ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Трансплантиране на ембриони в говедовъдството

17,00 лв

13,60 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Колю Влахов, Михо Семков, Алеко Алексиев
Година: 1987
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 166

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 053-38

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор — М. Семков
История на трансплантирането на    ембриони - К. Влахов
Селекция на крави донори - М. Семков
Селехция на рецепиенти
Грижи за реципиентите
Синхронизиране на еструса на донорите и реципиентите
Суперовулация на донори - К. Влахов
Суперовулация със серуми и гонадотропини
Суперовулация с хипофизни гонадотропини
Суперовулация с човешки    менопаузен    гонадотропин (HMG)
Повторяемост на индуциранетона    суперовулация
Механизъм на действие на гонадотропините
Фактори, влияещи върху суперовулацията   
Изкуствено осеменяване на крави    донори - М. Семков
Предимплантационно развитие на    ембрионите - К. Влахов   
Изваждане на ембриони
Изваждане иа ембриони чрез хирургични методи
Изваждане на ембриони чрез нехирургични методи
Манипулиране с ембриони in vitro   
Преценка и класификация на ембрионите
Криокон сервиран е на ембриони   
Теоретични аспекти   
Процедури и режим на замразяване и размразяване на ембрионите
Трансплантиране (трансфер) на ембриони
Хирургични методи за трансплантиране
Полухирургичии метод и за трансплантиране
Нехмрургмчии (безкръвни) методи за трансплантиране
Установяване и контрзл на бремгнността в реципиентите
Фактори, които влияят върху успеха на трансплантирането на ембриони
Синхронизиране на половия цикъл на донора и реципиентите
Качества и стадий на развитие на ембрионите
Място на трансплантирането на ембриони
Други фактори
Ветеринарно-здравни аспекти при трансплантирането на ембриони
Микроманипулации на ембриони   
Микрохирургично разделяне на ембриони
Създаване на химери
Определяне пола на ембрионите
Нови направления на микроманипулацията
Генетични аспекти на трансплантирането на ембриони - А.Алексиев
Основни генетични принципи   
Ефективност на селекционните програми със и без използуване на трансплантирането на ембриони
Влияние на трансплантирането на ембриони върху интензив­ността на селекцията
Влияние на трансплантирането на ембриони върху точността на преценката на развъдната стойност
Влияние на трансплантирането на ембриони върху продължи­телността на генерационния интервал
Влияние на трансплантирането на ембриони върху генетичната ефективност от провежданата селекция в млечно направле­ние
Влияние на трансплантирането на ембриони върху инбридинга
Организация на трансплантирането на ембриони. Основни принципи и структура - М. Семков     
Основни принципи на организацията на трансплантирането на ембриони в говедовъдството на НРБ
Литература

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar