ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Отклонения в поведението на човека

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Кирил Миленков
Година: 1978
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 92

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 40-4

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Постановка на проблема...............................3

1. Теории за формиране и детерминиране на поведението................3

2. Значение на промените в поведението на отделната личност за нея самата, за отделна група или колектив, за цялото общество.......................8

3. Асоциалното и антисоциалното при отклоненията в поведението..............10

4. Промени в поведението, насочени към собствената личност, към други лица, към събития, институции и организации, към цялото общество................11

II. Фактори, които влияят върху поведението......................16

1. Природиш фактори, които влияят върху поведението...............21

2. Медико-биологичии и психологични фактори..........23

3. Социални, икономически и педагогически фактори........34

III. Някои по-важни и но-чести отклонения в поведението в детско-юношеска възраст................ 40

1. Отклонения в поведението в училищна възраст.........42

2. За душевното равновесие на младежа и девойката.......45

3. Някои по-обособени психични болести в подрастващите.....48

4. Само болестите ли обуславят промените в поведението на децата и юношите.................52

IV. Някои по-важни и по-чести отклонения в поведението в зряла възраст...........54

1. Отклонения в поведението поради телесни заболявания................54

2. Промени в поведението поради психични заболявания в зряла възраст...........55

3. Асоциални и антисоциални прояви в зряла възраст, които не се обуславят от болести............ 62

4. Ролята на психоклимата в семейната и трудова среда.............63

V. Някои по-важни и по-чести отклонения в поведението в напреднала и старческа възраст............69

1. Промени в поведението поради телесни и психични заболявания...........70

2. Ролята на самотата и взаимоотношенията...........72

VI. Медицински, педагогически и социални мерки за борба с отклоненията в поведението..............73

1. Своевременни лечебни мерки................73

2. Правилно обучение и възпитание  ...........74

3. Ролята на обществото. Ресоциализацията — хуманна цел.........75

VII. Психохигиената и психопрофилактиката — отбрана или    настъпление........77

1. Мястото на психохигиената и психопрофилактиката в превенцията на промените в поведението................77

2. Национална програма за опазване и подобрява,не на психичното здраве на българския народ.......86


ОТКЛОНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
Д-р Кирил Миленков
Рецензенти: д-р А. Алексиев, А. Кръетников
Редактор: д-р Георги Ангелов
Художник на корицата: М. Джелалиев
Художник-редактор: Мария Табакова
Технически редактор: Иван Димитров
Коректор: Вера Петрова
Дадена за набор на 30. XII. 1977 г.
Подписана за печат на 30. VI. 1978 г.
Излезла от печат на 30. VII. 1978 г.
Формат: 60X84/16
Печатни коли: 5,75   
Издателски коли: 5,36
Държавно издателство „Медицина и физкултура“, пл. Славейков 11 — София
Държавна печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar