ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Отглеждане на патисони

3,75 лв

3,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: д-р Дьорд Над
Година: 1984
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 60

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 68-69

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Значение на патисоните като храна........... 5
Произход и разпространение на патисоните...........6
Ботаническа и биологична характеристика на патисоните.........7
Ботаническа характеристика..............7
Сортове.........................11
Хранителна стойност...................12
Производствено значение.................12
Търговско значение...................14
Изисквания към външните условия...........15
Директна сеитба и отглеждане на разсад............17
Директна сеитба....................21
Отглеждане на разсад...............25
Разсаждане.........................28
Технология на отглеждане на патгсоните............29
Игбор на плещи....................29
Обработка на почгата.................31
Торене.................32
Напсяване.......................32
Растителна защита...........34
Прибиране на плодовете................35
Използуване на патисоните..........37
Използуване в пряйно състояние.............38
Консервиране...................43
Дълбоко замразяване...................45
Препоръка..................47
Производство на семена..................47
Сортова характеристика................50
Сортово почистване...................51
Прибиране на реколтата..................52
Получаване на семената...............54
Литература..................56


Патисоните са все още малко позната у нас зеленчукоиа култура. Те се отнасят към сем. Тиквови и са вариетет, както и готварските тиквички, на обикновената тиква. Напоследък интересът към патисоните в много страни е голям. Това се дължи на ценните вкусови и диетични качества на младите плодове на растенията и на пригодността им за различни начини на използуване.
В книгата са посочени значението на патисоните като храна, произходът и разпространението им. Дадени са ботаническата и биологичната им характеристика, изискванията им към външните условия, начините на сеитба и отглеждането на разсад. Много добре са разработени въпросите за отглеждането на патисоните — от избора на място до прибирането на плодовете, а също и въпросите за семепроизводството на патисони.
В книгата е отделено място и на използуването на патисоните в прясно и в преработено състояние. Дадени са и рецепти за приготвяне на различни предястия, ястия, туршии и др.
Днес въпросът за изхранването на хората е предмет на обсъждане, особено сред заинтересованите професионални кръгове. Обществото се нуждае от по-добро, по-разнообразно и по-правилно хранене. В сравнение с миналото то търси, от една страна, посече и по-разнообразни храни, а, от друга — различни пропорции. Това може да се постигне само с помощта на научно обосновано и целенасочено снабдяване, на рационално, модерно и целесъобразно хранене, което да съответствува на потребностите на цялото общество. Значителна роля в този процес играе извънредно бързият темп на техническия прогрес, който създава предпоставки за изразходване па по-малко енергия при физическия труд, като в същото време закономерно увеличава броя на заседналите професии и на хората, заети с умствен труд. Между режима на хранене и състава на храната, както и между характера на труда и нуждите от енергия, съществува съгласуваност, изградена в продължение на дълго време. Някога сме се хранили по такъв начин и сме консумирали такива храни, които при съответното физическо състояние са осигурявали енергия за организма съобразно с нуждите за извършваната работа. Сега, а и в бъдеще още по-чувствително ще се променя характерът на труда, ще намаляват нуждите от енергия. Това закономерно ще наруши съотношението между досегашния начин и режим на хранене и потребностите на организма.
Следователно покрай другите промени в храненето трябва да се изменят режимът и съставът му поради измененията в характера на труда, за да може; приеманата храна да съответствува на намалелите потребности на организма.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar