ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Телефонна техника. Курсово проектиране. Учебник за техникумите по електроника, специалност съобщителна техника

20,00 лв

16,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Вениамин Федюкин
Година: 1988
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 204

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 17-33

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава 1. Проектиране на релета тип РПН
1.1. Методи за изчисляване на релета тип РПН........ 3
1.2. Ред за изчисляване на релета тип РПН..........10
1.3. Изчисляване на двунамотъчно реле тип РПН....... 14
1.4. Изчисляване на намотките на закъснително реле тип РПН......16
1.5. Изчисляване на комбинирани намотки........... 18
1.6. Изчисляване на  индуктивност на реле тип РПН...... 19
1.7. Изчисляване на времепараметрите  на реле тип РПН .... 20
1.8. Изчисляване на функционални релета........... 24
Глава 2. Изчисляване на неполяризовани електромагнитни системи
2.1. Общи сведения..................... 32
2.2. Изчисляване на намотката на електромагнита........ 37
2.3. Изчисляване на силата на привличане........... 40
2.4. Изчисляване на връщателната пружина.......... 41
Глава 3. Оразмеряване на диференциални системи
3.1. ОСщи сведения..................... 48
3.2. Електрическо оразмеряване на диференциалния трансформатор...........51
3.3. Конструктивно  оразмеряване на  диференциалния трансформатор....... 54
3.4. Изчисляване на балансен кръг.............. 61
Г лава 4. Изчисляване на електрически филтри
4.1. Общи сведения..................... 67
4.2. Основни правила при изчисляването на електрически  филтри 68
4.3. Изчисляване на нискочестотни филтри тип К и тип т . . . 71
4.4. Изчисляване на високочестотни филтри тип К и тип т . . . 76
4.5. Изчисляване на лентовите филтри тип К и тип т..... 79
4.6. Изчисляване на режекторни филтри............ 84
4.7. Примери...................85
Глава 5. Изчисляване на амплитудни изравнители и удължители
5.1. Амплитудни изравнители................. 90
5.2. Удължители....................... 100
Глава 6. Изчисляване на поляризовани електромагнитни системи
6.1. Общи сведения..................... 104
6.2. Изчисляване на поляризован звънец............ 105
Глава 7. Оразмеряваме на комутационни схеми
7.1. Общи характеристики на комутационните схеми...... 109
7.2. Избирачни комутационни схеми............. . 111
7.3. Еднозвенни комутационни схеми............. 115
7.4. Многозвенни комутационни схеми............. 121
Глаза 8. Проектиране на селищни АТЦ — стъпкова система
8.1. Основни положения при проектиране на АТЦ...... 139
8.2. Изчисляване броя на избирачите............. 140
8.3. Смесващи планове и декадно-разпределителен план..... 145
8.4. Кабелен план...................... 146
8.5. Подреждане на кабелите в главния разпределител..... 146
8.6. Междинен разпределител................. 147
8.7. Токозахранване..................... 148
8.8. Други съоръжения.................... 148
Литература......................... 153

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar