ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Аналитична химия с физични методи

17,50 лв

14,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Надежда Г. Еленкова
Година: 1989
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 332

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 016-6

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Първа част. Общотеоретични въпроси на аналитичната химия
Глава I. Предмет, задачи и методи на аналитичната химия
Глава II. Изчисления в аналитичната химия
2.1. Концентрация на разтворите
2.2. Приложение на Закон за запазване на масата и постоянството на състава в аналитичната химия. Закон за еквивалентните отношения
2.3. Общи методи за определяне и изчисляване на концентрацията на веществата
Глава III. Оценка на аналитичните резултати и методи
3.1. Точност, възпроизводимост и грешки на анализите
3.2. Методи за оценяване на точността на анализа
3.3. Статистически методи за оценяване на възпроизводимостта
Глава IV. Общотеоретични основи на аналитичните реакции
4.1. Понятие за химично равновесие и механизъм на аналитичните реакции
4.2. Активност и равновесие
4.3. Хомогенно химично равновесие
4.4. Изчисляване на равновесните концентрации
4.5. Утаечни процеси. Разтворимост на утайките
Глава V. Неводни разтворители
5.1. Недисоцииращи или слабо дисоцииращи разтворители
5.2. Дисоцииращи разтворители
5.3. Нивелираща и диференцираща способност на разтворителите
Втора част. Теоретични основи на аналитичните методи
Глава VI. Химични методи
6.1. Титриметрия
6.2. Титрувални криви
6.3. Индикаторни системи
6.4. Възможности за прилагане на титриметрията
6.5. Гравиметрия
Глава VII. Електрохимични методи на аналитичната химия
7.1. Теоретични основи
7.2. Потенциометрия и потенциометрично титруване
7.3. Волтамнерометрични методи
Глава VIII. Снектраметрични методи на аналитичната химия
8.1. Теоретични основи
8.2. Електронна спектроскония на атоми
8.3. Молекулна спектрометрия
8.4. Ядреномагнитен резонанс
8.5. Масспектрометрия
Глава IX. Методи за разделяне и маскиране
9.1. Теоретични основи
9.2. Разделяне чрез утаяване
9.3. Екстракция
9.4. Хроматография
Глава X. Приложения
Предметен указател
Използувана литература


АНАЛИТИЧНА химия c ФИЗИЧНИ МЕТОДИ.
Автор проф. д. х. н. инж. Надежда Г. Еленкова
Рецензенти: проф. чл. кор. Николай П. Пенчев проф. д-р Панайот Р. Бончев
Научен редактор Павлина Друмева
Художник Светла Георгиева
Художник-редактор Лазар  Коцев
Технически редактор Валери Спасов
Коректор Тодорка Петкова
Първо издание
Дадена за набор на 29. IX. 1983 г.
Подписана за печат на 10. I. 1983 г.
Излязла от печат на 20. I. 1983 г.
95331235—11
А 3502—31—83
Издателски № 10657
Формат 60/90/16
Печатни коли 20,75
Издателски коли 20,75 УИК 22,34
Държавно издателство „Техника", София, бул. Руски
Държавна печатница „Г. Димитров," — Ямбол

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar