвижването на постоянен ток

4. Електромеханични свойства на двигателите за променлив ток

5. Регулиране на скоростта на въртене на двигателите на променлив ток

6. Преходни режими в електрозадвижването

7. Конструкжия на електродвигателите и предавките

8. избор на мощност на електродвигателя

9. Товарови диаграми на електрозадвижването

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar