ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Вътрешни незаразни болести по домашните животни - Учебник за техникумите по ветеринарна медицина

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Павел Габрашански, Койчо Койчев, Тодор Чичев
Година: 1990
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 238

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ПРЕДГОВОР

В учебника по вътрешни незаразни болести на домаш ните животни се разглеждат основните нозологични единици, които са характерни за съвременния етап на развитие на животновъдството. Описват се симптомите и па тогенезата на някои нови заболявания. Разработени са профилактични програми, които ветеринарният техник трябва да познава като църви помощник на ветеринарния лекар.
Ветеринарният техник трябва да бъде запознат с ос новните ветеринарномедицински мероприятия,  за да ги прилага както в крупните Лерми, така и в личното стопанство.  За ефективността на ветеринарномедицинските мероприятия, за тяхното осъществяване са необходими преди всичко задълбочени знания в областта на специал ната патология и терапия, владеене на диагностичните методи, добросъвестни наблюдения и изследвания,  натру пване на собствен опит.
В учебника всички болести са разгледани с тяхната етиология, патогенеза, клинични признаци, развой, про гн.оза, диагностика, профилактика и терапия.
С помощта на различни методи (биологични, биохимични, биоЛизични и екологични) се анализират външните и вътрешните причини за изясняване на заболяванията. Разкливат се връзките и зависимостите между болестотворните Фактори, състоянието на животинския организъм и влиянието на околната среда.
В учебника се разглеждат в нова светлина някои от разделите, като обмяна на веществата, макро и микро-елементозите, авитаминозите, ветеринарната токсикология, раздели, свързани с опазване на околната среда.

От авторите

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar