ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Нумизматика, година 6, книжка 3, 1974 година

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Сборен колектив
Година: 1974
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 40

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 018-59

 

На корицата:
Лицевата страна на злат­ните 20 и 10 лв./ и сребърните /5 и 2 лв. юбилейни монети от 1965г. .по­светени на Георги Димитров.


СЪДЪРЖАНИЕ

Научен отдел

Иван Иорданов - Тракийски монети - подражания на тетрадрахмите на Маронея  1

Лдолф Рогалски - Тасоските тетрадрахми от II период и техните подражания  5

Чавдар Ангелов - Един опит да се установи точво къ­де са сечени новобългарските моне­ти и кои са участвували в оформле­нието им  13

Н.с. В. Коваснай - Унгарското плакетно и медапно из­куство  23

Разни

Иван Вьрбанов - Подвизите на Херакьл, отразени на монети  32

"Нумизматика" - Любопитно нумизматично пано в Берлин  37

Нумизматична хроника  38


НУМИЗМАТИКА ХРОНИКА

ГДР. В Германската демократична република е пусната в обращение нова сребърна монета от 20 марки по случай 250-годишнината от рождението на големия немски философ Емануил Кант.
Монетата е с диаметър 3.3 мм и тежи 21 грама.
Хаити. Една от страните, участвувати във финалния кръг на Десетото световно първенство по футбол - Хаити издаде възпоменателна мо­нета, посветена на това събитие. Монетата е пусната в обрашение и вед­нага е била изкупена от колекционери. Тя е сечена от сребро в съотно - шение 925 на 1000 и има тираж 8000 броя. В сюжета, изобразен на нея е включена емблемата на световното първенство - двете символични фи­гурки на първенството - Тип и Тап.
Швеция. В местността Грют била намерена монета, която тежи почти 20 килограма.
В миналото Швеция се славила като страна с богати залежи от мед. Мината във Фалун, която е започнала да работи още по времето ici викингите, се смятала едва ли не за основа на икономическото могъще­ство на шведското кралство, понеже този метал се продавал в чужбина на много висока цена. През 1644 г. обаче йената на меша спаднала твър­де много. И тогава било решено да се отсекат и пуснат на пазара голе­ми купюри от мед на стойност 10 талера. Те били правоъгълни плочи и тежали по 19, 7 килограма. За една такава монета могло да се купи ця­ла крава. Шведските власти твърдят, че това са били най-големите ме­талически монети в цял свят.
Япония. В град Осака работници, които правили изкоп за нова сграда, открили големи сандъци със закопано богатство - дукати, ковани между 1821 и 1828 година. Тяхната стойност е оценена на около 30 ми­лиона йени. Нумизматите смятат, че изкопаните дукати имат и голяма историческа стойност. Интересно е, че "изкопаното богатство" е намере­но на терен, който се подготвя за строеж на местна банка.
Преди няколко години от обрашение са изчезнали напълно монети­те по една йена, които са станали практически ненужни. Същата опас ност сега заплашва монетите по сто йени. Японците са принудени все по-често да плащат покупките си с банкноти на голяма стойност, заявява вестник "Киото". А освен това днес със същите пари може да се купи само половината от онова, което можеше да се купи преди десет години.
Югославия. Съвместно с криминалната полиция на ГФР югослав­ските органи на вътрешните работи са арестували фалшификаторите и раз­пространителите на 500-динарови банкноти, появили се през последно вре­ме в различни градове на Югославия. Изтъква се, че банкнотите били пе­чатани във Франкфурт. В печатницата, където били изработени парите, са намерени маса недовършени банкноти от по 500 динара, 20-доларови банк­ноти, чекове. Организаторът на този "бизнес" е югославяниньт Анте Люляч, на когото са сътрудничили още трима югославски граждани и някол­ко западногерманци. Предполага се, че са фалшифицирали пари на стой­ност над четири милиона динара.
САЩ. Неотдавна въоръжени крадци проникнали в сейфа на музея при Харвардския университет и задигнали 5600 гръцки и римски монети от VII-IV век пр.н.е. Загубата се оценява на 5 милиона долара. Учени­те считат, че като обекти на научни изследвания монетите са безценни.
За тази година това е вторият грабеж на музея. При първото нашествие били откраднати 8 гръцки монети, ошнени за 90 хиляди долара.
Монетният двор на САЩ помолил Конгреса да разреши да се се­кат алуминиеви монети от един цент. Сега те се секат от мед. В мол­бата се посочва, че сега цената на медта е почти долар за фунт и се­ченето на монети от един цент струва на държавната хазна 0,9 цента , включително стойността на метала, вложения труд и производствените раз­ходи. В най-близко бъдеше, ако медта поскъпне още, просто ще стане неизгодно монетният двор да сече монети от мед. Едноцентовата монета от алуминиева сплав ще струва само 0,07 цента. Ако молбата на монет­ния двор бъде изпълнена, САЩ ще станат 37-та страна, която пуска в обращение алуминиеви монети.


Научен отдел
Иван Иорданов
ТРАКИИСКИ МОНЕТИ
ПОДРАЖАНИЯ НА ТЕТРАДРАХМИТЕ НА МАРОНЕЯ
(Откъс)

Подражанията на различни монети от античността, намирани в нашите земи, представляват един значителен дял от тракийската нумиз­матика. Предполага се, че траките са изработвали свои варваризйрани подражания на монети, които масово са циркулирали в тия земи и при недостиг или спиране на притока им се преминава кьм тяхното вече местно производство, с оглед задоволяване на потребностите на местния пазар.
През втората половина на II в. пр.н.е. в Тракия затючват да проникват почти едновременна тетрадрахмите на остров Тасос от т. нар. "втори период", тетрадрахмите на Атина II период и тетрадрахмите на Пьрва Македонска област. /1/ При спиране на притока им или при недо­стиг се е преминавало кьм тяхнзто местна производство 2 . Паралелно с тях, макар и в много по-ограничени количества, са циркулирали и мо­нетите на гр. Маронея от т. нар. ' втори период .    3 Тази по-ограниче­
на циркулация предполага и по-малка степен на подражаване на тези мо- нети.^а сега не са ни известни подражания на тези монети. 4
Град Маронея, находящ се в Източна Тракия, бележи през ан­тичността един забележителен ръст на стопански и духовен живот. Още в V в. пр.н.е. той започва да сече собствени монети с оглед своите необходимости. Наличието у нас на значителни количества монети от то­зи град говори за оживените търговски връзки с местните тракийски племена през IV в. пр.н.е. Относно популярността на монетите от този град през IV в.пр.н.е. сред местните тракийски племена говори фактът, че са имитирани дори и бронзовите му монети, и то доста масово, т
Тетрадрахмите на Маронея от т. нар. "втори период' са от ти­па на Дионис Сотер. Те са извънредно близки по тип, надпис и по фак­тура с тетрадрахмите, сечени от остров Тасос от т.нар. "втори период", което дава основание да се датират заедно, т.е. II в.пр.н.е.

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Ст.н.с. Йорданка Юрукова главен редактор
Иван Върбанов зам.-главен редактор
Върбан Лрлганов
Никола Гайдаров
Начо Николов
Адрес на редакцията:
София 6. ул. Димо Хаджидимов" 33
п.к. 662 и 798, тел. 88-00-09 и 89-07-32

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar