ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Пчеларство с пчелоопрашване от Тодор Симидчиев

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Тодор Симидчиев
Година: 1985
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 156

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 103-43

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Значение на пчеларството за народното стопанство
Кратки исторически сведения за пчеларството
Състояние на пчеларството у нас и перспективи за развитието му
Пчеларството в чужбина
Биология на пчелното семейство
Еволюция на пчелите и формирането им като социални насекоми
Видове жилещи медоносни пчели
Раси на медоносната пчела
Биологични особености и стопански качества на обикновената медон осна пчела
Форми на пчели в пчелното семейство
Морфологично устройство на медоносната пчела
Устройство на пчелното гнездо и строеж на питите
Жилоносен апарат и пчелна отрова
Храносмилателна система
Храносмилане и обмяна на веществата
Храна на пчелите
Нервна система, сетивни оргави и поведение на пчелите
Пчелни танци и ориентиране на пчелите
Размножаване на медоносната пчела
Развитие на медоносната пчела 
Разпределение на функциите на пчелите в семейството
Роене на мечоносната пчела
Изисквания на пчелите към някои екологични фактори
Животът на пчелното семейство през годината
Медоносна растителност и пчелна паша бразуване и отделяне на нектар от цветовете на растенията
Медоносни растения в горите
Ливадни, фуражни и плевелни медоносни растения
Овощни и ягодоплодни медоносни растения
Зеленчукови и тиквени медоносни растения
Маслодайни, технически, етеричномаслени и медицински медоносни растения
Подобряване и разширяване на пчелната паша
Основни изисквания при отглеждането на пчелните семейства
Основни правила за работа с пчелите
Грижи за пчелните семейства през пролетта
Грижи за пчелните семейства след главния пролетен преглед
Отглеждане на пчелни майки
Размножаване на пчелните семейства чрез изкуствено роене 
Подготовка на пчелните семейства за главната паша
Превозване  на пчелните семействд за оползотворяване на пчелната папи и за пчелоопрашване
Грижи за пчелните семейства след пчелната паша
Подготовка на пчелните семейства за зазимязане и зимуване
Пчелоопрашване на селскостопанските култури
Насекоми, опрашвачи на растенията
Повишаване на ефективността на опрашителната дейност на пчелите
Пчелоопрашване на овощните и ягодоплодните култури
Пчелоопрашване на костилковите овощни видове
Пчелоопрашване на семковите овощни видове  
Пчелоопрашване на ягодоплодните култури
Технология на пчелоопрашването на овощните култури
Пчелоопрашване на зеленчуковите култури
Пчелоопрашване на маслодайните и техническите култури
Пчелоопрашване на фуражните култури
Организиране на пчелини
Литература


Проф. д-р с. н. Тодор Костадинов Симидчиев ПЧЕЛАРСТВО С ПЧЕЛООПРАШВАНЕ
Рецензенти доц. Бижо Цветков Бижев, проф. Димитър Георгиев Шикренов
Редактор Иван Стойков
Езиков редактор Юлия Глогова
Художник на корицата Румен Ракшиев
Художник-редактор Михаил Макариев
Технически редактор Валери Спасов
Коректор Екатерина Стоянова
Народност българска. Издание първо.
Дадена за набор на 30. III. 1985 г.
Подп исана за печатна 10. X. 1985 г.
Излязла от печат на 31. X. 1985 г.
Формат 70/100/16. Печатни коли 9,75. Издателски коли 12,64.
УИК 14,16.  Поръчка на издателството № 137/84
Държавно издателство „Земиздат" —София, бул. .Ленин" 47
ДП „Ат. Стратиев"—Хасково

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar