ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Учебник за водачи мотоциклетисти категория А. Особеностите в конструкцията на мотоциклет "Балкан"

6,00 лв

4,80 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: К. Тимчев, К. Кънчев
Година: 1975
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 280

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО Б-67-41

 

Учебникът e разработен по единната програма за подготовка па водачи категория А - мотоциклетисти. Разгледани са въпросите по принципното устройство па мотоциклета, а така също по неговата експлоатация и обслужване. Отделено е достатъчно внимание и на управлението па мотоциклета.
Учебникът е предназначен преди всичко за обучаващите се,  но е годен и за самостоятелно изучаване па мотоциклетното дело.  Може да бъде използуван и от подготвящите се за воначи от категория М /мотопедисти/.

ПРЕДГОВОР

Макар че загуби част от своите позиции върху пътното платно, мотоциклетът продължава да бъде обект на внимание и интерес от страна па много хора. Практичните го предпочитат заради сравнително ниската му покупна стойност и малките експлоатационни разходи, а емоционалните поставят над всичко непосредственото изживяване, което им дава той при едно чудесно пътуване през горещите летни дни. За някои мотоциклетът е само преход към по-големия му събрат - автомобила, за други той остава верен приятел през целия живот. Съображенията за ползуването на мотоциклета са неща относителни и съвсем лични, но поведението на мотоциклетиста върху пътното платно включва в себе си ясно определен и подчертан елемент на задължителност, защото се касае за един обществен въпрос, засягащ пряко безопасността на движението. Това предполага наличността       на всестранна и задълбочена подготовка у всеки, който е хванал в своите ръце мотоциклетното кормило. С оглед на тази подготовка е написан и настоящият учебник. Той е съставен по единната програма за подговтовка на водачи категория А. Авторите са си поставили задачата мотоциклетното дело да може да се изучава не само под ръководството на преподавател, но и самостоятелно. В книгата се разглежда принципното устройство на мотоциклета, като някъде се дават и особеностите в конструкцията на мотоциклета "Балкан" 75 см . В последната част на учебника са разгледани въпросите, свързани с упранлението на мотоциклета.

УЧЕБНИК ЗА ВОДАЧИ КАТЕГОРИЯ А-МОТОЦИКЛЕТИСТИ
Григор Константинов Тимчев, инж. Кънчо Иванов   Кънчев
Националност - българска
Първо издание
Рецензенти - Георги Йорданов Георгиев, Рангел Цветков Андреев
Научен редактор - инж. Константин Божинов
Художник - Владимир   Владимиров
Худ.Редактор - Л. Басарева
Техн.редактор - Желязка Илиева
Коректор - П. Лабова
Дадена за набор на 19-1V. 1975 г.;
Подписана за печат на 11.IX. 1975 г.;
Излязла от печат на 30. X. 1975 г.;
Формат 60/84/16,
Печатни крли 17.83; Издателски коли 15.
Лит. гр.   II 1-2,    Тем. №   2915010000
Изд. № 7646; УДК 629.118.3 /023/
Държавно издателство "Техника" - бул.  "Руски" 6, София
Държавна печатница "Валентин Андреев" - Перник

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar